Elnökségi ülés Jászberényben

Képtalálat a következőre: „Jászberény TAnítóképző”

1-2

Időpont: 2018. október 25. 13-15 óra

Helyszín: 5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. Eszterházy Károly Egyetem, Jászberényi Campus – Tanácsterem

Jelen vannak:

Trencsényi László (elnök), Villányi Györgyné (alelnök), Kraiciné Szokoly Mária (alelnök), Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó (elnökségi tag), Kisné Bernhardt Renáta (elnökségi tag), Somogyi Zsuzsanna (elnökségi tag), Turcsik Katalin (elnökségi tag)

Témakörök, határozatok:

 1. MPT tagok számára tervezett év végi körlevél megvitatása

– tartalmi szempontú változtatásra tett javaslatot Villányi Györgyné (a tagsági szerep kulcsfontosságára vonatkozva, közérthetőbb nyelvet igényelt

– Turcsik Katalin vállalta a levél releváns részének nyelvi, stilisztikai átfogalmazását

 

 1. MPT évkönyv kiadása
 • Fábry Béla ügyvezető elnök korábbi javaslata, mint kiinduló terv alapján: Trencsényi László, Ügyvezető Elnök – a Társaság éves tevékenységeinek összefoglalása mellett – a tagok publikációinak gyűjteményeként is tervezhetőnek véli. Célja: a tagok ösztönzése.
 • Kraiciné Szokoly Mária alelnök javaslata alapján az évkönyv tartalmazhatná a tagok publikációinak „bibliográfiáját” (linkek, forrásmegjelölések az elnökség a javaslatot támogatta.
 • Turcsik Katalin szerint : honlapra is felkerülhetne
 • Kraiciné Szokoly Mária jelezte, hogy az Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért program felelőseit felkéri rövid jelentések írására, melynek helye szintén az évkönyv lenne.
 • a felhívás és információátadás formája: a tagok számára tervezett „éves” levél részeként, de külön lapon
 • az „éves” levél küldésének kezdési határideje a nyomda felé: 2018. nov. 30.
 • tagdíjak beérkezési határideje: december-január
 • az évkönyv összeállítását, éves beszámolók összegzését Fábry Béla fogja megtenni

 

 1. Vezetői Kollégium tervezése
 • tervezett időpont: 2019. február 08.
 • napirenden: beérkezett éves  beszámolók és munkatervek összegzése

 

 1. Jubilánsok köszöntése
 • Elnök úr ismertette a tervezett programot: zeneművészek előadása, a jubilánsok közül szólni kívánók felszólalásai, majd kötetlen beszélgetés.

 

 1. Visszatekintés az őszi programokra – Trencsényi László Ügyvezető Elnök, Kraiciné Szokoly Mária alelnök
 • „Ünnepnapok az egész életen át tartó tanulásért” és Magyar Tudomány Ünnepe: Elnök úr beszámolt a lezajlott és a későbbiekben sorra kerülő rendezvényekről (sikeres programsorozatnak tekinthető ismét, a tervezett programok  csaknem mind megrendezésre kerültek, néhány rendezvényről nincs még információnk )
 • Kraiciné Szokoly Mária alelnök asszony beszámolt arról, hogy a nők szerepe a tudományban témájú előadását a potenciális befogadó helyszín valószinűsíthetően óvatos távolságtartása miatt lemondták..

 

 1. Alföldi és Észak-kelet Magyarország tagozati tevékenységének áttekintése – Trencsényi László Ügyvezető Elnök összegzése (a tagozati létszámokba be van számítva a korábban megszűnt szakosztályok tagságának jelentős része földrajzi elhelyezkedés szerint. (a / jel után a nyilvántartás őszi állapota szerint a 2018. évi tagdíjfizetők száma, ill %-a)
 • Bács-Kiskun megye: 71/4 5%

A tagozat alapvetően a Pedagógusképző Kar bázisán működik, alig mutatkozik  más műhelyekből tényleges érdeklődés

 • Békés megye 42/13 30%

A megújult vezetés (támaszkodva a régi törzstagokra) dinamikusan megindította a tagozat életét.

