Jelentés a 2015. évi munka megvalósításáról

Magyar Pedagógiai Társaság
Neveléselméleti Szakosztály
Fővárosi Tagozat

A szakosztály és a tagozat tagjai a 2015. évben két alkalommal jöttek össze. Mindkét rendezvényünket az, ELTE Kazinczy utcai épületében tarthattuk. Köszönet a helyszín biztosításáért.

Az első találkozás február 26-án volt, amikor az összejövetelt „A civil társadalom és az iskola” (Az önkéntesség a diákok és a felnőttek körében) címmel hirdettük meg. A mentorálási munkáról beszélgettünk. Előadók voltak Vargáné Fónagy Erzsébet és dr. Somogyi Mária, ill. az iskolai önkéntes munka témakörében Sarlósné Bánhegyi Lídia volt. Jelenlévők száma: 21 fő
Ki kell emeljük, hogy ezen az összejövetelen fogalmazódott meg a Mentor Szakosztály megalakításának gondolata. A szervezést a tavasz folyamán segítettük. Jelenleg szakosztályi tagunk irányítja a Mentor Szakosztály munkáját (Vargáné Fónagy Erzsébet).

A második ülést október 28-án tartottuk. Az egykori FPI legendás igazgatójára, Kaján Lászlóra emlékeztünk, közel 50 fő vett részt a programon. Alkalom volt az összejövetel olyan kollégákkal való találkozásra, akik évek óta nem jöttek el közös programra. Az emlékező kollégák: Wiedemann László, Bíró Ibolya, Forgács Anna, Pereszlényi Éva, Horányi Annabella és dr. Szilágyi Imréné voltak. dr. Kelemen Elemér hozzászólásában a az Intézet kiemelkedő korszakaként jellemezte a Kaján korszakot, amely újszerű és korszerű volt.

Az MPT nagyobb rendezvényein is részt veszünk, így a Tanulás ünnepe rendezvénysorozatban könyvismertetést tartottunk. Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás az óvodáskorban – Horányi Annabella és Kósáné Ormai Vera szerkesztése.

A Neveléselméleti Szakosztály és a Fővárosi Tagozat együttműködése hasznos, jó. Látnunk kell, hogy a Fővárosi Tagozati egység lassan kezd elsorvadni, ennek legfőbb oka, hogy a főváros már nem iskolafenntartó. A korábbi tagság onnan tevődött össze. A Neveléselméleti Szakosztály tagjai aktívak, érdeklődőek. A nagyobb rendezvényekre küldöttként eljönnek. Szakmai véleményüket kifejtik. A jövőt illetően nem túlzottan optimisták.

Kapcsolataink:
Gyümölcsöző és hosszú évek óta fennálló kapcsolatunk van a Kisgyermeknevelési Szakosztállyal. Ezt a kapcsolatot a jövőben is folytatni kívánjuk.
Alakuló a kapcsolatunk a Mentor Szakosztállyal és a Konduktív Pedagógiai Szakosztállyal is.

Állandó kapcsolatunk van a Tanító című folyóirattal, ahol nevelési kérdésekkel foglalkozó anyagokat teszünk közzé. (Csillag F., Markovits J. stb.).

Budapest, 2016. január 21-én
Csillag Ferenc
szakosztály- és tagozatvezető

Kategória: Fővárosi Tagozat, Neveléselméleti Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?