Feljegyzés a MPT Családpedagógiai Szakosztálya rendkívüli üléséről

2018. május 15 (az MPT – Szülőnek lenni-program – ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 7. „Szülőnek lenni” konferenciája szünetében).

Jelen voltak: Villányi Judit alelnök, Nagy Péterné, Szigeti Ágnes, Veressné dr. Gönczi Ibolya, Kiss Éva, Ács Rozália, Cserey Miklós, Horváth-Szabó Angéla. Gyógykezelésre hivatkozva maradt távol a szakosztály leköszönő elnöke, dr. Mészáros Ilona. Az ülést Trencsényi László ügyvezető elnök moderálta.

Jelen voltak szomorúan emlékeztek Csizmadia Ferencnére, akinek életműve fontos része volt az MPT-ben kifejtett aktivitása, gyors felépülést kívántak az elnöknek, méltatták a „Szülőnek lenni” konferenciák jelentőségét a családpedagógiai szellemiség megőrzésében, továbbfejlesztésében.

Egyhangú akarattal kifejezték szándékukat arra nézvést, hogy az elhúzódó krízisben leledző szakosztály ne szűnjék meg, keresse meg új helyét ( régi hűségesek és új érdeklődők bevonásával) a gazdagodó, egyre árnyaltabb családpedagógiai szakmában, egyszersmind a Magyar Pedagógiai Társaságban. A szakosztály jövőjét meghatározni az elkövetkező hónapok feladata.

Bizonyos, hogy a szakosztály fennmarad, bizonyos, hogy tevékenységének részévé válik a következő (2019. május 21-én) sorra kerülő „Szülőnek lenni” konferencia előkészítése, promóciója, részvétel a konferencián.

A jelen voltak egyetértettek azzal, hogy a szakosztály közösségként csatlakozzék a Családpedagógiai Egyesülethez, keresve az együttműködést, arculatának kialakítását.

A jelen voltak kifejezték bizalmukat Nagy Péterné Ildikó iránt, aki a szakosztály ügyeinek vitelére, képviseletére vállalkozott. Segítőtársként, „háttérmunkásként” vállalnak feladatot Szigeti Ágnes, Veressné dr. Gönczi Ibolya és Cserey Miklós. Többen jelezték, hogy munkahelyükön vagy civil kapcsolatrendszerükben témába vágó rendezvények előkészületei zajlanak, s hogy érdemes a szálakat összekötni, kölcsönös meghívással, tájékoztatással.

Az ülés tapasztalatairól Nagy Péterné és Trencsényi László megbeszélésén körvonalazódott, hogy az elnökség (titkárság) tájékoztatja a fejleményekről a tagságot, az elnökség veszi fel a kapcsolatot a Családpedagógiai Egyesülettel a „belépést” illetően.  Bizonyára a közeli hónapokban a családokat érintő  jogszabályok tervei válnak társadalmi vita tárgyaivá, ilyen esetekben az elnökség a szakosztályt kéri majd állásfoglalás kialakítására. Várhatóan érdeklődésre tarthat számot olyan téma, mint „Nagyszülők egymás közt – az unokám külföldön jár iskolába”, illetve „Az iskola kapuja nyitva vagy zárva? Szülő – iskola kapcsolat aktuális kérdései”. A tagságtól más ötleteket, javaslatokat, felajánlásokat, meghívásokat is várunk.

 

Lejegyezte Trencsényi László

U.i.: Kérjük  jelen nem volt tagtársainkat, jelezzék vissza az információ vételét, fejezzék ki válaszukban  ehhez (ill. az MPT-hez) fúződő viszonyukat.
Az új belépőket kérjük: a www.pedagogiai-tarsasag.hu honlapon letölthető belépési nyilatkozatot kitöltve küldjék vissza (akár elektronikusan).
A honlap és az MPT facebook oldal mindenkit  gazdagon informál.

Most a június utolsó hétvégéjén Sármelléken sorra kerülő Staféta-tábort ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.

Kategória: Családpedagógiai Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?