Emlékeztető a Felsőoktatási Szakosztály 2018. évi küldöttgyűlést előkészítő üléséről

Szakosztályi ülés: 2017. november 7. 16.00 óra
Helye: ELTE PPK
Jelen voltak: Mátrai Zsuzsa, Kraiciné Szokoly Mária, Hegyi Halmos Nóra, Vedovatti Anildo, Pap Anna, Szoboszlai Andrea
Távolmaradását jelezte: Kerülő Judit. Perjés István, Tasnádi Péter
Napirend:
1) Az ülés előtt megtörtént a tagnévsor pontosítása. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a 88 nyilvántartott tag közül e mailben 31 tagtársunk nem érhető el, velük a kapcsolatot postai úton tartjuk.
2) Személyi kérdések

A jelenlévők és a telefonon bejentkezők a személyi kérdésekről az alábbiak szerint döntöttek:
• A szakosztály tisztségviselőinek ujraválasztása, meghosszabítása, vagy új tisztségviselők választása ügyében a jelenlévő tagok és a telefonon nyilatkozók megerősítették Mátrai Zsuzsa elnöki megbízatását és elégedettségüket fejezték ki az elmúlt időszakban végzett elnöki munkával kapcsolatosan, amit köszöntek.
A jelenlévől a 2018. évi küldöttgyülésre az alábbi személyeket választották meg: Mátrai Zsuzsa, Kraiciné Szokoly Mária, Hegyi Halmos Nóra, Vedovatti Anildo, Pap Anna, Szoboszlai Andrea, Perjés István, Németh Balázs
• Delegált jelölése a Szakmai Kollégiumba: Perjés István
• Javaslat a Jelölő Bizottságnak az MPT elnökség tagjaira: elnök: Benedek András, ügyvezető elnök: Trencsényi László, alelnökök: Kreaiciné Szokoly Mária Villlányi Györgyné, Fábry Béla, Felügyelő Bizottság tagjai: Novák István, Lada László
• Szakmai Kollégium válaszható tagjaira:, Németh Balázs, Kerülő Judit, Tasnádi Péter

3) Egyebek: Mátrai Zsuzsa beszámolt az Ünnepnapok a felnőttkori tanulásért 2017’ keretében Szombathelyen lezajlott sikeres szakosztályi rendezvényről.

2017. november 7.
A jegyzőkönyvet készítette:

Mátrai Zsuzsa

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?