Elnökségi ülés 2019 március

Magyar Pedagógiai Társaság 2019.02. 11. Elnökségi ülés

Emlékeztető

Jelen voltak az Elnökség tagjai (Bősze Anikó kimentette magát), illetve Miskolcziné Jakab Anikó a FB képviseletében

Napirendi pontok

  1. Az „Ádám György” Emlékérem adományozással kapcsolatos eljárásrend

Az MPT Emlékérem kapcsán a Társaság elnöke felvette a kapcsolatot az örökösökkel, akik támogatják a díj elnevezését. Az Elnökség további vita után úgy határozott, hogy a jelölteknek az MPT-nek alapszabályba foglalt céljai érvényesítésében hosszú ideje kimagasló tevékenységét fogjuk díjazni, de nem kizárólagos feltétel az MPT tagság a jelöléshez. Ezen elismerésben a Társaságnak összetételében is tükröződő szélesen értelmezett nevelésfelfogása is A  javaslati szöveget az előterjesztő, Fábry Béla a vita alapján korrigálja.  A VK 2 delegáltjai a 2019. őszi Vezetői Kollégium javaslatai alapján kerülnek kiválasztásra. Az évente kiadható díjak maximális száma 3 db, de e szám „adható”. Az érem+díszoklevél kerül megtervezésre, amelyet felajánlás forrásaira támaszkodva készítenek el az MPT számára. A díj odaítélésének határideje minden évben március 31.  (A 2019 májusi első átadásra rendkívüli eljárás lesz érvényes.) A felhívás megjelentetésének határideje 2019-ben március 1., amelyről az MPT Titkára gondoskodik a szervezet FB oldalán és honlapján. Az MPT elnöksége oldaláról a Kuratórium tagjai: Trencsényi László, Somogyi Zsuzsanna és Kraiciné Szokoly Mária. A VK tagjai közül az Elnökség felkéri a 2019. évi döntés kuratóriumi munkájában való részvételre Tölgyesi Józsefet, Munkácsy Katalint és Révész Györgyöt.    

Az Elnökségi tagok delegálást az Emlékérem Kuratóriumába az Elnökség ellenszavazat nélkül támogatta. Az ügyrendjét és a jelöltekkel kapcsolatos bírálati szempontokat a Kuratórium állítja össze. A Kuratórium a pályázati szempontrendszert visszaküldi az MPT elnökségének jóváhagyásra.

Az Emlékérem-javaslatot egységes szerkezetben a fenti javításokkal az Elnökség ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta. (MPT 1/2019-es határozat.) A határozatot egységes szerkezetbe Fábry Béla szerkeszti.

  1. MPT tagsági viszony rendezése

Az FB 2018. évi kezdeményezésével összhangban az Elnökség a 2019. évi küldöttgyűlésre készülve napirendre vette a tagsági viszony rendezésének ügyét.

Az előterjesztés alapján minden év március 31-ig a szakosztályoktól, tagozatoktól érkező javaslatok alapján törlendők az MPT tagnévsorából az alapszabályba foglalt kötelességeik teljesítésében elmaradó (különösen passzív, „elveszett”, tagdíjhátrálékkal rendelkező) tagok. A szakosztályok, tagozatok egyedi előterjesztései alapján az elnökségnek jogában áll tagdíjmentességet biztosítani (pl. munkanélküliség, hajléktalanság, önkéntes munka biztosítása stb. esetekben).  Ezen felül az MPT tiszteletbeli tagságára is tehetnek javaslatot az alapszabály 7. § (6) alapján, amelyről a Közgyűlés dönt. A tapintatot, tévedés elkerülését biztosító eljárásrendet tartalmazó határozati javaslatot a társaság elnöke véglegesíti. A tagsági viszonnyal kapcsolatban a Küldöttgyűlés jogosult dönteni. A küldöttgyűlési előterjesztés – a törlésre vonatkozó névsor – nem kerül nyilvánosságra, e napirendi pontot a küldöttgyűlés zárt ülésen tárgyalja. Amennyiben az adott szakosztály a megadott határidőre nem végzett a tagok tagsági viszonya rendezésével, azt az MPT elnöksége mellett működő ad hoc bizottság tekinti át. Az ad hoc tagbizottság tagjai; Novák István, Platty Ivánné (az FB részéről), Villányi Györgyné, Fábry Béla, Trencsényi László az Elnökség részéről. Az Elnökség a javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. MPT 2/2019 határozat. A határozatot egységes szerkezetbe Trencsényi László állítja össze.

