Két jegyzőkönyv az Interkulturális Szakosztály üléseiről

Emlékeztető

MPT Interkulturális Pedagógiai Szakosztály – megbeszélés

2014. március 4. szerda 18:00
(Informális találkozó és jegyzőkönyv)

Jelen voltak:

 1. Dancz Vera Klára
 2. Kiss Eszter
 3. Kővári-Breuer Orsolya
 4. Nagy Katalin
 5. Pillár Zsófia
 6. Polyecskó Dóra
 7. Schnellbach-Sikó Dóra
 8. Varga-Nagy Zsuzsanna Klára

Téma:

A Szakosztály jövője

A megbeszélésen szakosztályunk jövőjéről: a megszűnésről, illetve beolvadásról kezdeményeztünk közös gondolkodást. A szakosztály az utóbbi egy évben nem fejtett ki szervezett tevékenységet: a tagok önállóan persze foglalkoztak a szakosztály ügyeivel, a képviselt területtel. A találkozó célja, hogy felmérjük, a tagok milyen motivációkkal, tervekkel rendelkeznek a következő időszakra vonatkozólag a Társaságban és a Szakosztály munkájában.

Az a megoldás, ami jelenleg jellemző: nincsenek közös programok, kezdeményezések, informális úton, személyes tartjuk egymással a kapcsolatot – nem járható út. Dóra jelezte, hogy vezetőként is problémát jelent képviselni az MPT felé, hogy nincsen tevékenység. A felelősség alapvetően a vezetésé, de egyben közös is: nem látszik tisztán, hogy kire lehetne számítani egy esetleges projekt vagy program kapcsán.

Áttekintettük, ki milyen tevékenységet tud elképzelni a Szakosztályon belül és a Társaságban. Beszélgettünk arról is, hogy kinek mi volt a legjobb élmény a csoport munkájában, mi motiválja, motiválta a legjobban. A beszélgetés során minden jelen lévő kifejtette az álláspontját, és törekedtünk a mindenki számára szimpatikus megoldás keresésére.

Ezek alapján több út is felvetődött:

 • Maradjunk meg önállóan, mentsük meg a szakosztályt!

◦      Fel lehet-e függeszteni a tevékenységet bizonyos időre? (Tehát jeleznénk, hogy most egy ideig nem tudunk tevékenyen részt venni a Társaság ügyeiben, de a csoportot szeretnénk megtartani, és amit jön egy projektötlet, program, ismét aktivizálódnánk. Így megmaradna a képviselt ügy, lenne egy „helye” ennek a témának, ahová akár kívülről is fordulhatnának az érdeklődők.)

◦      Ha nem is felfüggesztésről, de korlátozott tevékenységről lenne szó: pl. évi 3 programot vállalnánk, amit megszervezünk, lebonyolítunk. Például Sulimozi

◦      Keressük a lehetőségeket, pályázatokat – hiszen ezekből sok van a területen.

 • Beolvadás egy másik MPT-s szakosztályba

◦      Legyen ez a Nemzetiségi Szakosztály? (Az MPT vezetése ezt javasolta nekünk, 2014. 03. 08-án kezdeményeztek is megbeszélést a két szakosztállyal, az erről szóló meghívót mindenki megkapta az IPSZ-ben is)

◦      Legyen egy másik, nagyobb, jelentősebb szakosztály? (Didaktika, Neveléselméleti…?)

 • Összeolvadás egy másik szakosztállyal

◦      Nemzetiségi Szakosztály? → Interkulturális és Nemzetiségi Szakosztály?

A döntéshez fontos ismerni az MPT Alapszabályának vonatkozó rendelkezéseit:

„7. A szervezeti egység működési minimuma:

7.1. nyilvántartásba vett tagjai fizetik a tagdíjat, s létszámuk 10 főnél – beleértve a jogi személyiségű tagot ill. tagokat -nem kevesebb,

7.2. vezetősége rendszeres munkát végez, és ennek dokumentációját az Elnökségnek megküldi,

7.3. a Társaság szervezetén belül, ill. a szervezeti egység képviseletében szakmai-közéleti aktivitást fejt ki s azt dokumentálja.

