Értékelés és stratégiai tervezés, tisztújítás

Emlékeztető a Magyar Pedagógiai Társaság Vezetői Kollégiumának szeptember 28-iki üléséről

Képviseltette magát  27 szervezeti egységünk, (vezetővel, megbízottal, tiszteletbeli elnökkel, társelnökkel):

ÁMK szakosztály; Bács-Kiskun megyei Tagozat; Családpedagógiai Szakosztály; Didaktikai Szakosztály; Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért Szakosztály; Felnőttképzési Szakosztály; Gyermekvédelmi szakosztály – Korczak Munkabizottság; Hagyományismeret Szakosztály; Ifjúsági Kör ; Kisgyermeknevelési Szakosztály; Konduktív Pedagógiai Szakosztály; Kőbányai Szenior Mentor Szakosztály; Makarenko Szakosztály; Mozgalompedagógiai Szakosztály; Műszaki-informatikai szakképzési szakosztály; Neveléstörténeti Szakosztály; Nógrád megyei Tagozat; Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály; Pályaorientációs Szakosztály; Pest megyei Tagozat; Prevenciós Szakosztály; Szabadidőpedagógiai Szakosztály;  Szakmai Pedagógusképzési Szakosztály, Színes Húrok Szakosztály; Szókincsháló Szakosztály; Szomatikus Nevelési Szakosztály; Tanulókör; Veszprém megyei Tagozat. (Távolmaradt: 12 tagozat és  8 szakosztály – őket külön tájékoztatjuk.);

Jelen volt továbbá az elnökség 8 tagja, s a jelölő bizottság két tagja.

 

Benedek András elnök bevezetőjében arról szólt, hogy a „hol vagyunk, merre haladunk?” kérdést meg kell válaszolnia a társaságnak – akkor is, ha a kollégium jelen ülésén mintegy kétharmada képviselteti magát. Elemezte  a közélet különböző színterein, jelesül az oktatásügyben is kimutatható apátiát. A Magyar Pedagógiai Társaság a 125-50 éves jubileumokra fűzött két éves programsorozatával – saját köreire nézve mindenesetre – ellen tudott tartani ennek az apátiának. Félti a szervezetet, vákuumba ne kerüljön, s a generációváltás szükséges és megindult jelensége se ártson a társaságnak. Néhány szakosztályra, tagozatra jobban kell koncentrálnia az elnökségnek. A 2500 fős – tiszteletre méltóan magas – létszám akkor társadalmi érték, ha e mögött tevékenység, teljesítmény is van.

Gyarapodnak a programalkotó műhelyek, összejövetelek (Eötvös Társaság, CKP, PSz, PDSz) – hívta fel a figyelmet.

A decentralizált tevékenységek szintjét erősíteni kell. A küldöttgyűlés súlya ettől függ, ettől függ, mekkora lendületet ad a társasági életnek. Kitért a szakképzési „integrációra” is. A formális fúzió zökkenőmentes volt, de tartalommal mégis nehezen töltődik fel, a kollégium erősítése látszik megoldásnak.

Az információ frissességét a civil kultúrában példamutatónak minősítette (mind a honlap, mind a fb-oldal naprakész). Az elnökséget „forró részvétel” jellemzi, a részvétel a havi rendszerességű üléseken 90%-os. A „fejnehéz” szervezetnek is lehetnek – emelte ki – ebből fakadó gondjai.

Összegzésként a gazdag mögöttünk álló két évre hivatkozott mint energiaforrásra. Példaként emelte ki a legutóbbi szentlőrinci Gáspár László-emlékkonferenciát. A Társaság a kezdeményezés mögé állt tavasz óta több rendezvényen is, ezúttal a kisváros polgármestere s a háttér-egyetem (PTE) ügybuzgalma, egyszersmind a „mozgósító erejű téma” tette lehetővé a 100-nál több résztvevőt (az MPT is népes delegációval képviseltette magát).

El kell kezdeni a stratégiáról a kommunikációt!” Rázzuk meg magunkat” – hívott fel zárszavában. Az apátiára innovativitással kell válaszolni.

Fábry Béla alelnök (a tisztújítás szervezeti kérdéseiért felelős alelnök) a kiadott  – és az online-nyilvánosságban is olvasható  Menetrend 2.0 dokumentum kiemelt pontjait értelmezte.  Újra tisztázódott, hogy a történelmi „elődre” emlékeztető 100 fős létszámú SZK összetételének két komponense van. Automatikus tagok azok, akiket a szervezeti egységek delegálnak – létszámukhoz képest minden „megkezdett” 50 fő után 1 fő -, s lesznek, akiket a küldöttgyűlés választ (a szervezeti egységektől, elnökségtől egybegyűjtött javaslatok alapján a JB indítványára). Szabó Imre indítványára stilárisan pontosabb lett a 11. pont.

Trencsényi László ügyvezető  szólt arról, hogy Karlovitz Tiborral és Fábry Ilonával folyamatosan egyeztetik a címeket (pl. több felsőoktatási intézmény átalakítása nyomán emailcímek „tűntek” el), az adatok rendezésében, tájékoztatásban folyamatos  segítséget kért a szervezeti egységek vezetőitől – a nyilvántartás jelenleg az irodában időegyeztetés után betekinthető, felhívta a figyelmet arra, hogy „tartalékként” ott van kb. 250 tagtársunk, aki formálisan nem kötődött eddig szakosztályhoz, tagozathoz. Javasolta továbbá, hogy a helyi értékelő-tervező eseményeket gazdagítsák szakmai programmal, ehhez az elnökség segítségét ajánlotta.

