Emlékeztető az Elnökség 2019. március 18-i üléséről

Jelen voltak: Trencsényi László, Fábry Béla, Villányi Györgyné, Turcsik Katalin, Bőszéné Szatmári–Nagy Anikó elnökségi tagok, Novák István FB elnöke.

Napirendi pontok:

1. Az „Ádám György” Emlékérem adományozásával kapcsolatos eljárásrend alapján készített szempontsor                                                                      Az „Ádám György” Emlékérem odaítélésének öt pontból álló szempontsorának tervezetét a Társaság elnöke elkészítette, az Elnökség megvitatta. Borbély-Pecze Bors korábbi javaslata alapján az Elnökség által javasolt szempontsort a kuratórium véleményezi, a véleményt az Elnökség szavazással fogja véglegesíteni. Az Elnökség javaslata, hogy a díjat az kaphassa meg, aki az öt szempontból az egyes ponton kívül megfelel a továbbiakból legalább még kettőnek.

A Társaság elnöke javasolta, hogy a szervezeti egységek vezetőségei március 25-ig e-mailen tegyenek javaslatot a díjazottakra. A Kuratóriumnak március 31-ig döntenie kell a díjazottakról. 

A Társaság elnöke felhatalmazást kapott, hogy a Kuratóriumot március 26-ára összehívja, hogy a javaslatok alapján döntsön az Emlékérem adományozásáról.

Az Elnökség március 29-én a Szakmai Kollégiumot követően rendkívüli ülésen dönt a 2019. évi elismerésekről.

A Társaság elnöke tájékoztatott, hogy nyertes alapítványi támogatás fedezi a Díj méltó fizikai előállítási és az átadási esemény körülményeinek költségeit.  

 

 1. Az MPT tagsági viszony rendezési folyamata

A februári Elnökségi ülésen elfogadott tagnyilvántartás elemzéséből adódó társasági feladatokról szóló határozat szerint a szakosztályok, tagozatok vezetőségének március 30-ig írásban kell jelezniük, ha valaki a tagságra vonatkozó kötelezettségeinek nem tesz eleget és ennek következtében törlést javasolnak.

Eddig visszajelzés három szervezeti egységtől érkezett, ezek alapján a tanulság, hogy szükség lenne egy egységes formátumú hivatalos nyomtatványra. Levelet küldünk ki a szervezeti egységeknek és csatolmányként ezt a formanyomtatványt, amit csatolmányként kérünk visszaküldeni.

A szakosztályi, tagozati listákat a határozatban foglalt ad hoc bizottság tekinti át, szükség esetén korrigál, és április 24-ig készíti el a törlésre javasoltak névsorát, mint küldöttgyűlési előterjesztést. Ez a határozatnak megfelelően – figyelemmel az adatvédelmi szabályokra – helyszíni kiosztású dokumentum lesz.

Kraiciné Szokoly Mária korábban felvetette a tiszteletbeli tagság kérdését, ami az Alapszabályban szerepel, de nincs kifejtve. Felvetődött a tiszteletbeli tagságra egy szempontsor kidolgozása az áprilisi ülésre. Felmerült az örökös tagság lehetősége, ami tagdíjmentességet jelenthet. A felvetésnek pozitív volt a visszhangja, mint annak is, hogy a rendes tagság és a tiszteletbeli tagság közé valamilyen új státuszt (jogi formulát) vezessünk be. Novák István felvetette a tiszteletbeli tagsággal kapcsolatban, hogy minden évben egy-két alkalommal két-három megbecsült személynek, akik nem tagjai az MPT-nek tudományos-közéleti munkásságért adományozzunk tiszteletbeli tagságot olyan rendezvényen, ahol az így elismert személy (mintegy székfoglaló)  előadást tart. Ez az alkalom lehet a Szakmai Kollégium ülése is.

Az Elnökség a felvetésekkel kapcsolatban azt is elfogadta, hogy ezzel a kérdéssel a Küldöttgyűlés után, ősszel foglalkozzunk.

 1. Támogatási kérelem

Malatyinszki Szilárdtól, a Kodolányi János Egyetem adjunktusától – egyben a Békés megyei Tagozatunk elnökétől – érkezett kérelem. Egy kiadvány előkészítésén dolgoznak, amihez a Társaság támogatását is kérik. Szent-Györgyi Albert munkásságáról neves szerzők közreműködésével egy 1000 példányban készülő kötetet terveznek kiadni. A Társaságot, támogatás esetén megfelelően megjelenítik a kötetben, mint ahogy a Kiss Árpád Műhely vonatkozó korábbi munkássága is. A Társaság elnökének tájékoztatása szerint az MPT anyagi helyzete szerény támogatást lehetővé tesz, figyelemmel arra is, hogy ez a helyi tagozat megerősítését is jelenti, és egyben arra is, hogy az idei Staféta tábor szervezője a megyei tagozat. Az Elnökség az elnök 25.000 Ft-os összegű támogatásra tett javaslatát elfogadta.

