Gyermekbarát Piknik

Április 22-én a nem kifejezetten kedvező időjárási körülmények ellenére is sikeresen zajlott le a Gyermekbarát Piknik a budapesti Szent István parkban. A szervezők – a Mozgalompedagógiai Szakosztály, a Kisgyermeknevelési Szakosztály, a Kerekgedei Makó Pál Matematikatanári Szakosztály, a Színes Húrok Szakosztály, továbbá számos csatlakozó és közreműködő szervezet a Magyarországi Munkás Gyermekbarát Egyesület centenáriuma alkalmából arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a mai magyar társadalomban fokozottan szükség van az elesett, rászoruló gyerekeket segítő tevékenységre, és ezen belül is különösen aggasztónaknak tartották a mai magyar gyermektársadalom közösséghiányos állapotát.

A rendezvény keretében adták át a Mozgalompedagógiai Szakosztály Vasvári Diplomáját Zsibrita Mária békéscsabai kolléganőnek, valamint a gyermekszervezetk “cvil” segítőinek megítélt Bors Néni Emléklapot Kalina Tímeának, Simonné Szabó Magdának, Dobóczi Gyulánénak (mindhárman Abasár), Kis Jánosnénak (Gomba, valamint Gyökeresné Lovas Magdolnának és Erdősné Lovas Eszternek (Szalkszentmárton).

Felhívás

A gyermekbarát mozgalom Magyarországon 1917-ben bontott zászlót, európai hatásra, a szociáldemokrata munkásmozgalom kezdeményezésére, a korszak megannyi, több szakmát képviselő kiváló szakembere részvételével. Ez az esemény nagyjelentőségű volt a magyarországi modernizációs folyamatokban. A jelenkor “emlékezetpolitikája” méltóan hívja fel rá az egész társadalom figyelmét.

Napjaink gyerekvilága-gyerektársadalma újra támogatásért, védelemért kiált. Kerüljön társadalmi egyetértésben közös akarat középpontjába a gyerekvilág-gyerektársadalom közösséghiányos állapota 2017-ben.

Gyűjtsünk csokorba, mutassunk fel a nyilvánosságnak magán-, közösségi, szervezeti, állami kezdeményezéseket, szándékokat, létező jó gyakorlatokat, mozgósítsunk támogató, csatlakozó szándékokat. Mozgósítsuk a társadalom különböző csoportjait hasonló elszánásra. Mutassa meg erejét egy új gyermekbarát társadalmi mozgalom! Erősödjön e kezdeményezések együttműködése!

Javasolják

az évforduló alkalmából szervezett Gyermekbarát Piknik – demonstráció kezdeményezői.

Budapest, 2017. április 22.

Képek a rendezvényrő:

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály, Kisgyermeknevelési Szakosztály, Mozgalompedagógiai Szakosztály, Színes Húrok Szakosztály (Zenepedagógusok) | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?