Emlékeztető

az MPT Elnöksége 2017. március 28-i üléséről

Jelen voltak: Benedek András, Trencsényi László, Kraiciné Szokoly Mária, Villányi Györgyné, Karlovitz J Tibor, Fábry Béla

Távol voltak: Szabó András, Szenes György

  1. Benedek András elnök úr tájékoztatta az elnökséget, hogy Csillag Ferenc elnökségi tag, a Fővárosi-neveléselméleti szakosztály elnöke személyes találkozót kért tőle, ahol írásban megerősített formában bejelentette, hogy MPT-tagsági viszonyát a levél keltezésének időpontjával azonos időben – március 21. – megszüntette és a továbbiakban semmiféle feladatot nem kíván ellátni. A kilépését az ügyvezető elnökkel a Korczak-kiadások kapcsán kialakult vitával indokolta. Az ügyvezető elnök javasolta Etikai Bizottság összehívását, de ezt az Elnökség nem látta indokoltnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Elnökség tagjaiban, az ügyvezető elnök munkájával kapcsolatban bizalmatlanság nem merült fel.

Az Elnökség Csillag Ferenc bejelentését sajnálattal, az MPT egyik ismert és elismert vezetőjeként végzett munkáját pozitívan értékelve tudomásul vette.

A bejelentés kapcsán Fábry Béla tájékoztatta az Elnökséget, hogy a tagsági viszony megszüntetése egyben az elnökségi tagsági státusz megszűnését is jelenti. Az Alapszabály 11.§ 5.4. pontja szerint a megüresedő elnökségi helyre a soros küldöttgyűlésen új tagot kell választani.

Az Elnökség megbízta Fábry Bélát, hogy a következő elnökségi ülésre tegyen javaslatot küldöttgyűlési Jelölő Bizottság felállítására.

Az Elnökség tagjai egyet értettek abban, hogy olyan Jelölő Bizottságot célszerű felállítani, amelyik mandátumot kap a következő évi küldöttgyűlésen esedékes általános tisztújítás előkészítésére is.

  1. Trencsényi László és Fábry Béla tájékoztatta az Elnökséget a szervezeti ügyek állásáról.

A két regionális tagozat – Dél-Dunántúli, Nyugat-Dunántúli – bíztató módon megkezdte működését. Mindkét tagozat kapcsán elmondható, hogy még keresik a minden érdekelt fél számára legkedvezőbb, eredményeket felmutató munkaformákat, illetve tartós személyi megoldásokat. A szervezeti egységek vezetősége – elköteleződésük, a helyi pedagógiai közéletbe való beágyazódásuk, elismertségük, szervezeti hátterük – garanciát jelent arra, hogy az új szervezeti keretben rejlő lehetőségeket ki is tudják használni.

A Békés megyei tagozat március 21-én – a március 18-iki, sikeres budapesti emlékülést követően – Gáspár László 80. születésnapja alkalmából kulturális programmal színesített szakmai emlékező rendezvényt tartott, ezt követően Gáspár László sírjánál koszorú elhelyezésére került sor. Az eseményen az Elnökséget Fábry Béla képviselte. A személyes konzultáció kapcsán megerősítést nyert az a szándék, hogy a Békés megyei tagozat szakmai munkáját megújított keretben kívánják folytatni.

A Veszprém megyei tagozat munkáját nem kis részben a Staféta táborok sikereire építve balatonfűzfői bázison sikerül megújítani. Alkalmas vezető, kedvező mikrotársadalmi környezet, a civil szervezeti szakmai munka iránt érdeklődő kollégák – minden adott, hogy elnökségi koordinációval a küldöttgyűlésig működőképes szervezet jöjjön létre. Az elnökségi koordináció Fábry Béla feladata.

A Nemzetiségi nevelési szakosztály április 7-én tartja várhatóan a szakosztályi munka megújítását is jelentő programját Beloianniszban.

A nagy múltú Általános iskolai és Gimnáziumi tagozat szervezeti-szakmai megújítása nem sikerült. A feladatot elvállaló kolléga szakmai értelemben életjelet nem mutatott, szervezeti eseményeken sem jelent meg, megkeresésekre sem reagált. A szakosztály aktív tagjai megkeresésre jelezték, hogy a Társaság tagjai kívánnak maradni, és más szervezeti egységben folytatják társasági munkájukat. A szakosztály megszüntetéséről szóló döntés a küldöttgyűlés hatásköre. E küldöttgyűlési döntés előkészítése Fábry Béla feladata.

Csillag Ferenc lemondása a Fővárosi-Neveléselméleti szakosztály éléről új helyzetet és egyben új feladatot is jelent. Javasolt, hogy a szakosztály/tagozat a küldöttgyűlésig válasszon új vezetőt

  1. Villányi Györgyné tájékoztatta az Elnökséget, hogy az esélyegyenlőség szakmai kérdését középpontba állító 2017. évi Staféta tábor programja részleteiben is összeállt, a személyi felkérések is folyamatban vannak, a tábor előkészítése időarányosan rendben zajlik.

  1. Trencsényi László tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Gyermekbarát Mozgalom 100 éves évfordulójának tiszteletére az MPT egy sokszereplős szervezeti együttműködés részeseként 2017. április 22-én a budapesti Szent István parkban Gyermekbarát Piknik – demonstráció szervezésében vesz részt.

  1. Trencsényi László rövid tájékoztatást adott néhány szervezeti eseményről. Így a Kisgyermeknevelési szakosztály Bakonyi Ágnes-programjáról, a Gyermekérdekek szakosztálya-Korczak munkabizottság nemzetközi kitekintést jelentő programjáról és a Korczak-kiadványokkal kapcsolatos munkáról, a Mozgalompedagógiai szakosztály emléktábla avató programjáról, valamint a Neveléstörténeti szakosztálynak az MPT újjászervezésével kapcsolatos júniusi, nyílt szakosztályi ülése előkészületeiről, az újjáalakítókat köszöntő májusi koncertről.

  1. Trencsényi László tájékoztatást adott több sikeres found raising-akcióról, céltámogatásokról, ill. elszámolásokról. Kraiciné Szokoly Mária ismertette egy nagyobb szabású, több szakosztályt – ill. fiatal felnőttkort – érintő esetleges pályázat előkészületeit.

Az Elnökség következő ülését 2017. április 10-én, hétfőn 11.00-kor tartja a BME Q-épületében.

Az emlékeztetőt Fábry Béla készítette.

Budapest, 2017. március 29.

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?