Jeney Lajos az iskolaépületekért

Nyílt levél

:Nemzeti Erőforrás Minisztérium, dr.Hoffmann Rózsa Államtitkár,

Glovicki Zoltán h.Államtitkár,

Belügyminisztérium, dr.Szaló Péter h.Államtitkár

részére

 

 A Magyar Építőművészek Szövetsége Nevelési és Művelődési Létesítmények Bizottsága áttekintette az 1357/2011 (X.20) korm.határozat mellékleteként kiadott szabvány felsorolást és megállapította,hogy azok nagy részének felülvizsgálata valóban indokolt.

Nem indokolt viszont az oktatás-nevelés területét érintő szabványok felülvizsgálata,

mivel azok egészen új,korszerű és szakszerű szabályozásokat tartalmaznak.

Az óvodák,általános és középiskolák,a többcélú közoktatási intézmények,a gyógypedagógiai intézmények és a kollégiumok,diákotthonok szabvány anyagát 2007-ben,a bölcsödét 2009-ben készítettük el.

Az azóta eltelt idő egyáltalán nem indokolja ezeknek a szabványoknak a felülvizsgálatát.

Ezekkel a szabványokkal egyetlen teendő van,kormányhatározatban kell rögzíteni,

hogy alkalmazásuk kötelező.

A szabványok bevezetőjében ugyanis európai uniós előírásokhoz alkalmazkodva elő kellett írni,hogy a szabványok alkalmazása önkéntes.

Ugyanakkor az is elő van írva,hogy ha egy építtető nem a magyar szabványt alkalmazza,akkor csak olyan szabványt alkalmazhat ,amelynek előírásai megegyeznek a magyaréval,vagy annál szigorúbbak.

Ezt az előírást az építtetők többsége nem tartja be és a rosszul értelmezett önkéntes-

ség alapján szakszerűtlen,rossz intézményeket épít,amellyel súlyos károkat okoz az országnak.

Ha egy építtetőnek (önkormányzat,egyház,alapítvány stb.) nincs elég lehetősége,

hogy a társadalmi igény szerinti közintézményt megépíttesse,akkor kötelezni kell,hogy terveztesse meg az egész intézményt és valósítson meg első ütemben annyit,amannyit lehetőségei megengednek.

Ugyancsak súlyos károkozás folyik az országban mindenhol,ahol a nevelési-közösségi központokat,általános művelődési központokat megszüntetik.

A kár azért jelentős,mert ezek az intézmények az egész  napos iskola természetes letéteményesei.

Ezek demokratikus,nyitott,szabadságot és változatosságot biztosító szellemükkel és gyakorlatukkal egyedül alkalmasak ma arra ,hogy változtatás nélkül az egész napos iskolát befogadják.

Ezért is veszélyes az a napjainkban kialakuló gyakorlat,hogy az általános művelődési

központokból az egyházak az iskolákat kiemelik,mert ezzel lehetetlenné teszik ezek-

nek az intézményeknek a további működését.

Az ország szempontjából az egyetlen helyes út,ami mindenkinek érdeke,hogy az egy

házak az egész intézményt vegyék át.

 

Kérjük és javasoljuk,hogy további intézkedéseiknél fentieket szíveskedjenek figyelembe venni.

 

                                                                       Tisztelettel

 

                                                                                              Jeney Lajos DLA

                                                                                          a bizottság vezetője

 

 


Kategória: Álláspont | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?