EGYMÁSRA UTALVA

2016. augusztus 26-27., Komárom – Révkomárom

Jelentkezés és további információ: www.ifjusagugy.hu

Az állam „látja” őket, ha iskolában vannak – de nem látja őket, ha mellette  vagy kívül; látja őket, ha akut betegek – de nem látja őket, amikor az egészségüket kockáztatják; látja őket, ha munkanélküliek lettek – de nem  látja, amikor munkavállalási képességeik hiányában csődöt mondanak; befogadja őket, ha segítségre szorulnak és erről az illetékesek jelzést kapnak – de nem „törődik” velük, ha jelzés hiányában nem kerülnek kapcsolatba a rendszerrel stb. (Nemzeti Ifjúsági Stratégia)

Eddig az ifjúságszakmai térben (ahol a fiatal nem egy terület alanyaként, hanem a maga teljességében és egyediségében látszik) nem voltak olyan találkozási alkalmak, konferenciák,  amelyek szolgálhatnák egyfelől a szakmai-tudományos munícióbővítést, másfelől a  szakemberek társas környezetének biztosítását. Az Összebeszélünk – I. Ifjúságügyi Kongresszus  2014. októberében került megrendezésre.

A Kongresszus II. alkalma az egymásra utaltságot kívánja kifejezni mind a generációk között,  mind a fizikai vagy diszciplináris határokon átnyúlva és szolgálja a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy integratív megközelítésének  elősegítését. Teret ad az ifjúságügy: az ifjúságszociológia, pedagógia-kultúraközvetítés, ifjúsági  szociális munka, ifjúságpolitika legújabb innovációinak bemutatására és hozzáférési lehetőséget  biztosított a szakpolitikák célkitűzései, a tudományos nóvumok és a szakmai gyakorlat  megismerésére, szembesítésére.

Várunk valamennyi az ifjúságügy iránt érdeklődőt, de elsősorban az ezt (is) hivatásuknak
tekintőket: pedagógusokat, a neveléstudomány képviselőit, szociológusokat, szociális
munkásokat, politológusokat, pszichológusokat, ifjúságsegítőket, civil vezetőket stb.

A szervezési feladatokat – csatlakozókat várva – Selye János Egyetem Tanárképző Kar (SJU) és  az Ifjúságszakmai Egyeztető Tanácskozás (ISZET) látja el. Partneri szándékát jelezte már a  Magyar Szociológiai Társaság Ifjúságszociológiai Szakosztálya, a Magyar Pedagógiai Társaság  Szabadidő-pedagógiai Szakosztálya, az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete, az Új Ifjúsági  Szemle Alapítvány, a Kecskeméti Főiskola Iuvenis Ifjúságkutató Műhelye és az Ifjúságszakmai  Társaság.

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények, Szabadidő-pedagógia Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?