Emlékeztető az MPT Szakmai és Vezetői Kollégiuma összevont üléséről – 2014. október. 3.

A Vezetői Kollégium tagjai közül képviseltette magát: Szakmai-pedagógusképzési szakosztály, Összehasonlító pedagógia szakosztály, Prevenciós szakosztály, Nógrádi tagozat, Ifjúsági Kör, Gyermekérdekek szakosztálya – Korczak munkabizottság, Neveléstörténeti  szakosztály, Szókincsháló szakosztály, Kisgyermeknevelési szakosztály, Pest megyei Tagozat, Szakképzési Kollégium, Mozgalompedagógiai szakosztály, Hagyományismeret szakosztály

a Szakmai Kollégium tagjai közül megjelent: Bakonyi Anna, Bánhidyné Szlovák Éva, Benedek András, Czakó Kálmán, Csoma Gyula, Fábry Béla, Faust Erika, H. Mudri Zsuzsa, Huszárné Kraft Valéria, Kraiciné Szokoly Mária, Lükő István, Makai Éva, Nádasi Zsófia, Reho Anna, Sándor Ildikó, Szabó Istvánné, Szabolcs Éva, Nádasi Mária, Szenes György, Széchy Éva, Tóth Péter, Takács Géza, Trencsényi László, Villányi Györgyné, Zsadányi László

Az ügyvezető elnök bevezetőjében jelezte, hogy a Szakmai Kollégiumnak az alapszabály szerinti ez évi második, új összetételében első ülése. „Ünnepi nyitány” egyben: az „Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért” című gazdag, megannyi kezdeményezést felkaroló rendezvénysorozat nyitánya, egyben startja a „125 éves” , másfél éven át tartó projektnek. A 125 esztendő tanulságainak felmutatása a pedagógustársadalom szervezeti identitásának fontos eleme, a „felnőtt tanulók” ünnepének üzenete pedig különösen aktuális. A jeles elődök nyomán érdemes új feladatokat vállalni.


Az első előadó Kelemen Elemér volt. Kiemelte, hogy az MPT történetét a történelmi fordulópontok tengelyében érdemes vizsgálni (1891, 1949, 1967, 1991). Vizsgálni érdemes a pedagógustársadalom és mozgalmaik szerepét a modernizációban. Az Eötvös-reform a professzionalizálódást szolgálta – a II. Egyetemes Tanítógyűlésben összegződött. A neveléstudomány „leszáll” az egyetemi katedráról, a transzmisszió szerepét vállalja, elmélet és gyakorlat találkozik.
1967 pedig az elodázott, elmismásolt XX. századi modernizáció ellentmondásainak tükrében figyelhető (zsákutcák, a 45-ös szovjet minta kudarca, az 1961-es „pszeudoreform” csődje, az új gazdasági mechanizmus világa, a „HH” fogalmának megjelenése, társadalom modernizációja, versenyképessége, hatalom-társadalom viszony – új együttműködések.) — az 1970-es V. Nevelésügyi Kongresszus összegzi e folyamatokat. Dicstelen folytatásnak véli a 72-es párthatározatot, mely a problémák szőnyeg alá söprése volt, bár „kiszabadította a szellemet a palackból” – s ebben az MPT-nek volt szerepe.
1991. A rendszerváltás változtatási, megújítási kényszere, megkésett változtatások igénye, az iskola visszatársadalmasítása, állami monopólium megtörése. A VI. Nevelésügyi kongresszus e folyamatokat összegezte.
Megszakítottság és folytonosság. Neveléstudomány megújítási kényszere, professzionalizáció, bővülő körök (2000 ő).
A mindenkori hatalom és a társadalom mint környezet. A „három T” értelmezése. 1891-1945 = Támogat-tűr (okkupációs kísérletek a húszas években); 45-49 = tiltás . gátlástalan etatizmus, civilfóbia; 1967-90 = Tűr-támogat, szakszervezeti pórázon, de mégiscsak mozgástér; 90 után új T: tudomásul vétel. Kérdőjelekkel.
Vizsgálatra érdemes a történet kristályosodási pontjainak és a NÜK-ök összefüggései.
Vizsgálatra érdemes, gazdag a szakirodalom, bár vannak kutatási nehézségek (irattár a háborúban megsemmisült, morzsák az OPKM-ben, MPT irattárban), folyóiratok; tagság összetétele, földrajzi arányok, illusztris személyek (Gyulai, Henrich, Prohászka stb.); Visszhang és hatás (oktatáspolitikában, neveléstudományban, praxisban); társadalmi visszhangok.
Kutatandó az 1948.as „Végnapok” története (Prohászka, Kiss Árpád, Ortutay, Szávai, Mérei szerepe)
Legújabbkori történetéből az újjászervezés konkrét előzményei, kulisszatitkai, szakszervezet szerepe, az alakuló ülés összetétele; 91 belső folyamatai, oral history. (Az előadás szerkesztett változata megjelenik.)
Ezt követően Fábry Béla emlékezett a kortársai által a „szeretet emberének” nevezett Zibolen Endréről születésének centenáriumán. Kiemelte a jeles személyiség kulcsszerepét az MPT sorsfordulóiban. (Az előadás szerkesztett változata megjelenik , a diaképek a honlapon láthatók).
Maróti Andor előadásában a „Népműveléstől andragógiáig” ívelő utat vázolta, s ebben az MPT szakosztály elismert szerepét. Az előadás szerkesztett változata megjelenik.)
4 hozzászólás volt. Benedek András elnök megköszönve a kiváló előadásokat a ’125 éves’ projekt funkcióját értelmezte: nem ünneplés, hanem identitásszervezés. Czakó Dániel a Prevenciós szakosztály október 25-iki nyílt ülésére mozgósított, Széchy Éva egykori főtitkári ciklusának jelentőségét elemezte. Takács Géza az ÚPSZ sajtószabadságát méltatta, ígérte az együttműködést.
A kollégium ülése élénk személyközi, szakosztályközi diskurzusokkal ért véget. A levezető elnök újólag felhívta a figyelmet az őszi rendezvénysorozat izgalmas eseményeire.
Lejegyezte Trencsényi László

Kategória: Szakmai Kollégium, Uncategorized, Vezetői Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?