Emlékeztető

az MPT elnökségének 2017. szeptember 25-iki üléséről

Jelen voltak az elnökség tagjai (Karlovitz János Tibor az ülés  végén kapcsolódott a munkába, Benedek András elnök hivatali elfoglaltsága miatt kimentette magát), ill. a Felügyelő Bizottság elnöke.

Napirend előtt rövid eszmecsere folyt a legutóbbi bírósági végzésről, mely a májusi alapszabály-módosítást teljességgel akceptálta, de megkifogásolta, hogy az ügyvezető elnöknek nincs benne rögzített képviseleti jogosítványa. E kérdéskörhöz kapcsolódott az a prognózis, hogy 2018-ra  – miközben örvendetes gyarapodás is van – több szervezeti egység megszűnése tényét kell a küldöttgyűlésnek kimondania. E két  döntési kényszernek  szerencsésebb lenne a tisztújító küldöttgyűlés akusztikájától távolabb maradnia. Ennek érdekében érdemes lenne egy januári-februári (a soros Vezetői Kollégium ülésével egybekapcsolt)  rövid – adminisztratív – rendkívüli küldöttgyűlés összehívása…

Az ügyvezető elnök másik tájékoztatását támogatólag vette tudomásul : az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság (Szüdi János) ún. „100 pontjáról” szóló vita tervét – Szakmai Kollégium soros, alapszabály előírta ülésén. Alkalmas időpont november 14 kora délután – helyszínként első helyen a META Don Bosco Szakgimnázium jött szóba (tartalék: Zöld Kakas Lyceum). A helyszínt Kraiciné egyezteti.

Az elnökség ezen ülés után tartsa ülését, itt hozhat döntést arról, hogy officiálisan is állást foglal-e az ülés témáját, tárgyát, üzenetét illetően.

Az aktuális ügyekről szóló beszámolók közt elsőnek Fábry Béla és Bősze Anikó szóltak a sikeres veszprémi tisztújításról (3 tagozati elnök, évenkénti rotációban és egy ügyvezető, ill. Tölgyesi József tiszteletbeli elnök). A Vezetői Kollégiumra Salamon Tamásné Edit (Balatonfűzfő, Óvoda) kap meghívást. Az intézménymegismerő tagozati ülések sorozatában novemberben a Lovassy Gimnázium lesz a célpont.

Villányi Jutka jelezte, hogy a Nemzetközi Játéknapról a visszaérkezések még szórványosak, nehezítette a programokat  az FM párhuzamos „Szedd magad” programja, ill. több óvoda esetén e napra rendelt EFOP-továbbképzés. Felvetődött, hogy jövőre valamilyen konstrukcióban jutalmat, támogatást érdemes a vállalkozók számára biztosítani.

Ugyanő referált az október 18-ra szerveződő Nemzetiségi Nevelési szakosztályi programról, mely Pécsett a Koch Valéria Központban kerül sorra az itteni Nemzetiségi napokhoz kapcsolódóan. Az elnökség tagjai kiegészítették a címlistát. Az elnökséget Jutka mellett Anikó képviseli.

Az ügyvezető elnök beszámolt a sikeres ÚPSZ-bemutatóról, melynek nyomán egy vita kapcsán (a „jelenség alapú ismeretről”) felvetődött egy nyílt vita  lehetősége a Didaktikai Szakosztályban.

Beszámolt a Csereklye Erzsébet kezdeményezésére fiatalokból meg/újjá/alakult Interkulturális Szakosztályról.

Az MPT-t népes delegáció képviselte a szentlőrinci Gáspár-konferencián, ahol  Koltai Péter polgármester azonosulása, Gál József orvos-professzor (egykori szentlőrinci diák) érzelmi átfűtöttsége, Bernáth József és Kovács Sándor bölcsessége, illetve igen nagyszámú közönség részvétele emelhető ki különösen.