8. A szervezeti egységek saját döntésük alapján – társasági tagságukat, az ezzel járó jogokat és kötelességeket megőrizve, a megfelelő feltételeket teljesítve – önálló jogi személlyé válhatnak.

9. A szervezeti egység megszűnik, ha

9.1. a tagsága így dönt. Ebben az esetben az Elnökségnek meg kell küldeni a szervezeti egység megszűnését kimondó határozatát, jegyzőkönyvét és a jelenléti ívet.

9.2. a Küldöttgyűlés a szervezeti egység megszűnését kimondja. Ennek feltétele, hogy az éves küldöttgyűlési értékelés során a szervezeti egység működési minimumának elmaradására a szervezeti egység vezetőségének figyelmét a Küldöttgyűlés határozatban felhívta. A működési minimum ismételt elmaradása esetén a Küldöttgyűlés a szervezeti egység pénzügyi támogatását felfüggesztheti s egyben az Elnökség feladatának fogalmazza meg a szervezeti egység működésének segítését.

Ha ezt követően sem mutat fel a szervezeti egység társasági munkát, ill. nem teljesíti a szervezeti minimumot, megszűnését az Elnökség javaslatára a Küldöttgyűlés határozatban mondja ki.

10. A szervezeti egység megszűnése nem jelenti a tagok alanyi jogú tagságának megszűnését. Megszűnt szervezeti egység tagjai kérhetik bármely más szervezeti egységben regisztrálásukat.”

A rendszeres munkát a mostani megbeszélés alapján nem tudjuk vállalni. Mindannyian elkötelezettek vagyunk a téma és a cél iránt, de élethelyzetünkből adódóan nem tudunk hatékonyan programszervezéssel, önálló pályázat beadásával foglalkozni. Ami mindannyiunkat motivált, az a gyerekekkel, családokkal való munka, erre azonban most nincs lehetőségünk.

A megbeszélés eredményeként a jelenlévők a következőkről döntöttek:

I. A szakosztályt megszüntetjük.

II. A szakosztály tagjai egyénileg döntenek arról, hogy folytatják-e a munkát az MPT valamely másik szakosztályában.

  • Körül-belül 4-en tervezik a további munkát az MPT-ben, lehetőleg azonos szakosztályban.
  • Körül-belül 4-en pedig várhatóan kilépnek az MPT-ből.

III. Informális csoportként megmaradunk: élni fog a levlista és bármikor tudunk találkozót, programokat szervezni, közös pályázatot beadni (ennek intézményi háttere nem kizárt, hogy az MPT legyen, a bentmaradó tagokon keresztül.)

IV. Az MPT-ben kérni fogjuk, hogy a továbbiakban is számoljanak velünk interkulturális témában: ha megkeresés érkezik, vagy projekt indul.

V. A következő hetekben szervezünk egy találkozót, ahol hivatalosan is rögzítjük a végleges döntést a fentiekre vonatkozólag. A találkozóról külön levelezést indítunk.
Ehhez szükséges mindenkinek egyénileg döntenie arról, hogy tovább dolgozik-e ez MPT-ben, és ha igen, melyik szakosztályban. Ehhez szükséges az MPT honlapján tájékozódni.

 • Aki tovább dolgozik az MPT-ben, be kell, hogy fizesse az éves tagdíjat:

11708001-20025854 számlaszámra utalható a tagdíj, évente 2000 Ft/fő (diákoknak 500 Ft/fő)

 • A szervezeten belüli átjelentkezéshez ezt a doksit kell kitölteni és jelezni kell külön levélben az MPT vezetősége (mpt@index.hu) és az adott szakosztály vezetője felé.
 • A kilépéshez a szakosztály vezetőjét (Dórát :)) és Karlovitz János Tibort (mpt.karlovitz@gmail.com) kell értesíteni e-mailben

VI. A március 8-ai MPT-találkozón az itt megfogalmazott álláspontot fogják képviselni a résztvevők.

 

