Felsőoktatáspedagógia/andragógia/humán-menedzsment?

Emlékeztető a Magyar Pedagógiai Társaság Felsőoktatási Szakosztálya üléséről
 
2019. május 24.
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban a társasági küldöttgyűlést közvetlenül megelőzően tartotta ülését a szakosztály.
 
Trencsényi László a Társaság elnöke bevezetőjében üdvözölte az egybegyűlteket, kifejezte reményét, hogy Poór Zoltán vezetésével a szakosztály újjáéled, s megtalálja helyét s szerepét a társasági életben, a felsőoktatás szakmai közéletében. Utalt arra, hogy napjaink viszonyai mellett a civil kezdeményezések oktatáspolitikát, tanügyigazgatást fejlesztő, javító, bíráló megnyilatkozásainak hatékony csatornái nehezen járhatóak, ezért vélhetően a belső műhelymunka, közösségi-szakmai identitás erősítése az a feladat, melyhez a társasági szakosztálya hozzá tud járulni. (Felidézte a szakosztályi élet hagyományait, köszöntötte azokat a tagtársakat, akik e korszakok fontos szereplői voltak, ma is szívesen dolgoznak a társaság nevében.
 
A köszöntővel összhangban tartotta meg Poór Zoltán, a veszprémi Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének vezetője „székfoglaló” előadását „Egy felsőoktatási szereplő naponta felmerülő kérdései” címmel. Az előadás fókuszában az a naponta tapasztalható jelenség állt, amely a felsőoktatásban ma résztvevő hallgatók személyiségfejlődése támogatásának növekvő igénye és az oktatóként dolgozó szakemberek pedagógiai /andragógiai / humán-menedzsment kultúrája közötti összhang hiányából következik. Az előadó a kihívást jelentő problémákat vázolta fel és körvonalazott megoldási utakat. Ezen a nyomon lenne egy civil szervezeti szakosztálynak, műhelynek, közösségnek feladata és tere. Az értelmiségivé fejlődés segítésének kérdéseit érdemes fókuszba állítani partnerekkel és találkozásokkal.
 

 
A kibontakozó vitában Tasnádi Péter aláhúzta a tanárképzésnek adandó prioritásról alkotott véleményét, a tudománykommunikáció kompetenciáinak terjesztését. Faragó Magdolna felhívta a figyelmet a „Felsőoktatási Diáktanácsadók Egyesületére”, mint lehetséges partnerre, Papp Anna a SNI-hallgatók inklúziójának hiányáról szólt, Kovács István a társasági élet korábbi szakaszának „fényes napjait” idézte, amikor a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont szolgált annak bázisául. Szuromi Tímea a közoktatás igényei felől fogalmazott. Kraiciné Szokoly Mária az életen át tartó tanulás projektjeitől, más – akár nemzetközi – egyetemi műhelyekkel alakítható együttműködést sürgette, Bognár György a pályaorientáció s a tehetséggondozás kérdéseit feszegette. Szó esett a “digitális pedagógia” innovációiról és problémáiról is.
 
Konszenzus alakult ki a szakosztályi elnök indítványa körül, mely szerint a hozzászólók tudására, tapasztalataira érdemes építeni egy következő találkozó előkészítésekor. Az elnöki tervek közt egy 2019 őszén Veszprémben megrendezendő szakmai találkozó, majd egy 2020 januárjában a fővárosban vagy közvetlen közelében sorra kerülő, s egy 2020 május alföldi program szerepel. Jó gyakorlatok, közös feladatvállalások, kiadványok koszorúzhatják e terveket.
 
A szakosztály expanziójában fontos szerepe van annak, hogy a neveléstudomány belső köreiből kilépve más felsőoktatási intézmények személyiség- és közösségfejlesztésben elkötelezett, mondhatni pedagógusi indíttatású szakemberei közül minél több kollégát nyerjünk meg e gondolkodásmód és cselekvési program ügyének. A megfogalmazott kérdések, problémák és teendők nem csupán a pedagógusképzésben dolgozó, vagy neveléstudományi stúdiumokat vezető felsőoktatási szakemberek bevonásának szükségességét jelentik. A szakosztályi közösség várja a hazai felsőoktatás legszélesebb spektrumának szereplőit.
 
Poór Zoltán elérhetőségi adatai:
 
e-mail: poor.zoltan.ferenc@gmail.com; poor.zoltan@mftk.uni-pannon.hu
 
Kategória: Felsőoktatási Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?