Elnökségi ülés – határozat a Küldöttgyűlés összehívásáról (május 24.)

Emlékeztető
az MPT Elnökség április 17-iki üléséről
Jelen voltak az elnökség tagjai, Fábry Béla és Villányi Jutka mentette ki magát egészségi okokból, továbbá Novák István, a Felügyelő Bizottság elnöke.
Napirend előtt Somogyi Zsuzsa bemutatta Pálvölgyi Gábort, aki felajánlotta segítségét a honlap-reform grafikai megoldásaihoz. A Turcsik Katalin vezette ad hoc bizottság a részleteket illetően felveszi vele a kapcsolatot. Az őszi VK ülésen lehetne „premier”, a webfejlesztés és működtetés esetleges költségeinek bíztató áttekintésére ősz előtt nem lesz mód.


Borbély-Pecze Bors Tibor kérte az elnökséget , megerősítve kritikáját és fenntartásait a 2018. évkönyv struktúráját illetően, hogy az elnökség szabja meg a lapzárta idejét, illetve tisztázza a hiányzó kéziratok sorsát. A lapzártát az elnökség május 20-ban határozta meg (ebbe belefoglalva Fábry Béla szövegszerkesztői munkáját, melyben az évről szóló, a VK ülésen megalapozott beszámoló esszéjéhez igazítja – tartalomnak, súlynak, etikai normáknak stb. megfelelően – a szakosztályi, tagozati referátumokat – ezek az Évkönyv google drive összesítőjéről (https://drive.google.com/open?id=1iBdf51uqngYvmG3qAsqOQ9uc_E8FTwvdhiánytalanul letölthetők. Mudri Zsuzsa munkáját (25. éves a szakképzési konferencia összefoglaló, ill a boibliográfiai adatok egybevezetése) és Kraiciné Sz. Mária (Tanulás ünnepe) részanyagait még várjuk. a beérkezett, s Fábry Béla által teljessé tett bibliográfiai adatok egységesítését). Trencsényi megírja az Eseménynaptárt, Kraici Máriát kérjük az őszi LLL-programok összefoglaló leírására, információink szerint Benedek András és Földes Petra (ÚPSZ) írásai időben megérkeznek. Az évkönyv megjelenésére az őszi VK ülés lehet alkalmas.
AZ elnökség határozata:
2014. május 24-én 13.30-ra a társasági küldöttgyűlést összehívja. Helyszín OPKM díszterme (Könyves Kálmán krt 40). Napirendi pontok
– a küldöttgyűlés napirendjének elfogadása, munkabizottságok elfogadása
– Az Ádám György Érdemérem átadása, az kitüntetettek köszöntése
– Beszámolók (éves beszámoló és munkaterv, közhasznúsági beszámoló, mérleg, Felügyelő Bizottság beszámolója)
– Vita a beszámolók felett, határozathozatal
– Az alapszabály módosítása
– Személyi kérdések
– A tagnyilvántartás felülvizsgálatáról szóló jelentés, határozathozatal törlésről (zárt ülésen)

