Emlékeztető a Kisgyermeknevelési-, Nemzetiségi és Multikulturális szakosztályok programjáról, 2015. január 24.

A tervezett programnak megfelelően a „Nemzetiségi és multikulturális nevelés jelenkori jellemzői kisgyermekkortól felnőttkorig” címmel a következő vendégek tartottak előadásokat.

Vargáné Kis Judit a Pápai Városi Óvodák intézményvezető helyettese, és Morvai Mariann a Pápa Városi Óvodák Fáy András lakótelepi Óvoda vezetője.

Englenderné Hock Ibolya igazgató (Pécs Koch Valéria Iskolaközpont) és Weigert József Koch Valéria Iskolaközpont tanára, a Német Nemzetiségi Pedagógiai Intézet vezetője.

Babai Zsófia adjunktus, a német nemzetiségi óvodapedagógus képzés szakirány felelőse (Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar).

A szakmai nap hű képet mutatott a mai színes tevékenységekről, ami hazánkban folyik a nemzetiségi, kisebbségi és migráns területeken.

Az előadók elméleti indoklások mellett gyakorlati példákkal, képekkel, valamint történetek, események felidézésével, kiadványokkal igazolták tervező, szervező és fejlesztő, megvalósító tevékenységeik jogosságát, eredményességét és a problémákat. Egy-egy előadás után sok kérdés, vélemény hangzott el a téma iránti érdeklődés és az eredményes és hatékony nevelőmunka elismerésével kapcsolatban.

Megfogalmazásra került, hogy nagyon fontos az időbeli felkészülés, előre dolgozás, az összefogás megvalósítása. Nem szabad meghátrálni. A szakmai párbeszéd során a továbblépések és a tennivalók mélyebb megismerésére és megfogalmazására van szükség. Ismerni kell egymás munkáját ahhoz, hogy lépni lehessen, mivel igen sok eredményes innovációs tevékenység folyik a mindennapokban egy-egy területen. Eredményesek az alulról jövő kezdeményezések, a kihívások következtében megszülető új módszerek és eszközök, továbbképzések. Az alapképzés érdekében lenne mit változtatni az igények és szükségletek ismeretében.

A megjelent érdeklődők köre igen vegyes képet mutatott: képviselték a bölcsődét, óvodát, általános iskolát, gimnáziumot és felsőoktatási intézményt, valamint kerületi német nemzetiségi önkormányzatot és Neue Zeitungot. Beosztás és munkaterület terén is vegyes volt a kép, és a hozzászólásokból kiderült, tevékenységeikben a vezetés, az irányítás és az innovációs oldal nagyon erős.

Egybehangzóan megerősítésre került az a tény, hogy szükség van a Nemzetiségi és munltikulturális nevelés erősítése érdekében a munka folytatására. A szakosztály munkájának továbbvitele érdekében Babai Zsófia, Morvai Marianna, és Szabóné dr. Marlok Júlia kapott bizalmat.

Képek a rendezvényről (a fotókat  Villányi György készítette):

2015_01_24_4115 hárman (Medium) 2015_01_24_4020 megbeszélés Ibolya, József, Jutka (Medium) 2015_01_24_4034 Babai Zsófi és Farkas Anikó (Medium) 2015_01_24_4041Hoch Ibolya, Kné Mária, W. József (Medium) 2015_01_24_4052 gyülekezés (Medium) 2015_01_24_4056- hatan (Medium) 2015_01_24_4067 a terem egyik oldala (Medium) 2015_01_24_4113 Morvai Marianna (Medium)

Villányi Györgyné Jutka elnökségi tag

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály, Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?