Kisgyermekkor 0-8

A Kisgyermeknevelési Szakosztály  2018 évi beszámolója és a 2019 évi munkaterve

A kisgyermeknevelés érdekében fontosnak tartottuk, hogy az országban sok helyen alakuljanak bázisként a Kisgyermeknevelési Szakosztály alegységei.  Feladatvállalásaink: fiatalítás, szakosztályi létszámellenőrzés – elérhetőségi adatok pontosítása, szakmai munka erősítése előadásokkal, vitákkal, ajánlásokkal, véleményezésekkel. Közös programokon való részvételek biztosítása, szervezése.

Megvalósult programok:

Program helye és ideje, szervezők  témák, témagondozók, előadók, bekapcsolódás más szervezeti egységek munkájába, konferenciákon való részvételek, ajánlások résztvevők  
2018. január 24.

XIII. Lomb u.  – Szlovák Nyelvű I.  Csatlakozás a Nemzetiségi Szakosztály programjához  

Előadások:  Jó gyakorlat bemutatása” – roma/cigány nemzetiség (Harmat Mária), „Korai nyelvoktatás”  (Bach Zsuzsanna), „Élő kapcsolat a nemzetiségi iskola és az egyesület között” (Peltzer-Dubovszky Lívia), A szlovák nyelvi fejlesztés módszerei (Litauszkyné Héjjas Erzsébet)  – Éves terv összeállítása, vezetőségválasztás, küldöttválasztás. Szakmai kollégiumba ajánlás  +5-en
2018. január 27. Lurdy ház

Kisgyermeknevelési Szakosztály programja

Optimista évkezdés gyermekeink érdekében ( VJ.), Word Café

Mindenben zene – zenei nevelés kreatívan ( Hegedűsné Tóth Zsuzsanna ELTE TOK) Az élmények, tapasztalatok fontossága, módszertani térkép készítése ( Halasi Ágnes, Kecskemét),

Amire büszkék vagyunk – magyar óvodapedagógia Japánban ( Tordáné Hajabács Ilona, Hani Alapítvány) 

75 –en
2018. február 16.

ELTE PPK

Kisgyermeknevelési Szakosztály vezetőség

és alegységvezetők   

Kibővített szakosztályvezetői ülés alegységvezetőkkel együtt tervkészítés – programmegbeszélések – átmenetek témakörének feldolgozási módjai helyi igények és szükségletek szerint      szakosztály vezetőség tagjai és alegységvezetők 10-en
2018.március 04.

ELTE TOK bekapcsolódás

I.  Demokratikus Nevelés Konferenciába és továbbviteli tervezés  

Kosztel Krisztina: Demokratikus nevelés az óvodában – szekciójában kapcsolatépítés, tervezési feladatok a konferenciát követő időszakban – Kisgyermeknevelési szakosztályi ülés  – fővárosi alegységi szakmai program előkészítése. 

Küldött gyűlésre való készülődés, egyeztetések a konferencia utáni időszakban  ( cikksorozat megjelent A Kisgyermek 2018 évi számaiban)

vezetőség tagjaival és tagokkal

44-en

2018. március 20 – 21. Martonvásár-Vác

II. Szakmai napok –  A mese szerepe …

190 éves évfordulóhoz kapcsolódás az AVKF konferenciához

beszámoló megjelent A Kisgyermek 2018 évi számaiban.

 Ezt követően az újság Szerkesztőbizottságának megújítása – szervező munka, egyeztetések április – május hónapokban

+8-en
2018. április 12.

PSZ Városliget fasor

Kapcsolatépítés a Pedagógus Szakszervezet Óvodai Tagozatával – előadás, tervezés, szervezés  +3-an
2018. április 13. Gomba NOE –val való kapcsolatépítés erősítése NOE Néphagyományőrző Óvodák Egyesülete – konferencia, kapcsolatépítés, múlt – jelen – jövő – Faust Erika előadása, ami megjelent A Kisgyermek 2018 évi számában.     +3-an
2018. április 25. Baranyai tagozathoz csatlakozás, erősítés

MPT elnökségi tagok támogatásával

Előadások: Szigeti Lajos, Csovcsics Erika – gyermekközpontúság,

szervezési feladatok, nevelés másképpen, partnerkapcsolatok fontossága ( család, bölcsőde, óvoda, iskola) Zsember Gyurcsy Márta Kisgyermeknevelési Szakosztály alegységvezetőjének támogatásával

+ 8–an
2018. április 19.

