Beszámoló és tervek

A Magyar Pedagógia Társaság Somogy Megyei Tagozatának

2012 évi beszámolója és 2013 évi munkaterve

2012 évi beszámoló

 A tagozat 2012-ben a következő rendezvényeket, programokat szervezte, amelyek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tagozat honlapján elérhetők. http://www.pk.ke.hu/menu/53

A tagozat 2012-es programjai elsősorban a Kaposvári Egyetem és a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet pedagógiai programjaihoz társulnak.

A PTSZI konferenciát szervezett a Nemzeti köznevelési törvény szellemében intézményvezetők- és helyettesek, tagozatvezetők, munkaközösség-vezetők, a fenntartók képviselői és az érdeklődők számára két alkalommal is. Céljuk a törvény egységes értelmezése, a megújuló tartalmi szabályozás megismerése, a felmerült kérdések tisztázása, a változásokra való felkészülés segítése. Az előadók az országos és a helyi oktatásirányítás szakemberei voltak (EMMI, OFI, SMIK, Oktatási Főosztály, PTSZI) Időpont: 2012. február 14. és szeptember 7. Résztvevők száma: 116 fő és 152 fő

Tanórakutatás – egy elterjedőben levő oktatásfejlesztési módszer

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00111/2007-02-ta-Gordon-Tanorakutatas.html

A program az egyetem Gyakorló Általános Iskolájában és Gimnáziumában került bemutatásra, és a hallgatói csoport előtti gyakorlati tanítások során a 2011/12-es tanév második félévében alkalmaztuk. A munka dokumentálása 2012 őszére két tanulmány formájában megtörtént, amelyek reményeink szerint pedagógiai folyóiratokban megjelennek.

Csatlakoztunk az egyhetes „Felnőtt tanulók hete” országos rendezvényeihez.

A rendezvényt szervező intézmény neve: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Felnőttképzési Tanszék; Ideje: 2012. október 12. (péntek); Témája: „Merre tart a felnőttképzés” nemzetközi felnőttképzési konferencia.

2012-es évre tervezett egyéb témák bemutatására csak online értesítés formájában került sor.

Folyamatos feladatok:

 • Taglétszám növelése – új tagok a közvetlen munkatársak köréből.
 • A programok nyitottak, minden esetben várjuk az érdeklődő kollégákat is.
 • Rendszeresen felhívjuk a tagok figyelmét a szervezet honlapjára, az azokon található információk megismerésének lehetőségére.
 • A saját, tagozati honlapunkon megtalálható információk szintén elérhetők a tagok számára.
 • A tagokkal a kapcsolatot elektronikus levelezéssel bonyolítjuk, ill. néhány esetben hagyományos postai úton tarjuk a kapcsolatot.
 • A város, a megye, a Kaposvári Egyetem és a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet programjaira rendszeresen felhívjuk tagjaink figyelmét.

2013 évi munkaterv

 A tagozat 2013-as programjai elsősorban a Kaposvári Egyetem és a Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet pedagógiai programjaihoz társulnak.

A Kaposvári Egyetem Pedagógia Karán kerül megrendezésre 2013. március 21-én (szerda) a Képzés és Gyakorlat VII. Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. A konferencia támogatói között jelenítenénk meg a társaságot, a tagozatunkat.

Társaságunk profiljának megfelelő kulcstémákat ismerteti pályázati programjából a Pedagógiai Kar új dékánja – Dr. Podráczky Judit PhD – a tavasz folyamán, amelyek a következő öt témát érintik: a pedagógusképzési alapszakok fejlesztése, mesterszakok indításának tervezése, szakirányú továbbképzések programjai, pedagógus továbbképzések újragondolása, kutatási együttműködések támogatása.

A PTSZI szakmai tanácskozásokat szervez a megújult köznevelési rendszer szellemében intézményvezetők- és helyettesek, tagozatvezetők, munkaközösség-vezetők, a fenntartók képviselői és az érdeklődők számára.

A tavaszi tanácskozás témái:

 • A köznevelési intézmények szakmai ellenőrzése; a próbaellenőrzések tapasztalatai
 • A pedagógus életpályamodell hatása a szakmai megújulásra

Az őszi tanácskozás témái:

 • A szakmai munka távlatai az intézményi működés új rendjében: tankerület, intézményvezetői szerep
 • Felkészítés a felsőfokú tanulmányokra a felvételi eljárások tapasztalatainak tükrében (Pedagógiai Karral közös rendezvény)

A megye pedagógusainak és az egyetem oktatóinak további együttes párbeszédre ajánlott témái:

 • A felsőoktatás korszerűsítése Európában

http://koznev.hu/cikk/kozneveles-online/letfontossagu-a-felsooktatas-korszerusitese-europaban/

 • Mit tehet a felsőoktatás a köznevelés fejlesztéséért?

http://delfin.klte.hu/~szentirm/oktapol.doc

A beszélgetéseken a tavaszi (április vagy május hónapban) és az őszi félévben (október vagy november hónapban) egy-egy téma kerül feldolgozásra.

Kérem, hogy tagjaink folyamatosan tanulmányozzák az MPT honlapon található témákat, vegyenek részt a rendezvényeken, ismerjék meg a témákkal kapcsolatos lehetőségeket, szakirodalmakat, és alkalmazzák azokat mindennapi munkájukban. http://pedagogiai-tarsasag.hu

A Kaposvári Egyetem tagságunk számára releváns rendezvényeiről folyamatosan értesítést küld.

A megyei tagozat tagjainak teljes adatbázisát minden évben megküldjük a MPT Irodának, akik a befizetéssel kapcsolatos teendőkről tájékoztatják a MPT tagjait. Kérem, hogy tagozatunk járjon példával a tagdíjak mielőbbi befizetésével.

További tervek:

 • Kapcsolat építése a város, a megye intézményeivel, szervezeteivel.
 • Kapcsolatfelvétel a tankerületekkel.
 • A programok összehangolása.
 • A tagság aktivitásának növelése.
 • A tagság létszámának növelése (a közelmúltban nyugdíjba vonult oktatók, pedagógusok, illetve a hallgatók és a mentorok, valamint a fiatal pedagógusok szervezésével).
 • Egyéb programok: könyvbemutatók, tudományos munkák, disszertációk, kutatási eredmények, pályázatok, hazai és külföldi intézmények, rendezvények látogatása, beszámolók, stb.

Kaposvár, 2013. január 15.

Kis Jenőné dr. Kenesei Éva PhD
főiskolai docensa tagozat elnökekenesei.eva@ke.hu

Kategória: Somogy Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?