Kiss Árpád Konferencia – 2019, Debrecen

A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia programja

  SZEPTEMBER 20. PÉNTEK

15.00 – 15.15

Köszöntések

15.15 – 16.00

PLENÁRIS ELŐADÁS:

Vass Vilmos
A deklaratív és a procedurális tudás összefüggései a tudás transzferálhatósági folyamatában

16.15-18.00

Szekciók

szekció

INFORMATIKA AZ OKTATÁS MÉDIUMÁBAN

Elnök:  Szabó József

Ollé János

A mesterséges intelligencia oktatási alkalmazása, különös tekintettel az e-learning fejlesztésekre

Molnár György

IKT-alapú élménypedagógiai módszereken alapuló tanítási-tanulási megoldások a felsőoktatás és szakképzés bázisán

Zakota Zoltán

Does eLearning Really Threaten Traditional Education?

Pősze Andrea

Az IKT eszközök kompetencia fejlesztése fiatal pedagógusok körében

Buda András

Régi igények, új vágyak az iskolai IKT használattal kapcsolatban

 szekció

A tanárképzés építménye és a tanárok mozgástere

Elnök:  Pusztai Gabriella

 Hanvay Hajnalka

A zeneoktatás jelene és jövője (?)

 Holik Ildikó – Sanda István Dániel

Mentortanári erősségek elemzése

Szabó Imre Gábor

A tanulmányi teljesítmények befolyásolt értékelése

Fodo Zoltán

Pedagógiai életpályát befolyásoló élethelyzetek és feltételezhető következményeik

 Chrarpán Magdolna 

Fényes múlt, sötét jövő? A természettudományos tanárszakosok iskolaképe

III. szekció

ÁTALAKULÓ MŰVELŐDÉS

Elnök:  Juhász Erika

Juhász Erika

Átalakuló társadalom – átalakuló közművelődés

Kenyeres Attila Zoltán

Tanulási platformok a dokumentumfilmek esetében a kulturális közfoglalkoztatottak körében

Márkus Edina – Barabási Tünde – Takács-Miklósi Márta

A felnőtt tanulás motivációi egy nemzetközi kutatás alapján

Kissné Rusvai Julianna

A nyíregyházi Kálvineum szerepe a város közművelődésében

Kovács Zsófia – Karsai István – Tóvári Ferenc – Prisztóka Gyöngyvér

Úszótehetségek kiválasztásának vizsgálata – edzői gyakorlat alapján

 

18.00 FOGADÁS

SZEPTEMBER 21. SZOMBAT
9.00-9.45

 PLENÁRIS ELŐADÁS:

Forrai Judit

A Pető-mítosz múlt és jövő között

10.00-11.45

Szekciók

  1. szekció

HATÁROKON KÍVŰLI EURÓPA

Elnök:  Kozma Tamás

Gabóda Béla – Gabóda Éva

Magyar nyelvű pedagógus-továbbképzések Ukrajnában (Kárpátalján)

Palkó Tetyjána

A pedagógus-továbbképzés helyzete Kárpátalján a jelen ukrán oktatási reform tükrében

Bordás Andrea

Alsó tagozatos pedagógusok iskolai versenyekkel kapcsolatos elképzelései Erdély nyugati megyéiben

Kató Mária – Pap Tímea

Az erdélyi Mezőség szórványvidékének mezőgazdasági szakiskolája válaszúton

Fodor Emőke – Rariga Imola Beata

Nyelvi fejlődés, fejlesztés a mezőségi szórványban

 

  1. szekció

KÖZOKTATÁSI VILÁGUNK

Elnök:  Ollé János

Tamás Viola

Védelmi és biztonságos családi környezet a középiskolások számára – új tényezők és víziók

 Kovácsné Duró Andrea

Műszaki szakgimnazisták értékválasztásának komparatív vizsgálata

Gali Kende

A tanulási stílusok legitimitása

Karlowits-Juhász Orchidea 

Élménypedagógia – „Az ízeltlábúak varázslatos világa”

 

III. szekció

AZ ÉRTELMISÉG ÚTVONALAI

Elnök:  Trencsényi László

Alter Emese

A reziliencia és az egyetemi lemorzsolódás kockázatának vizsgálata leendő első generációs értelmiségiek körében

Pap-Szigeti Róbert – Török Erika

Duális hallgatók bemeneti kompetenciamérésből származó adatai és első éves tanulmányi eredményei  

Bocsi Veronika

Intézményi hatások az értelmiségképzés területén

Máté-Szabó Barbara

Szakmai tanárképzés Magyarországon

 

 

  1. szekció

MŰHELYEK SZELLEME

Elnök:  Rébay Magdolna

Rébay Magdolna

Iskola határok mentén – a feldkirchi jezsuita gimnázium története (1856–1920)

Pornói Imre

A „jövő nemzedék” az 1868-1921 közötti magyar sajtóban

Kopasz Adrien Réka  

Genius loci, avagy három évszázad nevelő munkájának esszenciája az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium tehetségfejlesztésében

  1. Pelesz Nelli

Kertmagyarország megvalósítása?- Fejezetek a gazdasági szakoktatás történetéből

11.45-12.00

 

SZÜNET

12.00-13.45

Szekciók

  1. szekció

PÁLYÁK VÁLTOZÁSAI

Elnök:  Pornói Imre

Csók Cintia

Segítő pályák összehasonlításban

Major-Kathi Veronika

Az intézményi kultúra változása a felsőoktatási intézmények nemzetköziesedésének tükrében

Szabó József – Bátfai Norbert

Esport alapú kompetencia fejlesztés a Kratochwill Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulóival

Csikai Ildikó Irén

„Hiszen én, ha azt mondom: tej…”, avagy barkácsolás az oktatásban

  1. szekció

AZ EXTRAKURRIKULÁRIS MŰVÉSZETI NEVELÉS LEHETŐSÉGEI

Elnök:  Váradi Judit
Opponens: Bocsi Veronika

Váradi Judit

Az extrakurrikulum szerepe a művészeti nevelésben
Kiss Julianna

Az extrakurrikuláris művészeti nevelés jellemzői

Szabóné Fodor Adrienne – Kerekes Rita

A művészetoktatás helyzete a múltat a jövővel összekötő tanárok szemével
Herczegh Judit – Márkus Edina

A DEXARTA kutatásban érintett települések társadalmi-gazdasági helyzete a KSH és a Tanuló régiók Magyarországon kutatás adatai alapján
Márkus Edina – Herczegh Judit – Váradi Judit

A kulturális kínálat oldal bemutatása a szolgáltatói oldal vizsgálata alapján
 III. szekció

AZ „ABSZOLÚT PEDAGÓGUS” – PROJEKT

Elnök:  Kiss Endre

 Lányi Gusztáv

Organikus pedagógia és/vagy digitális-virtuális kommunikáció? Pedagógiai és pszichológiai kihívások

 Trencsényi László

Az abszolút pedagógusok nyomában – egy műhelykutatás tanulságai

 Hudra Árpád

Viták az abszolút pedagógusokról a Kiss Árpád-Műhelyben

 Kiss Endre

A filozofikus életről. A Malraux-minta Kiss Árpád szellemi attitűdjében

 

Kategória: Kiss Árpád Műhely | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?