Kiss Árpád Konferencia – a XI.

Kedves Kollégák!

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és a Magyar Pedagógiai Társaság 2019. szeptember 20-21-én Debrecenben rendezi meg a XI. Kiss Árpád Emlékkonferenciát

Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között

címmel.

http://kissarpadkonf.unideb.hu  

Konferenciánk az 1999-ben megrendezett I. Kiss Árpád Emlékkonferencia hagyományait kívánja folytatni. Megnevez egy központi problémakört, azonban megbeszélések tárgyává szeretné tenni a pedagógiai gondolkodás, kutatás és gyakorlat elvben valamennyi felmerülő aktuális problémáját is.

  

Az oktatási rendszer hol valódi, hol látszólagos újraformálása, a neveléstudományi diszciplínák irányába folyamatosan átfogalmazott elvárások szinte áttekinthetetlen szövevénye nem könnyíti meg napjaink pedagógusainak és neveléstudósainak munkáját. Más foglalkozások, csoportok tagjaihoz hasonlóan közülük sem találta még meg mindenki a helyét a XXI. század információs társadalmában. A digitális technológia és számos más, ugyancsak követhetetlenül sebes értékváltozás következtében az iskola egyre gigászibb erőfeszítésekkel képes csak a múlt értékeire támaszkodni, eközben azonban nem tud mit kezdeni a jövő bizonytalanságával sem.

 

Vajon a jelen összeköti vagy szétválasztja-e a múltat és a jövőt? Híd vagy összekötő kapocs-e múlt és jövő között vagy önmagába zárt viszonylagos állandóság, olyan zárvány, amely valójában mind a múlttól, mind pedig a jövőtől el van szigetelve? 

Hagyományos fogalmaink, értékeink már csak mítoszok? Vagy éppen a jövőképeink lennének az igazi mítoszok?  Válságban van az oktatás és a kultúra?

 

E kérdések megvitatására hívjuk Önöket a XI. Kiss Árpád Emlékkonferenciára. Várjuk a múlt és a jövő közötti helyzet neveléstudományi dilemmáinak általános, generalista megközelítéseit, illetve az oktatás és nevelés jól körülhatárolható konkrét problémáinak elemzését célzó témajavaslataikat is. Kérjük, kollégáikat is értesítsék a konferenciáról!

 

Debrecen – Budapest, 2019. április 30.

Buda András, DE Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

Kiss Endre, ELTE BTK – OR-ZSE

Kategória: Kiss Árpád Műhely | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?