A jelenvoltak megvalósíthatónak vélelmezték a menetrendet, több vita nem volt, így az hatályossá vált.

Ezt  követően a Jelölő Bizottság tagjaival került sor a jelenvoltak közvetlen beszélgetésére, illetve a szervezeti egységek tervezett őszi programjairól (benne a kiemelt „Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért” programsorozatról) egyeztettek egymás és az elnökség tagjai közt.

*

Az MPT 2018. évi „küldöttgyűlési menetrendje” 2.0
Javaslat a 2017. szeptember 28-i Vezetői Kollégiumi ülésre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. A Jelölést Előkészítő Munkabizottság (JEMB) működése – 2017. május – 2018 május

2. Az MPT Vezetői Kollégiumi ülése (a „küldöttgyűlési menetrend” véglegesítése) – 2017. szeptember 28.

3. A „küldöttgyűlési menetrend” végleges változatának közzé tétele (levél a szervezeti egységek vezetőinek, honlap, fb-oldal) – 2017. október 10.

4. A fb-oldalon moderált vitatér indul az MPT stratégiájáról, a személyi kérdésekről. – 2017. október 10.

5. Az Iroda aktualizálja a szervezeti egységek pontos létszámát, és azt az érintetteknek megküldi. – 2017. október 31.

6. A szervezeti egységek elkészítik saját „küldöttgyűlési menetrendjüket”, és megküldik azt az Irodának. – 2017. október 31.

7. Az Elnökség, a JEMB és a FB tagjai egyeztetnek a szervezeti egységek programjain való részvételről, az Iroda a szervezeti egységek vezetőinek az erről szóló tájékoztatást megküldi. – 2017. november 10.

8. A szervezeti egységek értékelik a választási ciklus munkáját, elkészítik beszámolóikat és a 2018. évi terveiket, megválasztják (megerősítik) vezetőségeiket, küldötteiket, ajánló mondatokkal Szakmai Kollégiumba delegált tagjaikat, valamint ajánló mondatokkal javaslatot tesznek az MPT vezető testületeinek tagjaira (elnökség, felügyelő bizottság, SZK választott része). – 2017. november – december.

9. A szervezeti egységek a választás eredményét megküldik az Irodának, beszámolóikat/terveiket a szervezeti ügykért felelős alelnöknek, személyi javaslataikat a JEMB-nak. – 2018. január 10.

10. A szervezeti ügyekért felelős alelnök felszólítást küld a „hallgató” szervezeti egységek vezetőinek. – 2018. január 20.

11. Az Elnökség a FB-vel és a JEMB-bel együttes ülésén jelentést hallgat meg a „küldöttgyűlési menetrend” helyzetéről, és első változatban tárgyalja az elnökség éves beszámolóját, ill. a küldöttgyűlési beszámoló téziseit. – 2018. január 31.

12. Évindító vezetői kollégiumi ülés, ahol a szervezeti egységek dokumentumai alapján elkészül az összefoglaló értékelés valamint a ciklusidő elnökségi értékelésének első változata. – 2018. február 10.

13. Az évindító VK-val egy időben, a bíróság felhívása alapján, az ASZ módosítása érdekében, kerüljön sor rendkívüli küldöttgyűlés összehívására. Az elnökség javaslattal él a nem működő szervezeti egységek szervezeti átalakítására (összevonás, megszünés bejelentése stb.) – 2018. február 10.

14. A küldöttgyűlési döntés, a kollégiumi előterjesztések, a kollégiumi emlékeztető megjelenik a honlapon és az fb-oldalon. – 2018 február 15.

15. A szervezeti egységek saját eljárásrendjük alapján véleményezik az elnökségi beszámolót, javaslatokat fogalmaznak meg a következő ciklus MPT-stratégiájára, fő feladataira, további javaslatokat tesznek az MPT vezető testületeinek tagjaira. – 2018. március 31.

16. A szervezeti egységek tisztújítással kapcsolatos munkájának adminisztratív összesítése, szükség szerinti egyeztetése (nevek, címek, elérhetőségek, stb.) – 2018. március 31.
17. Az Elnökség dönt a Küldöttgyűlés összehívásának végleges időpontjáról, napirendjéről, megvitatja, véglegesíti a küldöttgyűlési beszámolókat, és forgatókönyvet (javaslatot tesz a küldöttgyűlés munkabizottságaira) értékeli a küldöttgyűlési felkészülést, meghallgatja a FB tájékoztatását az értékelő munkáról, valamint a JEMB tájékoztatását a tisztújítás előkészítéséről. – 2018. április 15.

18. A küldöttgyűlési dokumentumok kiküldése. Tartalmazza a beszámolót, tervet, mérleget, JEMB előzetes jelentését. – 2018. április 20.

19. A tisztújító küldöttgyűlés javasolt időpontja 2018. május 26. (szombat)

Kategória: MPT, Vezetői Kollégium | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?