Didaktikai szakosztály 2018/19.

A Magyar Pedagógiai Társaság Didaktikai Szakosztályának beszámolója a 2018-as évről, és 2019. évi tervei
 
Újjáalakulásunk alkalmával megfogalmazott célkitűzéseink szellemében, folytattuk szakosztályi munkánkat. Terveink megvalósulásához érdemben járulhatnak hozzá szakosztályunk tagjai, akik aktivitása az elmúlt évben fokozatosan növekedett. Természetesen továbbra is fontosnak tartjuk aktív tagjaink létszámának növelését.

Megvalósult programjaink:

 

1. 2018. szeptember 28. 20:00-tól a kutatók éjszakája programon belül „Az elveszett palatábla nyomában – Kik, miből, hogyan, kiknek? – Az athéni iskolától a digitális pedagógiáig” konferenciát tartottuk meg, ahol a résztvevők játékkal egybekötött rövid, érdekfeszítő előadások során a gyakorlatban prezentáltuk, hogyan jutott el az oktatás a palatáblától az okostábláig, a könyvtől a számítógépig, a logarléctől a kiterjesztett valóságig. Az eszközöket a résztvevők kipróbálhatták, feladatokat oldhattak meg kollégáink mentorálása mellett a segítségükkel.
https://www.kutatokejszakaja.hu/esemeny/az-elveszett-palatabla-nyomaban-kik-mibol-hogyan-kiknek-az-atheni-iskolatol-a-digitalis-pedagogiaig/
2. 2018.szeptember 24.-én a NAT munkaanyagához kapcsolódóan tartottunk egyeztető ülést, ahol megvitattuk a didaktikai és a többi szakosztályok beküldött véleményét, majd összesítve ezeket az elnökség részére benyújtottuk az összegtő javaslatunkat.
3. 2018. november 26.-án „Új módszertant a szakképzésben! A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei” címmel tartott konferenciát a MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport, melyhez csatlakozott a tanszéki kollégák köre illetve a szakosztály is meghívást kapott. http://www.mpt.bme.hu/uj-modszertant-a-szakkepzesben/
4. 2018. december 4.-én „A digitális kultúra és médiaműveltség szerepe a felsőoktatásban, a mérnökképzésben – a lokális támogatás és globális láthatósággal szembeni elvárások” címmel tartottunk szakmai konferenciát, melyen a tanszéki kollégák mutatták be a kutatásaikat. Ez alkalomra több mási szakosztályból is jelen voltak a kollégák a hallgatóság tagjai között. Konferenciánkon és a hozzá kapcsolódó workshopon a jó gyakorlatok mellett megvitattuk a mellékutakat, sikertelen próbálkozásokat is, miközben egy ívet írtunk le, melyben a médiaoktatásban betöltött szerepének átalakulását mutattuk be.
http://www.mpt.bme.hu/a-digitalis-kultura-es-mediamuveltseg-szerepe-a-felsooktatasban-a-mernokkepzesben-a-lokalis-tamogatas-es-globalis-lathatosaggal-szembeni-elvarasok/
Egész évben követtük más szakosztályok szakmai programjait is, és lehetőség szerint részt vettünk rajta. A bemutatott éves programjainkkal aktivizálni tudtuk a tagjainkat, amely során jelentős aktivitást mutattak szakosztályi tagjaink.
A Magyar Pedagógiai Társaság által rendezett programokban igény szerinti közreműködést vállaltunk fel.
 
Budapest, 2019. január 31.
 

 

A Magyar Pedagógiai Társaság Didaktikai Szakosztályának munkaterve a 2019-es évre

A jövőben fontosnak tartjuk a tudományos utánpótlás előkészítését, a vidéki kollégákkal együtt. Emellett folytatjuk más tudományok é szakosztályok didaktikai, módszertani eszmecseréjének vitáját. Lehetőségeink szerint a vezetőség igénye szerint részt veszünk az MPT főbb célkitűzéseinek realizálásában.

Újjáalakulásunk óta tervezett programjainkat folyamatosnak tekintjük, ezért egy-egy programpontot több alkalommal szeretnénk érdemben elemezni. Terveink megvalósulásához érdemben járulhatnak hozzá szakosztályunk tagjai, akik aktivitása az elmúlt évben fokozatosan növekszik. Természetesen továbbra is fontosnak tartjuk aktív tagjaink létszámának növelését. Emellett szeretnénk nagy hangsúlyt fordítani a jövőben szakmai kutatóhelyek és lehetőségek összekapcsolására, a szakmai fórumok hálózatépítés.

Tervezett programjaink 2019-re:

  1. Kerekasztal beszélgetés a tanárképzés tapasztalatairól. 2019. április
  2. Közreműködésünk az egyetemünk szakterületünket érintő rendezvényeiben (pl. mérnöki továbbképzés)

Tervezett időpont: 2019-ben folyamatosan

  1. A Digitális pedagógia eredményei és oktatásmódszertani felhasználhatósága Kerekasztal konferencia országos részvétellel. – Digitális témahét!

Tervezett időpont: 2019. június

  1. A tudományos utánpótlás műhelybeszélgetés, valamint módszertani tapasztalatcsere.

Tervezett időpont: 2019. június

  1. Didaktikai kerekasztal a szaktudományok különböző területeinek művelőivel. Rendezvényünket a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tervezzük megtartani a Magyar Tudományos Akadémia különböző osztályaival közösen.

Tervezett időpont: 2019. november

A Magyar Pedagógiai Társaság által rendezett programokban igény szerinti közreműködés. Közös online tárhely és felület működtetése.

 

Budapest, 2019. január 31.

Dr. Molnár György

a didaktikai szakosztály elnöke

 

 
Dr. Molnár György
a didaktikai szakosztály elnöke
Kategória: Didaktika Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?