Kiss Árpád

 

 

Kiss Árpád (Csernátfalu, Brassó m. 1907. ápr. 21.-Bp. 1979. szept. 29.)

 

Neveléstudós, közoktatás-politikus. A PPTE-n francia-német szakos tanári oklevelet szerzett (1932), bölcsészdoktor (1935). Gimnáziumi (Balassagyarmat 1932-), majd gyakorlógimnáziumi tanár (Debrecen 1939-), egy. magántanár (1946). Az OKT ügyvezető ig.-ja (1945-1948), az ONI didaktikai részlegének vezetője (1949-1950). 1951-1953 között koholt vádak alapján internálták. Szabadulása után ált. iskolai. és tanítóképző intézeti tanár. 1956-tól a PTI munkatársa, majd az OPI főisk. tanára és nyugdíjaztatásáig, 1976 őszéig, a Didaktikai osztály vezetője. A Magyar Pedagógiai Társaság elnöke volt (1974-1979-ig). – Az 1945-ben létrehozott ált. isk. koncepciójának kialakításában, tanterveinek kimunkálásában, az iskolai teljesítmények mérésének és értékelésének elterjesztésében, objektívvé tételében, a programozott oktatás bevezetésében meghatározó szerepe volt. Az ismétlődő reformok helyett a folyamatos korszerűsítés híve volt. Kiemelkedő részt vállalt a magyar neveléstudomány nemzetközi kapcsolatainak megteremtésében és ápolásában, főként az International Association for the Evaluation of Educational Achievement-tel (IEA). Munkásságát széles körű elméleti, neveléstörténeti megalapozottságú szakirodalmi írásai tették teljessé. Szerkesztői, közreműködői tevékenysége is jelentős: Köznevelés könyvtára c. sorozat (1946-1948); Magyar Pedagógia c. folyóirat (1961-1979); Tanulmányok a neveléstudomány köréből (társszerkesztőkkel 1958-1979). Meghatározó szerepet játszott az 1976-os Pedagógiai Lexikon négy kötetének megszerkesztésében és számos szócikk megírásában. Emlékét ápolja 1994 őszétől az MKM által alapított Kiss Árpád-díj, korábban Kiss Árpád-emlékérem, s a Debreceni Egyetemen kétévente sorra kerülő, az interdiszciplinaritás jegyében szerveződő tudományos konferencia.
F. m.: Mai magyar nevelés. Debrecen, 1943.; Az új nevelés kérdései. (társszerzővel) Bp. 1949.; Műveltség és iskola. Bp. 1969.; A tanulás programozása. (román nyelven is) Bp. 1973.; Mérés, értékelés, osztályozás. Bp. 1978., Igazság költészet nélkül. Bp., 1999.
Ir. Horánszky N.: ~ irodalmi tevékenysége. Bibliográfia. in: ~: Közoktatás és neveléstudomány. (Szerk. Horváth M.-Simon Gy.) Bp. 1982.; Az MTA-ban 1982. május 10-én megtartott emlékülésen elhangzott előadások. in: Ped. Szle. 1982. 12. 1059-1088.; Báthory Z.: Meditáció pedagógiáról, tantervről. in: A tanterv helye és szerepe ~ neveléstudományi munkásságában. (Szerk. Horánszky N.) Bp. 1988. (A tantervelmélet forrásai. 9.); Horváth M.: ~. Bp. 1995 2., Lányi Katalin: Emlékezés Kiss Árpádra. In,. Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2001. Kiss Endre. Kiss Árpád emlékiratai. In. Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2001. Kiss Árpád pedagógiája. In. Kiss Endre (szerk): Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. II. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2003 (benne Orosz G., Kozma T., Lányi K., Barabási T., Hagymássy T., Kiss E., Kiss T.), Báthory Z. Kiss Árpád idézése. In,. Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2005., Ollé János: Empirikus pedagógia és posztmodern neveléstudomány In,. Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2005., Jeney Lajos: Emlékezés Kiss Árpádra. In,. Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2005, Kiss Endre: A pályakezdő Kiss Árpád. In,. Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma. III. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai, Debrecen, 2005.
/Horánszky Nándornak a Pedagógiai Lexikon számára írt szócikke alapján/

Kategória: Kiss Árpád Emlékév | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?