 

Emlékeztető

MPT Interkulturális Pedagógiai Szakosztály – megbeszélés

2014. március 24. hétfő 19:00

Jelen voltak:

 1. Abdulwahid Leila
 2. Dancz Vera Klára
 3. Kiss Eszter
 4. Kővári-Breuer Orsolya
 5. Nagy Katalin
 6. Pillár Zsófia
 7. Schnellbach-Sikó Dóra

Téma:

A Szakosztály jövője

A döntéshez fontos ismerni az MPT Alapszabályának vonatkozó rendelkezéseit:

„7. A szervezeti egység működési minimuma:

7.1. nyilvántartásba vett tagjai fizetik a tagdíjat, s létszámuk 10 főnél – beleértve a jogi személyiségű tagot ill. tagokat -nem kevesebb,

7.2. vezetősége rendszeres munkát végez, és ennek dokumentációját az Elnökségnek megküldi,

7.3. a Társaság szervezetén belül, ill. a szervezeti egység képviseletében szakmai-közéleti aktivitást fejt ki s azt dokumentálja.

8. A szervezeti egységek saját döntésük alapján – társasági tagságukat, az ezzel járó jogokat és kötelességeket megőrizve, a megfelelő feltételeket teljesítve – önálló jogi személlyé válhatnak.

9. A szervezeti egység megszűnik, ha

9.1. a tagsága így dönt. Ebben az esetben az Elnökségnek meg kell küldeni a szervezeti egység megszűnését kimondó határozatát, jegyzőkönyvét és a jelenléti ívet.

9.2. a Küldöttgyűlés a szervezeti egység megszűnését kimondja. Ennek feltétele, hogy az éves küldöttgyűlési értékelés során a szervezeti egység működési minimumának elmaradására a szervezeti egység vezetőségének figyelmét a Küldöttgyűlés határozatban felhívta. A működési minimum ismételt elmaradása esetén a Küldöttgyűlés a szervezeti egység pénzügyi támogatását felfüggesztheti s egyben az Elnökség feladatának fogalmazza meg a szervezeti egység működésének segítését.

Ha ezt követően sem mutat fel a szervezeti egység társasági munkát, ill. nem teljesíti a szervezeti minimumot, megszűnését az Elnökség javaslatára a Küldöttgyűlés határozatban mondja ki.

10. A szervezeti egység megszűnése nem jelenti a tagok alanyi jogú tagságának megszűnését. Megszűnt szervezeti egység tagjai kérhetik bármely más szervezeti egységben regisztrálásukat.”

Kővári-Breuer Orsolya: A legutóbbi találkozó, valamint az MPT-s megbeszélés a Nemzetiségi Szakosztállyal összefoglalása.

Szakmai kollégiumi delegálttal kapcsolatos levelezés. Ki képviselje a szakosztályt? Ha lesz időpont, akkor a Szakosztályból mindenképpen lesz képviselő, az időpont függvényében további egyeztetést igényel.

A megbeszélés eredményeként a jelenlévők a következőkl dönttek:

 • A Szakosztály megszüntetését a Küldöttgyűlés hatáskörébe helyezzük (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
 • A Szakosztály saját honlapja megszüntetésre kerül.
 • A google-groups saját használatra megmarad a Szakosztály volt tagjai között.
 • Aki tovább dolgozik az MPT-ben, be kell, hogy fizesse az éves tagdíjat:
  11708001-20025854 számlaszámra utalható a tagdíj, évente 2000 Ft/fő (diákoknak 500 Ft/fő)
 • A szervezeten belüli átjelentkezéshez ezt a doksit kell kitölteni és jelezni kell külön levélben az MPT vezetősége (mpt@index.hu) és az adott szakosztály vezetője felé.
 • A kilépéshez a szakosztály vezetőjét (Schnellbach-Sikó Dórát) és Karlovitz János Tibort (mpt.karlovitz@gmail.com) kell értesíteni e-mailben

 

Kategória: Interkulturális nevelés Szakosztály, Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?