EMLÉKEZTETŐ

MPT elnökségi ülés

Időpont: 2018. június 20. 14:30
Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 302. terem
Jelen vannak:

Trencsényi László (elnök)
Fábry Béla (ügyvezető elnök)
Borbély Pecze Bors (alelnök)
Villányi Györgyné (alelnök)
Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó (elnökségi tag)
Kisné Bernhardt Renáta (elnökségi tag)
Somogyi Zsuzsa (elnökségi tag)
Turcsik Katalin (elnökségi tag)
Szenes György (tiszteletbeli elnök, Szakképzési Kollégium)
Novák István (elnök, Felügyelő Bizottság)
Kozma Erika (titkárságvezető)

Témakörök, határozatok

  1. Elnökségi tagok közötti munkamegosztás

1.1. Vállalt feladatkörök

– Civil társadalmi élettel való kapcsolat – Fábry Béla
– Nemzetközi kapcsolatok – Borbély Pecze Bors, B.-né Szatmári-Nagy Anikó
– Tudományos élet és felsőoktatás – Kraiciné Szokoly Mária
– Nyilvántartás – Borbély Pecze Bors, Kisné Bernhardt Renáta
– Belső szervezet, Staféta tábor, Játéknap – Villányi Györgyné
– Honlap – Turcsik Katalin

1.2. Kevéssé gördülékenyen működő, újjá- vagy újonnan alakult szakosztályok, tagozatok mellé támogatásként egy-egy elnökségi tag rendelése – feladata az alegységek munkájának figyelemmel kísérése, támogatása, segítségnyújtás felajánlása

– BAZ Megyei Tagozat – Somogyi Zsuzsa
– Neveléslélektan Szakosztály – Fábry Béla
– Szomatikus Nevelési Szakosztály – Kraiciné Szokoly Mária
– Felsőoktatási Szakosztály – Kraiciné Szokoly Mária
– Neveléselméleti Szakosztály – Trencsényi László
– Baranya Megyei Tagozat – Villányi Györgyné
– Nemzetiségi Nevelési Szakosztály – Villányi Györgyné
– Fővárosi Tagozat  – Villányi Györgyné
– Didaktikai Szakosztály – Kisné Bernhardt Renáta

A decemberi “éves levélig” folytatódik a nyilvántartás karbantartása, vezetői kollégium tagjainak tájékoztatása, a szakosztályt, tagozatot nem választó tagok megkeresése (ti. hogy lehetőség szerint válasszanak), tagdíj elmaradásban lévők emlékeztetése (mindebben értve a Szakképzési kollégiumba évekkel ezelőtt jelentkezett, majd elhallgatott székelyföldi kollégákat is).

  1. Őszi programok

– Vezetői Kollégium és Szakmai Kollégium egy napon: szept. 15. szombat
– Szakmai Kollégium tervezett témája: panelbeszélgetés szakmai folyóiratok képviselőinek részvételével a pedagógiai nyilvánosságról.

  1. Nemzetközi kapcsolatok
  • Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó beszámol külföldi szervezetekkel történt kapcsolatfelvételeiről – Amerikai Magyar Iskolák Szövetsége. Anikó szívesen közreműködik nemzetközi kapcsolatok kiépítésében
  • Borbély Pecze Bors felvetése – vállaljuk-e az együttműködést egy nemzetközi IAEVG (http://iaevg.net/) konferencia megszervezésében 2019-ben pályaorientáció, pályatanácsadás témában, az ELTE-vel, BME-vel együtt. Válasz az egyetemekkel való egyeztetés (B. P. Bors és T. László vállalja) és a feltételek (pl. díjazás, adminisztrátor) teljesíthetőségének felmérése után adható.

Egyebek

– Kiküldetési rendelvény intézésének kérdései – ügyvezető elnök úr írja alá a kérvényt, elnök úr (illetve ha ő a kérelmező, akkor egy alelnök) ellenjegyzi.
– Bemutatkozás fotóval – Révész Györgynek közvetlenül küldhetjük.
– A honlapon a címlisták emailcím nélkül jelennek meg, a honlap jelzi, hogy az mpt címén keresztül lehet kapcsolatot létesíteni.
– Staféta Tábor (június 28. – július 1.) – Villányi Györgyné beszámol a tábor szervezési kérdéseiről…
– Következő elnökségi ülés időpontja: augusztus 27. 14:30

Összeállította Turcsik Katalin

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?