Kaposvári Egyetem Konferenciához csatlakozás, MPT elnökségi tagok támogatásával

Előadások a Kaposvári Egyetemen Podráczky Judit levezető elnök szervezésében. Utána a Somogy megyei tagozat és a Kisgyermeknevelési Szakosztály somogyi alegység szerveződésének megbeszélése – Nyitrai Ágnes elnökségi tag  támogatásával a Nemzetőr sori Óvoda vezetőjével Hegedűs Katalinnal.   +3-an
2018. május 15.

Teleki Blanka Gimnázium

Középmagyarországi tagozathoz csatlakozás

Középmagyarországi regionális tagozat programjában részvétel Kisgy.nev Szako. – „Nemcsak Nagyi…” A személyiség kiteljesedése az első 50 év után… Gálosné Szűcs Emília előadása és kiállítása, e tartalmas program után került sor  Az érzelmi intelligencia fejlesztési lehetőségei  (Rogers Alapítvány munkatársainak vezetésével)

 

+6-an
2018. május 18.

csatlakozás a Tan Kapuja Buddhista Egyházban szervezett

Nemzetiségi szako. programhoz csatlakozás

Előadások: – A Tejút program bemutatása (Csörgő Zoltán), Második esély gimnáziumi programok bemutatása (Sinkovics Ádám), Oktatás és inklúzió (Csovcsics Erika), Jó gyakorlatok bemutatása – Dankó Pista AMI.

Tartalmas szakmai beszélgetésekkel zárult a program.   

+2-en
2018. június 9.

ELTE PPK  Kisgyermeknevelési Szakosztály, kiemelten a fővárosi alegység programja

 

Szakmai párbeszéd (VJ) Word Cafe

Székely Ilona: Mályva Program (Mályva  – Integráló – Differenciáló nevelési rendszer) múltja és jelene

Kosztel Krisztina: Demokratikus nevelés az óvodában, avagy választások és döntések egy óvodai csoportban

Ruis Zsuzsanna: Új irányok a gyermekétkeztetésben. Mit és mennyit esznek gyerekeink?

48-an  
2018. június 15. Pápa Pápa Városi és körzete PaVOE   Kisgyermeknev. Szako. alegysége pr. Szakmai nap programja: Kreativitás, mint a tehetséggondozás eszköze az óvodában; „Igy is lehet” –  óvoda-család kapcsolata;  

Játék fontossága, szakmai eszmecsere

Csákvári Judit  alegységvezető tervező, szervező munkája.

kb. több mint 100-an, de a többség nem MPT tag
2018 augusztus

Az Óvodai Alapprogram változások   véleményezése – írásos anyag készítése 

Az Óvodai Alapprogram módosításával kapcsolatban – több csatornán juttattuk el szakmai ajánlásainkat és véleményünket az illetékesekhez.  Erős szakmai kapcsolat a Pedagógus Kar óvodai témával foglalkozó tagjaival, az OH és POK illetékes óvodai munkatársaival, valamint a Családbarát KHT munkatársaival szakmai anyagok véleményezésekor kiemelten. 55-en
2018. szeptember-október –  Didaktikai Szakosztály kibővített ülése BME

Kisgyermeknev szako

szakanyag-készítés

Téma: A Nemzeti Alaptanterv tervezet véleményezése megtörtént. Célirányosan szervezett munkacsoport összeállította a Kisgyermeknevelési Szakosztály véleményét – Bakonyi Anna elnökségi tag kiválóan összeállított anyagának felhasználásával. Tagjaink eljöttek a vitára és írásban is küldtek véleményt – a szerkesztett végleges változat megjelent az Új Pedagógiai Szemlében. +4-en és

 

44 szakosztályi tag vett részt a közös munkában 

2018. október 5. Lurdy Ház Családpedagógiai és Kisgyermeknevelési Szakosztály, valamint Középmagyarországi tagozat rendezvénye Nagyszülők szerepe a tanulási folyamatban“ címmel:

Golyán Szilvia: Nagyszülők és unokák – tanulni együtt – egymástól;  Makai Éva: Londoni történetek;

Nagy Ildikó: Külföldön tanuló unokák magyar oktatásának tapasztalatai. Beszélgetés, MAPE tagok aktív támogatásával, Somlyó Magdolna vezetésével.  (Magyarországi Pedagógusok Egyesülete) Cikk megjelent A Kisgyermek 2018 évi lapszámában.

25-en
2018. október 9.

szakanyag véleményezés

Óvodai eszközjegyzék módosításához ajánlattétel, véleményezés  az EMMI részére  – MAPE kapcsolat segítségével 25 –en
2018. október 13. Pápa alegység programja, Csákvári Judit alegységvezető

 

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar munkatársai tartottak előadásokat, szekciókat. A plenáris ülésen: Humor a pedagógiában- Varga László, és  Az intézmények légköre és a felfedezés öröme –  Héjj Andreas tartott előadást.        180-an (többség nem MPT tag)
2018. október 17.

