Beszámoló és tervek

MPT Szókincsháló Szakosztály

Beszámoló és munkaterv az MPT 2013. februári
vezetői kollégiumi ülésére

Sajnos 2012 az iskolákban inkább a „kivárás” éve volt, így a szókincsfejlesztés tervezett iskolai projektjeit nem sikerült beindítanunk a tervezett nagyságrendben.

A szakosztály munkájában ezért a szűkebb körű szakmai munkára koncentráltunk, és annak elemzésére, hogy milyen módon lehetne szervezni az iskolai munkát a megváltozott 2013-as körülmények között.

Egyik fő, néhány iskolában már kipróbált projektünk a tanulók szókincsének és szövegértésének felmérése néhány kiválasztott iskolai tankönyvrészlet alapján, beleértve a reakciójukat a meg nem értett szavakra. Ehhez készen van a számítógépes háttér, és a „bázisiskolánk”, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola mellett több iskolával is egyeztetettük a felmérést a tavaszi hónapokra. A tesztprogram azt is méri, hogy olvasás közben utánanéznek-e a gyerekek a szöveghez mellékelt szómagyarázatoknak, és ez mennyiben befolyásolja a tesztkérdések megválaszolását.

Másik fő projektünk a tanulók aktív bevonása olyan számítógépes anyagok készítésébe, amelyeknél tudatosan figyelnek a fogalmak érthető, képekkel szemléltetett magyarázatára. Az előzetes megbeszélések alapján úgy tűnik, hogy a „projektoktatás” lehet az a kulcsszó, ami köré megszervezhetjük az ilyen akciókat. Ez abból fog állni, hogy tanulói csoportok tanári felügyelettel feldolgoznak valamilyen, a tananyaghoz is kapcsolódó témát. Elsősorban az erdei iskolákra koncentrálunk, hogy az ottani programokról szülessenek megfelelő technológiai háttérrel megtámogatott, a „szövegértési standardoknak” megfelelő anyagok. Ezeket egy internetes adatbázisban lehet majd elérni.

A tapasztalatok megbeszélésére szakmai összejöveteleket szervezünk, melyeket majd az MPT honlapján is meghirdetünk.

Továbbra is jelentős (napi több száz) a www.szokincshalo.hu honlap látogatottsága, ami változatlanul nagyrészt Tótfalusi István Magyar Etimológiai Nagyszótára on-line elérhetőségének köszönhető.

2013. január 26.

Varga Kornél, a szakosztály elnöke (kornel@szokincshalo.hu)

Kategória: Szókincsháló Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?