Sikerrel, ám a várakozáshoz képest „bágyadtabban” zajlott le a X. debreceni Kiss Árpád Konferencia. A jubileumi programokból a beszámoló kiemelte a Debreczeni-házaspár megrendítő pódiumműsorát (az előadás multiplikálható, tárgyalások folynak, hogy a Neveléstörténeti Szakosztály és az Ifjúsági Kör az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán pedagógusjelöltek népes jelenlétben az előadás sorra kerülhessen), illetve a Kiss Árpád Műhely beszélgető körét (mindkettő Karácsony Sándorról).

Kraiciné Szokoly Mária a „szakképzési” érintettségű társasági szakemberekkel folytatott beszélgetésről számolt be, elmondta, hogy a résztvevők aktivitása garancia lehet a három „roadshow-program” (Győr, Kecskemét, Budapest), illetve a tavaszi – széles partneriségben sorra kerülő – szakképzési konferencia sikeréhez.

A „Tanulás ünnepe” programcsokor műsorfüzete elkészült, nehezebb volt a partnerekkel való egyeztetés, még vannak izgalmat okozó előkészületek, de a program nem szégyelnivaló. (AZ ezzel összefüggő előkészületekről tapasztalatokat cseréltek a résztvevők – Szeitz János és Alpár Vera, ill. a Szocioandragógiai Műhely s a Fővárosi Tagozat készenléti állapotáról.) Fontos, hogy többcsatornás legyen a promóció.

Trencsényi László a Korczak-könyvkiadáshoz kapcsolódó jelentős programokról szólt (X. 25. OSA – Off Biennale, Gaudiopolisz-projekt; XI. 20. Lengyel Intézet – Gyermeki Jogok Napja).

Villányi Jutka beszámolt egy lehetséges Pedagógiai Tájékoztatási Szakosztály létrehozásáért tett erőfeszítéseiről (pedagógiai sajtó és pedagógiai újságírók grémiumáról van szó).  Bíztatást kapott, az elnökség a nyilvánossági zárlat alóli kitörés lehetőségét látja egyfelől, szakszerűbb pedagógiai tájékoztatást, tematizálást másfelől.

A fent említett „szakképzési konzílium” nyomán keletkezett szervezeti lépéskényszerekről is vita folyt.  Szenes György segítséget kérve ígéretet tett, hogy a küldöttgyűlésig lépéseket tesz: a legvalószínűbb megoldás: a szakképzési szakosztályok  maradványai kimondják – megszüntetve  megőrizve önmagukat – az integrációt a Kollégium kebelében.

Végezetül az elnökség tájékozatást hallgatott meg a december 7-ikére, az erzsébetvárosi erőművházban tervezett  hagyományos „jubileumi köszöntő” programjairól, kiemelkedő elemeiről.

 

A szeptember 28-án sorra kerülő Vezetői Kollégiumi ülés várható résztvevőit illetően a helyzet analóg a „kritikus helyzetűnek vélt” szervezeti egységek sorsával. Békés, Szabolcs-Szatmár tagozata, a Prevenciós, a Konduktív és az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály nem jelzett még vissza. Munkahelyi és egyéb nehézségek miatt marad távol Somogy,  Nyugat-dunántúl, Dél-dunántúl képviselője. Bizonytalanságot jelzett Hajdú-Bihar, a  Főváros és az ÁMK-szakosztály.

Fentiekkel kapcsolatban újra szóba került az állami közoktatásban dolgozó tagtársak, vezetők mozgósíthatóságának konkrét és általános akadályegyüttese. Mindezzel együtt az elnökség egyetértett Szenes György értékelésével: fokozott figyelemmel kell foglalkozni bevonásuk lehetőségeivel.

A kollégiumi ülésen Benedek elnök úr tart bevezetőt – érvelve (kontextusában is elhelyezve) a tisztújítási év jelentősége mellett, majd Fábry Béla követi, értelmezi  a megküldött „menetrendet”.

Mód lesz a Jelölő Bizottság tagjainak és a VK tagjainak informális csoportüléseire is a program harmadik harmadában.

Lejegyezte: Trencsényi László

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?