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 127/11 8%

a jelentős létszám őrzi a korábban a tagozathoz integrálódott un. Borsod Műhely tagjait is, a Tani-Tani konferencia szervezését megőrizve az egyetemi bázis kivonult a vezetésből, az új helyzetben (közoktatási intézményben dolgozó elnök) várjuk a tevékenység kiszélesedését

 • Hajdú-Bihar megye 38/8 22%

A tagozati elnök munkaköri feladatai és felelősségei nehezítik a kibontakozásért, de bízunk abban, hogy túlteszi magát a nehézségeken. A tagozat  lényeges bázisa a Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület. Sajátos, hogy az Egyetem minden kérésre segít, de tagként az egyetem személyiségei nem integrálódnak a társaságba.

 • Heves megye: 18/2 11%

A tagozat bázisa a korábbi főiskolai Pedagógia Tanszék köre, ennek aktív tagjai vannak, jó lenne terjeszkedni

 • Nógrád megye: 67/12 17%

Biztos lábakon álló tagozat, a vezetés nemzedékváltása „puha” átmenettel ment végbe, reméljük az „ősök” támogatását a nagy munkahelyi leterheltséggel dolgozó új elnök iránt, s a rétsági rendezvény, a  portrékötet gazdagodása reményt ad arra, hogy a megyeszékhely remélhetően biztos  bázisán túl terjeszkedik a tagozat

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye 46/13 28%

Bizalom az új vezetésben, mely tesz lépéseket a főiskolai falak „átlépéséért”

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 66/21 31%

A tagozati tevékenység fő bázisa itt is az Egyetem, illetve a biztos együttműködés a Pedagógusok Arcképcsarnoka szerkesztőségével

 

javaslat: A januári Elnökség hasonlóképp tekintse át a dunántúli tagozatok helyzetét. A Vezetői Kollégium megvitatandó témái közé felvenni a megyei tagozatok helyzetét, stratégiai lehetőségeit

 

 1. Szakmai Kollégium tervezése:
 • Az elnökség által elfogadott téma illetve munkacím: “Az állami szerepvállalás az oktatási folyamatok tartalmi és szervezeti szabályozásában”
 • Nagy Péter Tibor, mint tervezett meghívott előadó

 

 1. Turcsik Katalin érdeklődése a szakmai szervezetekkel történt találkozókról – Trencsényi László Ügyvezető Elnök beszámolója alapján: a PDSZ, PSZ, NPK nyitott, támogatjuk egymás munkáját, szakmai programokra kölcsönösen meghívjuk egymást. A PSZ új elnöke betekintést adott visszafogott és tárgyalásokra alapozó stratégiájának hátterébe: ettől az attitűdtől reméli a PSZ egységének megtartását, ezenközben az Őszirózsás Forradalom kohójában, a mártír Somogyi Béla elnökletével alakult szakszervezet centenáriumi ünnepségei – melyben részt veszünk – bizonyárara  felerősíti az érdekvédő funkciókat. A radikalizálódó PDSZ meghívását a videobeszélgetésre a NAT-ról elfogadtuk, rendben, nagy érdeklődés mellett lezajlott..

 

A beszámolókat az elnökség áttekintette, tudomásul vette, a javaslatokat elfogadta.

 

 

 1. A következő elnökségi ülés egyeztetése
 • helyszín: Sopron – lehetőséget biztosít a vidéki helyszínre: Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó
 • időpont: 2018. január 10. (csütörtök) 11 órakor
 • tervezett témák: Szakmai Kollégium, Vezetői Kollégium előkészítése, Évkönyv szerkezete

 

Az elnökségi ülés előtti szakmai program: dr. Molnár Marietta előadása a jászberényi tanítóképzés történetéről, illetve a patinás épület megtekintése. A Jász Múzeum meghívását élvezve az elnökség több tagja megtekintette az állandó kiállításokat.

Az Emlékeztetőt készítette Kissné Bernhardt Renáta

 

 

 

 

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?