Csorna és környéke a Kisgyermeknevelési Szakosztály alegységi programja

A helyi 40 éves pedagógiai képzés méltó megünneplése mellett szó volt az átmenetek kérdéséről is. A programról két cikk jelent meg A Kisgyermek 2018 évi számaiban. Szervezte: Világosné Rozsonits Erika alegységvezető   120 (többség nem MPT tag, hanem volt diák, aki ma pedagógus )

 

Tágabb körű tevékenységek, kapcsolatok:  

 1. Világ- játéknaphoz csatlakozás a III.  Játsszunk Mindannyian! országos játéknap szervezése érdekében (szeptember harmadik hetében – erős támogatás, sőt önálló szervezés is a bölcsődei és óvodai kollégák részéről (beszámoló külön kerül leadásra.) Kiss Áron Magyar Játék Társasággal erős az együttműködés.
 2. Szoció-andragógiai műhely havi rendezvényein kapcsolatépítés, tervezés, szervezésbe bekapcsolódás.
 3. A 16. Staféta tábori programhoz (Sármellék) való kapcsolódás – szakosztályunkból (8-an).  
 4. az MPT tulajdonában lévő A Kisgyermek újság támogatása (újságterjesztés, szakmai innováció segítése,stb.). Szerkesztőbizottság újjászerveződött. Az újság (néha kis késéssel) folyamatosan megjelenik. A lapban olvashatók az MPT programokról: felhívások, beszámolók, visszajelzések.    

Eredményként könyvelhetjük el, hogy a helyi szerveződésű programok hatására ismertebbé vált a szakmai munkánk, és beléptek többen a fiatalabb generációból a tagságunkba. Reméljük az új alegységekben a munka tovább folytatódik és az ország más területein is létrejönnek helyi kisgyermeknevelési alegységek.

 

A Kisgyermeknevelési Szakosztály 2019 évi munkaterve

 

 • Tovább folytatjuk a tagsági névsor pontosítását, valamint az alegységek munkájának támogatását, a kapcsolatépítést.
 • Egyre erősödik a MAPE szakmai támogatása – két program szervezésével Iliás Lajosné vezetésével: a különbözőség, a sokszínűség elfogadásában és szakmai ajánlásokkal járulnak hozzá a nevelő, fejlesztő munka differenciált, egyéni bánásmód megvalósításához.  A Középmagyarországi tagozat is csatlakozik a programokhoz.   
 • Ebben az évben is folytatjuk az átmenetek segítését, hogy minél kevesebb szakadék legyen az intézményváltások idején a gyermekek és a családok életében.
 • Korszerű szakmai fejlesztéseknek adunk teret a programjainkon, hogy erősíteni tudjuk a párbeszédet, szakmai életet a nevelők, pedagógusok, szülők, vagyis a gyerekek körül élők körében.
 • A nevelők, pedagógusok életkörülményei, megbecsülésük kiemelése elsődleges legyen, cél, hogy ne hagyják el a pályát a szakemberek.
 • A matematikai jellegű tapasztalatszerzés helye a kisgyermekkori nevelésben fontos feladatot ad. Ugyanígy kiemelt terület az IKT eszközök használatának jelentősége a kisgyermekkorban, valamint a szocializációs képességfejlesztés témaköre.  
 • A képzésekben, továbbképzésekben cél a diverzitás (különbözőség), mint érték hangsúlyozása, a sok féle gyermek és család más-és más utakon történő elérése, és az együttműködés széleskörű gyakorlatára történő felkészítés. 
 • Támogatjuk  A Játsszunk Mindannyian! Országos játéknap folytatását, és a Staféta tábor szervezését, mint a felnőtt-nevelés és tanulás egyik lényeges eszközét, lehetőségét az értékek átadásában.
 • A Kisgyermek újság továbbra is megjelenik nyomtatott formában, tehát ismételt feladatunk a megrendelések számát növelni a fent-maradás érdekében.    

 

Támaszkodhatunk a már kialakult és erős kapcsolatainkra, melyeket a korszerű és szakszerű kisgyermekkori nevelés fejlesztése érdekében használunk fel.

 

Angyalfiné Varga Julianna, Bakonyi Anna, Farkas Anikó, Nyitrai Ágnes, Villányi Jutka

 szakosztály vezetősége

Andrási Tiborné Edit, Csákvári Judit, Kosztel Krisztina, Halasi Ágnes, Világosné Rozsonits Erika,

Zsember Gyurcsy Márta alegységvezetők

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?