“Korai iskolaelhagyás megelőzéséért”

névvel

a Magyar Pedagógiai Társaság új szakosztálya alakul meg január 17-én, a kispesti Comenius iskolában.

A Magyar Pedagógiai Társaság újonnan megalakuló Szakosztálya az Európai Bizottság „Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 stratégia sikerének előmozdítása” közleményében foglaltak, valamint az Európa Tanács „ajánlása a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról” figyelembe vételével, a hazai társadalmi és oktatási környezet sajátosságai mentén végzi szakmai tevékenységét. A korai iskolaelhagyásra vonatkozó stratégiák, a Tanácsi ajánlásban megfogalmazódó prevenciós szakpolitikák megvalósulását kívánjuk támogatni.

A „Korai iskolaelhagyás megelőzéséért” szakosztály létrehozásával célunk a köznevelési rendszerből végzettség nélkül kikerülő fiatalok számának csökkenése érdekében tevékenykedő szakemberek szakmai támogatása, a szakmai önsegélyezés lehetőségeinek megerősítése. Az ezt célzó tevékenységek gyakorlat orientált szemléletű megerősítése, mely magában foglal minden olyan pedagógiai megközelítést, mellyel csökkenthető a korai iskolaelhagyás.

A korai iskolaelhagyók sajátos igényeinek megfelelő, személyre szabott, rugalmas oktatási utak és programok pedagógiai sokszínűsége megkívánja a szakmai együttműködést mindazokkal, akik feladatuknak érzik a tanulási kudarcokkal rendelkező fiatalok differenciált fejlesztését, a tevékenykedtetésen keresztül való, a saját életük tapasztalataira épülő ismeretátadást és szakmához juttatást, az állami vizsgán való eredményesség elsődlegességét.

A fenti célok többsége – a tanulók mentális állapota, szocializációs környezete, családjaik anyagi helyzete és egyéb sajátos helyzete miatt – kizárólag pedagógiai eszközökkel nem érhető el, ezért is kezdeményezzük szociális, mentálhigiénés, közművelődési szakemberek kapcsolódását is a Magyar Pedagógiai Társaság “Korai iskolaelhagyás megelőzéséért” újonnan megalakuló szakosztályához.

Kérjük, tisztelje meg alakuló ülésünket szakmai érdeklődésével. Várjuk Önt is alapító tagjaink sorába, 2018. január 17-én 14 órára a 1191 Budapest. József Attila utca 74. alatti iskola épületébe.

A kezdeményezők nevében

Ádám Zsuzsanna                           Kajos László

Kategória: MPT | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?