Emlékeztető az MPT elnöksége XII. 12-iki üléséről

Helyszín: Kazinczy utca 23-27.

Jelen voltak: Benedek András, Villányi Jutka, Fábry Béla, Szenes György, Novák István, Trencsényi László
A kötetlen hangulatú beszélgetésen az elnökség tagjai áttekintették a szervezeti egységeknek a tisztújító küldöttgyűlésre való felkészüléséről szerzett információkat. Miközben általános tapasztalat az, hogy a szakosztályok, tagozatok szakmai kérdésekről zajló beszélgetésekre könnyebben mozgósíthatók, mint szervezeti ügyek tárgyalására, napjainkra néhány kivételtől eltekintve minden szervezeti egységről van információnk. Néhány esetben már (kisebb-nagyobb részvétel mellett le is zajlottak az ülések). Általában reális számvetések készülnek, a szervezeti egységek kifejezték bizalmukat az elnökség iránt, nagy változásokat nem javasolnak, többször  felvetődött új jelöltként Turcsik Katalin, Borbély-Pecze Tibor, Molnár György, Juhász Ágnes neve.

Szó esett a szakmai kollégium látogatottságáról az előző ciklusban. Az elnökség egyet értett abban, hogy a határon túli magyar pedagógusok képviselői számára társasági aktivitásuktól akár függetlenül biztosítsunk képviseletet, javasolja a jelölő bizottságnak, hogy a korábbi “húzónevek” viselőinek társasági, szakmai kollégiumbeli aktivitását mérlegeljék az újrajelölés során.

Néhány szervezeti egységben a vezetésben személyi változások következtek, következnek (Békés m, Nógrád m,  Nemzetiségi nevelés …) Az elnökség javasolja, hogy a 2018. évi első vezetői kollégiumi ülésen önálló napirendként mutatkozzanak be az új vezetők, majd a későbbiekben az elnökség teremtsen lehetőséget hasonló bemutatkozásra, beavatásra.

Az elnökség jelenvolt tagjai az új elnökség összetételéről beszélgettek. Benedek András jelezte, hogy nem áll szándékában újra jelöltetni magát az elnöki posztra (ebben társasági stratégiai dilemmák és szubjektív okok is szerepet játszanak), többen érveltek amellett, hogy a következő ciklusra vagy a ciklus elejére mégis vállalja a feladatot. Az elnök úgy látja, hogy az ügyvezető elnök – bár akadémiai doktori címmel nem bír – alkalmas elnöki feladatokra egy új főtitkár-funkciójú  második ember mellett. Benedek professzornak küldetéstudata van az Összehasonlító, a Didaktikai szakosztályok stabilizálásában, nemkülönben a Szakképzési Kollégium újjászervezésében – akár az elnökség tagjaként is. Szenes György szívesen vállal feladatokat a következőkben, az operatív feladatokban már nem tud részt venni, nem ragaszkodik az elnökségi pozícióhoz. Az elnökség  további tagjai kifejezték: készek részt venni az újjászerveződő elnökség munkájában. Felvetődött, hogy az akadémiai doktorok  világában  még lehetne, a társaság iránt korábban is loyális elnökjelöltet találni. (E keresésre Benedek András vállalkozott.)

Stratégiai kérdésekről is esett szó. Az új/régi politikai helyzetben nyilván a kormányzat továbbra sem fogadja el civil partnerek kapcsolatkeresését, tanácsait. A tudományosság irányába való orientáció a járható út, vagy – mint mások állították – a közoktatás szereplőinek intenzívebb megszólítása. Más stratégiai elem (a valós folyamatok elemzése alapján) a “perifériás” szakágak intenzív megerősítése, melyek aztán képesek lehetnek a közoktatási rendszer “pengefalát” áttörni. Szó esett fokozandó PR-tevékenységről, intenzívebb tájékoztatási feladatokról.

A stratégiai kérdéseit is érintő elnökségi beszámoló márciusban kerüljön fel a honlapra – vitaanyagként.

Az ülésen szó esett arról, hogy  az ősz során beállt új szervezeti egység-vezetők támogatása még indokolt (Főváros, Neveléselmélet, Nemzetiségi nevelés, Didaktika). Előbbiek január 15-én, majd 24-én tartanak könyvbemutatós ülést.

Benedek András tárgyal a Neveléstörténeti szakosztály vezetési krizisének megoldása érdekében.

A vezetői kollégium a hagyományos évindító napirendi pontok mellett a küldöttgyűlési előkészületekről fog szólni. Ideje: a- előzetes terveknek megfelelően – február  9. 10 órakor. Helye. BME APPI első emeleti tanácsterem. (Fábry Béla készítse el a meghívót, a meghívókat még Fábry Ilona küldje ki). az ülés második szakaszában a Jelölő Bizottság rendelkezésére álljanak a vezetők!

(Az elnökség a VK ülése után tartja ugyanott ülését, s áll a JEMB rendelkezésére is)

A szakmai kollégium ülésére március 2. hetében kerüljön sor. Hallgassuk meg Pléh Csabát, a MTA Köznevelési elnöki bizottság elnökét a közoktatásfejlesztésről az MTA koncepciójáról, korreferáljanak e bizottságnak azon tagjai, akik az MPT-nek is tagjai (Csapó Benő és Halász Gábor)

A szakképzési kollégium régi és egyre növekvő számú új aktivistáinak részvételével zajló előkészületek nyomán kb. egy héttel a május végi küldöttgyűlés előtt kerüljön sor a BME-n jelentős, mozgósító konferenciára a szakképzésről (az érdeklődésbe vonva a szakképzési törvény megalkotásának negyedszázados évfordulójának tanulságait  is)
Egyebek közt az elnökség tájékoztatást hallgatott meg a “Korai iskolaelhagyást megelőző” szakosztály szervezéséről, a somogyi tagozat várható stabilizálásáról, Tolna önállósodási törekvéseiről.

Az emlékeztetőt készítette

Trencsényi László

 

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?