Emlékeztető elnökségi ülésről V. 19. (BME)

Jelen voltak az elnökség tagjai, ill. a FB elnöke. (az új tagok  megválasztásuk után csatlakoztak az ülés második szakaszához)
Az elnökség megtárgyalta az aznapi küldöttgyűlés előkészületeivel és levezetésével összefüggő kérdéseket.

A legutóbbi elnökségi ülés óta két fontos fejleményről számolt be az ügyvezető elnök:

1) a tavaszi szezonban a “mozdonyszervezetek” tevékenysége tovább élénkült, az “árnyékszervezetek” viszont nem, alig mozdultak ki ez időben.

2) a tavaszi tagdíjlevél nyomán újabb 60 tagtársunk fizette be tagdíját (több mint 100000 Ft értékben). Gondot okoz, hogy a 800 kiment elektronikus levélből 100 jött vissza “Ismeretlen címről”. Az elnökség javaslatára Karlovitz Tibor titkársági és más önkéntes  segítséget igénybe véve elvégzi a nyilvántartás karbantartását, az “elveszett címek” pótlását megkísérli.

6 tagtársunk jelezte: kilép a szervezetből – elsősorban egészségi állapota, életkora miatt.  Ezen közben folyamatosan érkeznek új belépési nyilatkozatok. AZ ő megtartásukban a tagozatok, szakosztályok szerepe igen fontos.

Fábry Béla felvetette, hogy az MPT milyen szerepet vállaljon az újjáalakuló OKNT tagjainak választásakor, vita volt a távolmaradástól az együttműködésig, partnerkeresésig, jelöltállítástól jelölt-támogatásig hangzottak el vélemények, az utóbbi ciklusban árnyékszervezetként működő testületről. Az állásfoglalás: várjuk meg a minisztériumi kezdeményezést, s a konkrét helyzet ismeretében (akár körimélen) határozzunk.

Ismételten szó esett a szakképzés szakmai érdekképviseletének erősítési szükségességéről, keresni kell e téren a kapcsolatokat, illetve a társasági szervezeti egységek megerősítését. AZ elnökség személyi változása is e célt szolgálja.

 

Szó esett a Staféta-táborról. Itt tartja következő ülését az elnökség is jún. 29-én 15.30-kor.

Az őszi vezetői kollégiumon a tagnyilvántartás kérdése is kerüljön elő, középpontban a 2018-as tisztújító küldöttgyűlés előkészítése álljon. Szeptemberig kerüljön sor a tisztújító ülésre a Veszprém megyei tagozatban, illetve a Fővárosi Tagozatban, ill. Neveléselméleti szakosztályban. Utóbbi várható ideje az őszi szentlőrinci Gáspár-emlékülés.

 

 

Kategória: MPT Elnökség | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?