 1. Egyebek
 • Az évkönyvvel kapcsolatban a Társaság elnöke arról tájékoztatott, hogy Borbély-Pecze Borssal konstruktív egyeztetések zajlottak, ennek megfelelően a beérkezett szakosztályi és tagozati beszámolók szövegelemeit az előírt terjedelemhez és Fábry Bélának a Vezetői Kollégiumon tartott értékelése alapján fogjuk közreadni. Esetleges külföldi partnerek megnyerése reményében az évkönyvben a küldetésnyilatkozatot angol és német nyelven is megjelenítjük. Borbély-Pecze Bors távolléte miatt az évkönyvvel kapcsolatos kérdéseket az Elnökség az áprilisi ülésen tárgyalja. Az írásban megküldött javaslatokra a személyes észrevételeket Borbély-Pecze Borsnak lehet küldeni. Trencsényi László felvetette, hogy a 2018. évről szóló évkönyv 2019 szeptemberi megjelenését későinek tartja, erről még kellene tárgyalni. Fábry Béla elmondta, hogy eljárásrendileg mindig a májusi Küldöttgyűlésig kívánatos az évkönyv megjelenése. Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó az Elnökségtől felmentését kérte a szerkesztő bizottsági tagság alól. Az Elnökség tudomásul vette a kérést, és a feladatra Villányi Györgynét kérte fel, amit ő elfogadott.
 • A feladattal összefüggésben az elnökség az új szerkesztésű küldetésnyilatkozat-tervezetet Borbély-Pecze Bors távollétében nem tárgyalta, azt gyors levélvéleményezésre szánja az elnökségi tagok között.
 • Az Interkulturális Nevelési Szakosztály elnöke Csereklye Erzsébet más egyetemi konzorciumi tagokkal egy EU-s pályázatot nyert, a költségvetésében az adminisztrációra szereplő összeg az MPT-hez érkezik. Ezzel az infrastruktúra működése biztonságosabbá válik. A pályázat lebonyolításában közreműködő személyre vonatkozóan van elképzelés, javaslat. A Társaság elnöke és ügyvezető elnöke egyeztet a személlyel.
 • A Társaság elnöke tájékoztatott, hogy a Felsőoktatási Szakosztálynak a tagsági viszony rendezésére vonatkozó általános eljárás alól felmentést kell adni, mert a vezetői feladatokat Poór Zoltán most vette át. A szakosztályi ülést május 24-én délelőtt 10-12 óra között, a Küldöttgyűlés előtt tartják, az elnök munkabeosztása ezt az időpontot tette lehetővé. Poór Zoltán elsősorban felsőoktatás didaktikai kérdésekre akarja a Szakosztály életét fókuszálni. A 24-i ülés témája a felsőoktatás pedagógiája vagy andragógiája lenne. A szakosztály-ülést lehetőleg az OPKM-ben tervezik, hogy egy helyszínen legyen a Küldöttgyűléssel.   
 • Jelen állás szerint a május 24-i Küldöttgyűlés témája kell, hogy legyen a Baranya Megyei Tagozat. A valósághoz leszünk hűek, ha kimondjuk, hogy a Tagozat megszűnt. Az elnök kérte az elnökség tagjait, hogy a kritikus helyzetben lévő szervezeti egységek munkáját (vagy éppen döntéseit) segítsék.
 • A Szakmai Kollégium ülésére március 29-én 14 órakor kerül sor az ELTE PPK 314. sz. teremben. Két előadó lesz, Nagy Péter Tibor és Ercse Kriszta.
 • Aznap délelőtt ÚPSZ Szerkesztő Bizottsági ülés is lesz. Mátrai Zsuzsa lemondott, a Küldöttgyűlésen ÚPSZ Szerkesztő Bizottsági tagot is kell javasolnunk. Az új alelnök választása az Alapszabály módosítását is jelenti, mérlegelni kell, hogy ha a Bírósághoz fordulunk a módosításért, akkor más kérdésben is kérhetünk módosítást, például a tiszteletbeli tagsággal kapcsolatban.
 • Az MPT honlapjának megújításával kapcsolatban Turcsik Katalin tájékoztatott Somogyi Zsuzsa felajánlásáról, aki magánszemélyként egy designer munkájának a szponzorációját megoldja. El kell dönteni, hogy maradjon-e a World Press sablon, ami ingyenes vagy mást választunk, ami évi 50-100.000 Ft költséget jelenthet. Turcsik Katalin javasolta, hogy inkább a fenntartásra költsünk. Kellene egy vagy több szerkesztő. Különböző témakörökhöz rovatok lennének. Szakosztályoktól várunk javaslatokat, hogy kiket tudnának a rovatok szerkesztésébe bevonni. A szakosztályok tevékenységét továbbra is a Társaság elnöke gyűjtené be. Trencsényi László javasolta a következő Vezetői Kollégiumi ülésen fölállítani a szakosztályok által ajánlott ifjú emberekből egy szerkesztőséget, amely teljes felelősséggel osztja el egymás között a feladatokat. Lenne egy főszerkesztő, a Társaság elnöke pedig a felelős szerkesztő. A közlemény kezdeményezésétől, beérkezésén át a közzétételéig szakszerű és működőképes algoritmust kell kidolgozni. Az új design addig már meglesz. Fábry Béla az MPT-brand állandó elemeire hívta fel a figyelmet, egyik a logó, a másik valamilyen mottó és az állandó szín. A designerrel az Elnökség két-három tagja egyeztet.
 • Az elnök tájékoztatást adott a Korczak kiadvány újabb pályázati támogatásról (W. Felczak Alapítvány), a Pataki Gyula film kispesti díszbemutatójáról, a Fiúkfalva Kiállítás előkészületeiről.

Az áprilisi Elnökségi ülés időpontja: április 17. (szerda) 14:30. ELTE PPK

Összeállította: Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó

Kategória: MPT Elnökség, Uncategorized | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?