A küldöttgyűléssel összefüggő tartalmi kérdések.
– az ügyvezető elnök és az elnök állítsa össze a beszámoló szövegét (az Évkönyv számára korábban írt összefoglalót is felhasználva),
– az elnökség tagjai ehhez tegyenek írásban megjegyzéseket (Borbély-Pecze Borsnak a társasági jövőképet illető koncepciója a javaslattevő leírásában kerüljön a beszámolóba)
– a beszámoló utaljon arra a feladatra, hogy egy év tapasztalatai nyomán az elnökség lásson hozzá egy középtávú stratégia megfogalmazásához, mely a kommunikáció új funkciói mellett a szervezet korszerűsítését, struktúraközpontúságból tartalomközpontúvá formálásának terveit, normáit tartalmazza, ideértve a hagyományos felosztást részben felülíró szervezetiegység/csoport-képző elveket is ( földrajzi- és szakterületi csoportok ösztönzése, a tagozat megyei szintjének feloldása, a neveléstudományt leképezni akaró szakosztályi rend további fellazítása – a realitásoknak megfelelően, kitérve a személyes identitást gyakorló tagok és aktivisták szerepére is, szolgáltatás és (akár informális) közösségi identitás optimális arányára. A küldöttgyűlési határozat szólítsa meg a szervezeti egységeket e tervezet vitájára, s a 2020. évi télvégi vezetői kollégium érlelt formában tárgyalja, s váljon belőle a 2020. évi küldöttgyűlés vezető dokumentuma.
– Az alapszabály módosításában
o kapjon értelmezést a tiszteletbeli tag fogalma
o az újonnan bevezetett „támogató tag/szervezet tagsági forma fogalma
o a tagdíjbefizetés évenkénti határnapja (a tárgyév küldöttgyűlése napjáig)
o a két évi tagdíjelmaradással rendelkezők törlésének rendje
o a „Képviselő” megkettőzése
A küldöttgyűléssel összefüggő formai kérdések.
– a meghívóban tükröződjék, hogy 11.10-től a múzeum ingyenes kurátori tárlatvezetést biztosít az Orbis Pictus szemléltetés az iskolában kiállításon (Bogdán Melinda múzeumigazgató).
– tudomásul kell venni a tervezésben, hogy 10 és 12 közt ugyanott a Felsőoktatási szakosztály ülésezik
– a küldöttgyűlés a teremben kezdődjék el, s a díjátadás után az előtérben legyen a pohárköszöntő és szerény catering.
– Kraici Máriát felkérte az elnökség a személyi kérdéseket előkészítő bizottság elnökének ( egy alelnök és két ÚPSZ szerkesztőbizottsági tag választása – a felsőoktatási.-kutatói szférából – esedékes)
– Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság kiválasztása a helyszínen Fábry Béla javaslatai alapján
– Elektronikus levélben legkésőbb május 17.-én kiküldött dokumentumok: beszámoló, közhasznúsági jelentés, alapszabálymódosító javaslat, személyi kérdéseket jelölő bizottság javaslatai – indoklással
– Helyszíni kiosztásra: mérleg, FB beszámoló, tagnyilvántartás felülvizsgálata c. jelentés, szavazólapok, küldöttigazolvány
– A forgatókönyvet az ügyvezető elnök készítse el május 17-ig,
– az elnök a küldöttgyűléssel és az Ádám György Emlékéremmel kapcsolatos feladatok adminisztratív feladatainak ellátására felkérte Fábry Ilonát (forrás biztosítva)
– kérjük Pálosné Erikát, hogy a küldöttek egyeztetését április 23-ig zárja le, Fábry Ilona a meghívókat április 24-én küldje ki elektronikusan. A meghívó szövegét az ügyvezető elnök felügyeli.
Az elnökség az előterjesztéseket következő ülésén május 13-án 14 órai kezdettel tárgyalja -. ennek előfeltétele, hogy a titkárság május 10-ig a tervezeteket kiküldi.
Egyebek között az elnök beszámolt a „tagnyilvántartás felülvizsgálata” program helyzetéről, 26 szakosztály, tagozat dokumentumainak elemzése nyomán kb. 500 fő törlése várható.
Szó esett a Déldunántúli tagozat megszűnésének kimondásáról, a BAZ megyei tagozat megőrzésének radikálisan csökkent esélyeiről, a három kislétszámú, közeli tartalmú szakosztály (Neveléselmélet, Közösségpedagógia, Mozgalompedagógia) nem siettetett, organikus integrációjáról.
A tagdíjak beérkezésénél elértük a „bűvös” 600 főt (a bevétel meghaladja az egymillió forintot), még vannak tartalékok a mozgósításban. Pályázati eredményekről számolt be, melyek segítik a tavaszi, őszi programok feltételeit s a titkársági működést is, elmondta, hogy bár a NEA újra elutasította az MPT pályázatát, a többi támogató segítsége egyben a közhasznúságot is kifejezi – az egyenlő távolság elvét az elkötelezett támogatókat illetően.
Novák István beszámolt a Felügyelő Bizottság tegnapi konstruktív üléséről.
A Titkárság vezetésében szeptembertől elodázhatatlan a személyi változás, amelyet össze kell kötni a titkársági adminisztráció megújításával is, a hagyományos e-mail küldés mellett a felhő-alapú dokumentumtárolásban lépni szeretnénk (pl. Dropbox, Google Drive, OneDrive, stb.)
Összeállította Trencsényi László

 

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?