Emlékeztető a Magyar Pedagógiai Társaság Szocio-andragógiai műhely 2018. évi első alkalmáról

(2018. február 27., ELTE PPK)

Napirend:

  • A téma felvezetése – Dr. Striker Sándor, a Kulturális Sokszínűségért Alapítvány elnöke
  • előadás: Dr. Kálmán Anikó, egyetemi docens, BME, Műszaki Pedagógia Tanszék
  • szakmai vita

Alkalmaink a 2018-as évben a Társadalmi együttműködés a tanulás, a készségek fejlesztésért korunkban témakört dolgozzák fel.

Az idei első műhelyfoglalkozás témája a Társadalmi együttműködés a tanulás, a készségek fejlesztéséért Finnországban.

Dr. Kálmán Anikó egy éves finnországi tanulmányútjának tapasztalatait mutatta be egy igen izgalmas előadásban. Az előadás során beszélt a finn oktatási rendszerről, a tanárképzésről, a finn mentalitásról és attitűdről, valamint mindezek társadalmi vonatkozásairól.

Az előadást követően sok kérdés merült fel, melyekből aktív szakmai vita alakult ki. A vita során résztelesen beszélgettünk a társadalmi attitűdökről, a felelősségvállalás kérdéséről, a hátrányok kompenzálásának lehetőségeiről, a finn megoldási javaslatokról, melyek a lemorzsolódást akadályozzák, továbbá a tanárképzés és az oktatási rendszer sajátosságairól.

A műhely jó lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre, valamint az andragógia határterületein álló tudományok megismerésére, a kapcsolódási lehetőségek feltárására, kiemelten a felnőttnevelés összefüggéseiben.

A műhely munkájának koordinálását Szeitz János és Pap Anna végzik, email elérhetőség: szocio.andragogia@gmail.com.

Budapest, 2018. március 10.

Pap Anna, a műhely koordinátor

Kategória: MPT | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?