Emlékeztető elnökségi ülésről 2017. november 14.

A Don Bosco  MET Szakgimnáziumban a szakmai kollégiumi ülés után lezajlott elnökségi ülésen jelen volt: Szokoly Mária, Bősze Anikó, Somogyi Zsuzsa. Villányi Jutka, Trencsényi László,  Fábry Ilona.

Az elnökség nyugtázta a megelőző Szakmai Kollégium ülése tartalmas voltát. Az alábbi közleményt fogadta el:

Közlemény és az Elnökség állásfoglalása

a Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma november 14-iki nyílt  üléséről

A Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiuma alapszabálya szerint megtartotta őszi ülését. Az ülés napirendjén – követve a tavasszal megkezdett hagyományt (amikor a CKP „Kockás könyvét” tárgyalta Nahalka István vitaindítójával) – az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság „100 pontja” szerepelt Szüdi János előterjesztésében.

Az elnökség az ülés után az alábbi állásfoglalást tette:

A Magyar Pedagógiai Társaság elnöksége elismeréssel adózik annak az alapos, a múlt tanulságaival is számot vető, több szakember bevonásával zajlott munka előtt, mely a „100 pont” megalkotása során érvényesült.

A vita során alapvető egyetértés mutatkozott az „Oktatás közügy”  (egyébként a 2008. évi VII. Nevelésügyi Kongresszusnak is mottójaként fogalmazott) gondolat értelmezésében, a tanulók, szülők, pedagógusok, helyi közösségek átgondolt, felelős részvétele biztosításában, a gyerekek (tanulók) „mindenek felett álló érdekét” tiszteletben tartó szakmai autonómia igénylésében.

Az elnökség ajánlja szakosztályainak, tagozatainak, a közélet szereplőinek, a nevelésügy szakembereinek a „100 pont” megismerését, annak széleskörű társadalmi vitáját.

Az előterjesztők erre a dialógusra készen állnak.

Budapest, 2017. november 14.

Ezt  követően a küldöttgyűlési menetrend aktuális pontjai áttekintésére került sor. Az elnökség álláspontja az, hogy a küldöttgyűlési felkészülésben fokozottan segíteni kell a “kritikus helyzetben” (akár kapcsolathiányban) leledző szervezeti egységeket, ezek vezetőit, megadni a bizalmat, hogy a menetrend terminusainak megfelelően rendezzék soraikat. Így nem látszik indokoltnak  februári rendkívüli küldöttgyűlésen külön megszüntető határozatokat hozni.

Ugyancsak reálisnak látszik az alapszabálynak a Bíróság által kért módosításával (elnök és ügyvezető elnök kompetenciáinak pontosítása) a májusi küldöttgyűlést megvárni.

Ennek megfelelően   2018 február 9-én délelőtt 10 órára hívjuk össze a Vezetői Kollégium ülését. Napirenden a küldöttgyűlés előkészítése (szervezeti egységek beszámolói, tervei, javaslatai, a kritikus szervezetek támogatásának eszközei)

Az elnökség következő ülését  december 12-én 12 és 14 óra közt tartja a Kazinczy utcában. (Ezt  megelőző héten, december 7-én 14. 30-kor kerül sor az Erőművházban a jubilánsok köszöntésére)

Összeállította

Trencsényi László

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?