Beszámoló és tervek – Békés megye

Beszámoló a 2012. évi  tevékenységről

 Békés megyei Tagozat

Bevezető helyzetelemzés

A  MPT Békés  megyében a szervezeti struktúrát illetően tagozati keretek között  működött;   látszólag annak megfelelő módon elnök és elnökség megválasztásával.

A szervezeti aktivitást  valójában egy szűk körű tagság,  főként nyugdíjas korú- a szervezethez hagyományosan hűséges  pedagógus kolléga jelenti.
Olyan  közéleti  személyiségek, akik  aktív korukban is mindig részt vállaltak az iskolaügy, a helyi társadalom, a civil közösségek dolgaiban.  Munkájuk és  törekvéseik révén  pedagógus és társadalmi közegben is elismerést, tekintélyt szereztek.

Sajnos,  ennek a korosztálynak  utánpótlása Békés megyében ( is ?) meglehetősen gyéren  épül. A legutóbbi hónapokban pedig  gyakorlatilag  elsorvadt az érdeklődés,  a tagtoborzás sem direkt sem közvetett formái sem jártak sikerrel.

A 2011. decemberében történt tagozati elnök váltás, amelynek  révén Nagy Sándor  nyugalmazott középiskolai igazgató lemondását követően  elvállaltam az elnökséget,  nem  járt sikerrel. Nincs  kétségem, saját egyéni  sikertelenségnek kell tekintenem, hogy szervezeti  életünk és programjaink  vissza estek.   Nehezen élem meg azt a nyugtalanító ellentmondást, hogy  miközben súlyos iskolaügyeket, pedagógiai tevékenységet érintő témákban kellene  megbeszélnünk, elmaradnak körünkből az aktív  intézményvezetők,  gyakorló pedagógusok.  Sok intézményben megfordultam,  vezetőkkel, pedagógusokkal találkoztam, – sajnos feszült, elkeseredett közegben.   Be kellett látnom, hogy a helyzet inkább bénítóan  belenyugvó  hozzáállást tükrözött.   A véleményüket legtöbben a civil életben sem szeretnék vállalni.

Minden bizonnyal az én hibám, hogy  mindezek ellenére nem szorgalmaztam a  a formális szervezeti élet  alkalmait, a  közgyűlést és  az elnökségi üléseket.

A lehetőségekhez mérten bekapcsolódtunk a közéletbe.

–         Társszervezői voltunk a 2012. november 17-én megrendezett „Kölcsönhatások a tudományban és a  művészetben” –  című   nyilvános konferenciának, amelyet a Szegedi Akadémiai Bizottság Békés Megyei Tudományos  Testületével közösen  szerveztünk  a  Jókai Színházban.   A támogatók  a megyei és városi önkormányzatok voltak.

–         Több tagunk részt vett a 2012. Júniusában  a Szent István Egyetem   Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba által szervezett Andragógiai  akadémián.

–         A Tudomány Hete egyetemi TDK  Konferenciáján valamint a Konferencián  képviseltük Társaságunkat.  Nem csak hallgatóként, hanem zsűrizésben is részt vettem.

A 2013. évre  a következő programot kívánom a Tagozat tagsága elé javasolni  2013. február 15-én tartandó közgyűlésünkön.

1 ./    A pedagógus szerep,   szolidaritás  a helyi társadalomban.  A helyi nevelési rendszerek 2013-ban

Pedagógiai kiskonferencia

Résztvevők, meghívottak:  pedagógusok,  pedagógus vezetők,  pedagógusjelöltek

Helye:  Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium  díszterme

Ideje:   2013. március 29 (tavaszi szünet )

2./  Matúra Matiné  ( 5 x 6 óra szombatonként)

         Érettségire  felkészítő  tanfolyam hátrányos helyzetű diákok számára

       (Önkéntes segítő pedagógusok előadásai  az esélyegyenlőségért)

         Segítő partnerek  középiskolai tanárok,   oktatási vállalkozások

         Védnökséget vállal: Dührer Nyomda Gyula

Helye:  (előkészületben)

Ideje:  2013. április – május hónap

3./  Együttműködés a MPT Békés Megyei Tagozat Andragógiai csoportjával rendezvények és szervezés szintjén.

A program a  Tagozat közgyűlésének döntése után válik véglegessé.

 Békéscsaba, 2013.  január 31.

 Dr Kovács János
elnök

Kategória: Békés Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?