Beszámoló és tervek

A 2012-es évben szervezeti egységünk tagjai az önképzés és szakmai kapcsolatépítés útjait helyezték előtérbe. Tovább folytak az egyeztetések a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal kötendő kétoldalú megállapodás kapcsán, ám végül sikertelenül zárult a folyamat.

Találtunk befogadó helyet foglalkozásaink és programjaink számára a Fiatal Alternatívák Társasággal, akiknek köszönhetően a Blokk, az ELTE egykori Ajtósi Dürer sori épülete nyílt meg előttünk. Filmklubokat és beszélgetéseket tartottunk, melyek nyilvánosságát bővíteni, hagyományát megalapozni igyekszünk a továbbiakban.

Szakosztályunkat meghívták a migráns felnőttek és gyerekek oktatási esélyteremtését célzó Oktatási Munkacsoportba, melynek elnökségi feladatait a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatósága látja el, társelnöke a NEFMI közoktatásért felelős államtitkára, tagjai civil és szakmai, valamint a témában érintett egyéb szervezetek képviselői. Ez év során a magyarnyelvoktatás, a jogszabályi változások nyomon követése, a tanköteles korú gyermekek helyzete a magyar közoktatásban, a korábban megszerzett készségek és képességek elismerése, valamint a menekültek iskolarendszerű képzése adta a megbeszélések és szakmai napok fókuszát.

Több pályázat előkészítésén is dolgoztunk ebben az évben. Az Európai Integrációs Alap pályázatán sikerrel indultunk, azonban likviditási problémákból kifolyólag a tervezett program végrehajtását nem tudtuk vállalni. Mégis sokat tanultunk az interkulturális családsegítő központ koncepciójának kidolgozásából, és nagy elismerés volt számunkra, hogy a pályázaton magas pontszámmal, sikeresen szerepeltünk. Az Európai Menekültügyi Alap pályázatán a Református Misszióval, a TÁMOP-pályázat kapcsán pedig a Menedék Migránsokat Segítő Egyesülettel kooperáltunk. Ötleteink és lelkesedésünk nem vész el, folyamatosan figyeljük a további lehetőségeket.

Az új év kezdetén társasjáték-pedagógiai képzésen vettünk részt. Kifejezetten olyan módszereket tanultunk a két napos képzés során, melyek segítségével a kulturális különbségek jól kezelhetők, interkulturális kompetencia fejlesztésére alkalmasak, valamint a motiváció, a verbális és nonverbális kommunikáció fejlődését támogatják. A képzés osztatlan sikert aratott a résztvevők között, így önképzés keretében tervezzük a folytatását. Egy tagunk Dél-Franciaországban járt egy 10 napos nemzetközi interkulturális képzésen, valamint a Ludwigsburgi Evangélikus Főiskola megkeresésére is válaszoltunk, várjuk a további lépéseket.

Sikó Dóra

Kategória: Interkulturális nevelés Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?