Felsőoktatási szakosztály

Beszámoló

az MPT Felsőoktatási Szakosztály 2018. évi tevékenységéről és 2019. évi tervei

2018-ben a Felsőoktatási Szakosztály munkájának középpontjában a szakosztályi munka fellendítése és a szakmai kapcsolatok bővítése állt.

A fiatalítás érdekében neveléstudományi doktorandusz hallgatók körében népszerűsítettük az MPT tevékenységét és felhívtuk a figyelmet az MPT rendezvényeire. A 2018. májusi konferencia szervezésébe aktívan bevontuk a hallgatókat, a szervezőmunkán túl, ők biztosították a konferencia hostess és az asszisztensi feladatainak professzionális elvégzését.

 A szakosztály legfontosabb eseménye a Kaposvári Egyetemen, 2018. október 11-én, „A felsőoktatás pedagógiája” kerekasztal beszélgetés volt, amely a felsőoktatás a felsőoktatás mibenlétéről és módszertani kultúrájáról szólt.  A mintegy 20 fős találkozón egyetemi vezetők, hallgatók és oktatók, valamint szakképzésben dolgozó felnőttképzési szakemberek vettek részt. A bevezető előadás a felsőoktatással kapcsolatos elméleti kérdéseket vetette fel, amelyet számos hozzászólás követett, de ezek kis része érintette közvetlenül a témát. A hozzászólók főként az aktuális problémákról beszéltek, mint pl. a szakképzésbe beiskolázott hallgatók alacsony felkészültségéről. A rendezvény tapasztalat alapján megállapítható volt, hogy olyan témákban érdemes rendezvényt szervezni, melyek közel állnak az oktatásügy aktuális problémáihoz vagy olyan helyi különlegességeket mutatnak be, melyeket csak a közvetlen környezetükben lehet megismerni.

Ajánló bibliográfia készítése

Az év során – hallgatók bevonásával – folytatódott a neveléstudomány, ezen belül az andragógia, emberi erőforrás tanácsadás és a közösségszervezés témakörben egy ajánló bibliográfia összeállítása, amelyet 2019-ban közzéteszünk az MPT honlapján.

 Együttműködés szakmai szervezetekkel

A szakosztályok közötti együttműködés keretében a Felsőoktatási szakosztály tagjai részt vettek a Kiss Árpád Műhely és a Diszlexiás Szakosztály munkájában, illetve aktívan közreműködtünk az MTA Pedagógiai Bizottság munkájában.

Az MPT Felsőoktatási Szakosztály 2019. évi munkaterve

 

2019-ben a Felsőoktatási Szakosztály munkájának középpontjában változatlanul a szakosztályi munka fellendítése, a szakmai kapcsolatok bővítése és kiemelt figyelem fordítása a felsőoktatást érintő oktatáspolitikai kérdésekre.

 

A szakosztály munka fellendítése érdekében folytatjuk fiatal pedagógusok és andragógusok, egyetemi hallgatók bevonását a szervezeti életbe, nagyobb rendezvényeink előkészítésébe és megvalósításába, a programok kialakításánál figyelemmel leszünk sajátos szakmai érdeklődésükre. Figyelemmel kísérjük a neveléstudományi doktorandusz hallgatók munkáját, segítjük kutatási eredményeik publikálását az MPT e-felületein.

 

Rendezvényt szervezünk ismét az „Értékekről nevelés a felsőoktatásban” témában 2019 őszén, folytatva e témában az előző években megvalósult programokat.

 

 A Felnőttképzési szakosztállyal közösen továbbfejlesztjük és közzétesszük az MPT honlapon az előző év során megkezdett andragógia és a közösségszervezés témakörben készülő ajánló bibliográfiát.

 

Az MPT e-felületén népszerűsítjük a neveléstudomány és felsőoktatás témában rendezett országos eseményeket, az MPT képviseletében részt veszünk azokon.

 

Együttműködés szakmai szervezetekkel

A szakosztályok közötti együttműködés keretében együttműködünk valamennyi pedagógusképzés témában érintett szakosztállyal, Az EPALE Magyarország munkatársaival, illetve aktívan közreműködtünk az MTA Pedagógiai Bizottság munkájában.

2019. december 31.

 Mátrai Zsuzsa

a szakosztály elnöke

 

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?