  1. Az MPT online megjelenésének megújítása

A honlap megújításért felelől albizottság nevében Turcsik Katalin az alábbiakban foglalta össze a javaslatokat; a 40 alatti pedagógusok megnyerése kiemelten fontos. A most alkalmazott WordPress rendszer maradna az MPT honlap mögött, amely továbbra is ingyenes marad. Felmerült az MPT logó frissítésének szükségessége is, amely közvetíthető a korábbi logót készítő grafikus felé. Felmerült a honlap és a fb összekapcsolása. Az esetleg önálló honlappal, fb oldallal rendelkező szakosztályok elérései is kerüljenek be az MPT honlapra. Az MPT együttműködő szervezeteinek logóit is szeretnénk elhelyezni a honlapon. Az MPT új arculatát arra szeretnénk alkalmazni, hogy i) új fiatal tagokat szerezzünk ii) új támogatókat szerezzünk (szóba került az AmCham és a Német-Magyar Kamara megkeresése is). Mindenképpen szükség van az MPT magyar, angol és német nyelvű rövid bemutatkozásának a gyors elhelyezésére. Az elnökség felkérte a munkacsoportot, hogy a javaslati csomagot szedje szét azonnal bevezetendő és később elvégezhető feladatokra. Borbély-Pecze Tibor Bors emeli ki az MPT bemutatást a korábbi hosszabb szervezeti bemutatásokból. Ugyanő a márciusi elnökségi ülésre előkészít egy „digitális titkárság” javaslati csomagot (pl. Google Drive használata).  A hosszabb távú javaslati csomaghoz egy honlap főszerkesztő és rovatvezetők felkérésére kerülhet sor, amely tartalmat visz az MPT honlapra.  Az operatív feladatokat is megfogalmazó tervezetet az elnökség márciusi ülésén tárgyalja. A tájékoztatót az elnökség elfogadta.

  1. Egyebek

 

Trencsényi László jelezte, hogy  egy tagdíjfizetés alóli felmentési kérelem érkezett. Az Elnökség megismerve a körülményeket a kérelemben szereplő tagunk esetében a 2019-es tagdíjfizetés alóli mentességet jóváhagyta.

Mátrai Zsuzsa lemondott a Felsőoktatási Szakosztály vezetéséről és az ÚPSZ szerkesztőségi mandátumáról.  Az Elnökség előzetes javaslata Poór Zoltán (Pannon Egyetem). Az Elnökség felhatalmazta a Társaság elnökét, hogy a szakosztály ülését egy később meghatározandó szakmai programra Budapesten összehívja. E program lehet az új elnök megválasztásának eseménye is.

A Baranyai tagozat vezetésére nincsen még javaslat. A tavaszi elnökségi megbeszélésen napirendre kell venni az esetleges szakosztályi megszűntetéseket, vagy átszervezéseket, más tagozati forma kialakítását.

Borbély-Pecze Tibor Bors jelezte, hogy szlovák-magyar-lengyel-cseh együttműködésben beadásra került egy V4 pályázat az őszi IAEVG Konferenciára.

Kissné Bernardt Renáta jelezte, hogy március 12.-én Jászberényben kerül sor egy MPT-tagozati szakmai rendezvényre.

Trencsényi László röviden beszámolt a MÁV-val való sikeres kooperációban megvalósult impozáns (100 fős) ”Úttörő/Gyermekvasút  ’70” konferenciáról.

 

A következő elnökségi ülés időpontja; 2019. március 18. hétfő 14.00

 

 

Budapest, 2018. február 11.

 

Összeállította Borbély-Pecze Bors Tibor

 

Kategória: MPT Elnökség, Uncategorized | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?