Emlékeztető

Az MPT Szakképzési Kollégiumának elnöksége 2014.szeptember 14-én megtárgyalta a szakképzésünk helyzetét és állásfoglalást alakított ki. Ezt az állásfoglalásunkat elküldtük a két illetékes minisztérium az EMMI és az NGM államtitkárságára, az NSzFH mb. főigazgatójának és az NPK elnökének. Ebben az állásfoglalásban felajánlottuk együttműködésünket a felmerült gondok megoldására, szakmai megbeszélések és viták lefolytatását is javasoltuk.

Ennek eredményeként 2012. október 12-én az NSzFH Baross utca 52-ben lévő épületében egyeztető megbeszélést folytattunk. A megbeszélésen részt vettek: Katona Miklós NGM főosztályvezető, Sós László NGM osztályvezető, Nagy Norbert NSzFH főosztályvezető és Kasuba Katalin NSzFH főosztályvezető, a Szakképzési Kollégium részéről: Schindler Rózsa, Szabó András és Szenes György.

A megbeszélés mintegy másfél óráig tartott. Megtárgyaltuk azokat a gondokat, amelyeket állásfoglalásunkban kifejtettünk. Az NGM és az NSzFH képviselői elismerték, hogy a szakképzési centrumok SzMSz-e még nem ismert az iskolák számára, hogy a szakmai érettségi követelményeit még nem adták ki, hogy a kamarák sokszor nem tudnak gyakorlati képzőhelyet biztosítani, valamint, hogy a szakmai tantárgyakat pedagógus végzettség nélkül is lehet tanítani. Szerintük a fentiek nem jelentenek gondot, az iskolák ezeket megoldják.

Semmilyen szakmai választ nem adtak arra:

  • miért kell a szakiskolát szakközépiskolává, a szakközépiskolát szakgimnáziummá átnevezni?
  • hogyan lehet két év alatt érettségi vizsgát szerezni a szakiskola befejezése után heti 6 óra közismereti órára alapozva?
  • miért kell kötelezően emelt szinten letenni a szakmai érettségi vizsgát a szakközépiskolában tanuló diákoknak?
  • a szakgimnáziumokban lecsökkentik a közismereti óraszámokat. Hogyan lesz teljesíthető a NAT?
  • a szakgimnáziumok 2016 szeptemberében új tantervekkel indulnak. A kamara tervei szerint néhány hónap alatt módosítani akarják az OKJ-t, új SzVK- írnak, új kerettantervek készülnek, ebből az iskoláknak új helyi tantervet kell írni. Lehet, hogy a NAT-ot is módosítani kell. Közben az iskolákban folyik a következő tanév beiskolázásának előkészítése. A szülőknek és a tanulóknak nem tudják megmondani, hogy ha, beiratkoznak akkor mit fognak tanulni és, hogy milyen végzettséget szerezhetnek.

A fentiek szerint elmondható, hogy semmiben nem értettünk egyet, megbeszélés egyetlen pozitívuma az volt, hogy leültünk tárgyalni.

Bp. 2015. okt. 14. Az emlékeztetőt készítette: Szenes György

 

Kategória: Szakképzési Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?