Emlékeztető az MPT 2017. április 11-i elnökségi üléséről

Jelen voltak: Benedek András, Trencsényi László, Fábry Béla, Kraiciné Szokoly Mária, Villányi Judit, Novák István, Karlovtz János Tibor, Szenes György.

Napirend:

1)     A 2017. évi küldöttgyűlés előkészítése

2)     A Felsőoktatási Szakosztály javaslata a CEU melletti szolidaritás kifejezéről elnökségi állásfoglalás formájában.

3)     Egyebek

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta, az elnökségi beszámolót és a küldöttgyülés forgatókönyvét:

A küldöttgyűlés 2017. május 19. BME Q épület Biszterszky  terem

9.00-10.00 Elnökségi ülés

9.30-10.30 Regisztráció

10.30-tól küldöttgyűlés ( első összehívása, negyedóra múlva a második)

A személyi kérdések vonatkozásában az elnökség tudomásul vette, hogy Csillag Ferenc MPT tagsága, következésképp elnökségi tagsága megszűnt, továbbá Szabó András másirányú elfoglaltságai miatt MPT tagságát megőrizve lemondott elnökségi tagságáról, így a két elnökségi tag helyére a küldöttgyűlésnek új tagokat kell választani.

A jelölő bizottság tagságára felkérik: Szakáll Mártát, Munkácsy Katalint, és Tölgyesi Józsefet. Feladatuk a 2017. évi küldöttgyűlés kapcsán a két új elnökségi tagi posztra javaslattétel, illetve a 2018. évi küldöttgyűlés kapcsán a személyi kérdések előkészítése. Az elnökség kéri a jelölőbizottságot, hogy  a lehetőség szerint – többes jelölésről gondoskodjon. Fontosnak tartja, hogy a szakképzési ágazat maradjon képviselve az elnökségben.

 

Szenes György beszámolt arról, hogy jogi és pénzügyi vonatkozásban egyaránt lezárult a Szakképzési Társaság megszűnésére indított eljárás.

A szervezeti egységek helyzete kapcsán a küldöttgyűlésen bejelentendő, hogy az Általános iskolai és gimnáziumi szakosztály megszűnik.

Nyugtázta az elnökség a Nemzetiségi Szakosztály megújulását, köszönti az új elnököt, elnökséget, kifejezi Villányi Jutka szerepe iránti elismerését. ( A szakosztály következő ülése 2017 őszén Pécsett lesz)

Fábry Béla a veszprémi és békési tagozatnál tett hasznos látogatásairól számolt be.

 

A Magyar Pedagógiai Társaság Felsőoktatási Szakosztálya elnöke kezdeményezte, hogy az MPT elnökség fejezze ki szolidaritását a CEU-val, a működését ellehetetlenítő,  általában a magán-felsőoktatást   korlátozó, legutóbbi felsőoktatási törvénymódosítás kapcsán.

A Társaság Elnöksége 2017. április 10-i ülésén a felsőoktatási törvény legutóbbi módosításával kapcsolatban az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg.

Az Elnökség a törvény módosítását a magyar társadalom, különösen a felnövekvő nemzedékek jelenkori és jövőbeni érdekeivel ellentétesnek értékeli. Az országgyűlés által, a társadalmi-szakmai egyeztetést mellőzve  elfogadott módosítás az oktatási folyamatokba való állami beavatkozás, a központosítási folyamat része, mely korlátozza az oktatás és kutatás szabadságát, az intézményi önállóságot.

A Magyar Pedagógiai Társaság támogatja a sokszínű, a magyar társadalom elvárásainak megfelelni, és a nemzetközi képzési és kutatási folyamatokhoz kapcsolódni képes felsőoktatást. A Társaságot 125 éves múltja is arra kötelezi, hogy kiálljon a tanszabadság elve és gyakorlata mellett.

Az elnökség felkéri a Felsőoktatási szakosztály elnökét, hogy az állásfoglalást e mailben juttassa el a szakosztály tagságához. Javasolja továbbá, hogy a Felsőoktatási szakosztály 2017. évi munkatervében, a felsőoktatás aktuális kérdéseire vonatkozó 3-4 várost érintő rendezvény sorozat tartalmi tervezésekor foglalkozzanak a felsőoktatási tv. legutóbbi módosításával  figyelembe véve a most elkészült állásfoglalást, esetleg   – az összehasonlító pedagógiai szakosztállyal közösen létrehozott nemzetközi körkép keretében – tekintsenek ki a felsőoktatás kérdéseire, kitüntetetten a hallgatóság  nemzetközi  összetételének alakulására.

 

Villányi Györgyné javasolta, hogy a növekvő óvodapedagógus hiány megoldására irányuló színvonalcsökkentő elképzelések (szakképzetlenek alkalmazása)  és az óvodai nevelés szakmai színvonalának megőrzése érdekében az elnökség a Kisgyermeknevelési szakosztály indítványát követve későbbiekben fogalmazzon meg állásfoglalást.

 

Szenes György javaslatára az elnökség hasonlóképpen állást kíván foglalni, amennyiben a NAT újrafogalmazása napirendre kerül, a szöveget előkészítő vita lefolytatására a Didaktika szakosztályt kéri fel.

 

Trencsényi László kéri, hogy az elnökség foglaljon állást az OKNT átszervezéséről  megküldött kormányhatározat tervezetről.

 

Trencsényi László bejelentette, hogy a  Korczak Gettónapló c. kiadvány az MPT által felkért kiadóval együttműködve a tegnapi napon nyomdába került.

Elkészült az MPT Erzsébetvárosi pályázat, beadása folyamatban van.

A Pályaorientációs szakosztály elmúlt napokban szervezett rendezvénye sikerrel lezajlott.

Novák István bejelenti, hogy a Felügyelő Bizottság következő ülése 2017. április 24-én lesz, kéri, hogy a bizottság tagjai kapják meg a küldöttgyűlési anyagokat.

 

Budapest, 2017 április 11.

Az emlékeztetőt lejegyezte: Kraiciné Szokoly Mária

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?