Megelőzési szakosztály 2018/2019

Prevenciós/Megelőzési  szakosztály

 A 2018. évi tevékenység (műhelymunkák, tanulmányok hű tükre  a kézikönyv-sorozat III. sz. darabja, beszámoló gyanánt ezt hozzuk nyilvánosságra. A ’Neveléstudományi megelőzés’ címmel megjelent könyv sorozatunk harmadik kötete. 2018 augusztusában jelent meg. Kiadója: Örökségünk Könyvkiadó. A pedagógiai megelőzés megjelölés helyett a cím azt fejezi ki, hogy a neveléstudományi fejezetek közé tartozik a felnőttkorúak, idősek életszakaszaira vonatkozó tudás leírása is. A kiadvány 22 egységet tartalmaz, mely a Megelőzési Szakosztály keretén belül szerkesztett prevencióról írt korábbi kiadványok tartalmával szerves egységet alkot.

A kiadvány ’régit és újat’ hoz elő. A megelőzés tudománya a történeti tudás jelen időszakában összegezhető elvek, szabályozás és eljárások számba vételét is tartalmazza. Ismert az a tény, hogy a neveléstudomány egyik ágát a neveléstörténet képezi. Minthogy tudásunk része az is, amit korábbi évszázadok eredményeként tartunk számon a megelőzés terén, jogosultsága van a ’megelőzés történetéről’ is kifejtendő diszciplínaként beszélni. A tudománytörténet részeként azonban nem csupán az elmúltak listázásáról van szó, mert bármely korban újabb és újabb tudás-összegeződés alakul ki, újabb és újabb szempontok kerülnek előtérbe, és vele egyidőben nyer érvényességet az is, ami talán már régóta visszaszorult vagy elfeledett volt. – Minthogy a megelőzés érvényes praxisa minden korban a különböző tudományterületek eredményeinek folyamatos felülvizsgálata után alakul ki, gyakorlati tudásunk hasznosítja a korábbi tapasztalatokat és előrelátásunk alapján keressük a legmegfelelőbb utat céljaink eléréséhez. A célok kijelölése egyre több területen lehetséges.

Ahol emberek emberekkel találkoznak, a személyek hatnak egymásra. Klasszikus élethelyzetet jelent a mester és tanítvány egymás mellett állása. A neveléstudomány megjelölése is ebben az élethelyzetből eredeztethető. A szülők-gyermekek, betegek-orvosok stb. esetében sok hasonló mondanivalónk van. – Ám mindezek mellett a tapasztalatok, az előrelátás, a belátás minden megtervezhető emberi tevékenység kiindulópontja, és ebből következően minden praxisra, minden egymásra vonatkoztatható eseményre kihat. A neveléstudományi megelőzés tehát nem az iskolai nevelés által kisajátítható tudásterületek egyike, hanem az emberi tevékenység minden megjelenési területének közös tartalma.

A harmadik kötet folytatja a preventív toposzok korábban megkezdett sorának megjelenítését. A témák között itt mutatkozik be a ’felületsértések’ művészi megfogalmazása, a ’babagenetika mozgalom’ tanácsadással kapcsolt gyakorlata, a ’perinatális időszak’ több része, a ’személyiségfejlesztés’ néhány vonatkozása, a ’preventív szexuális nevelés’ leírása, a ’szexuális orientáció’ színes világának felvillantása, a ’tanulási zavarok’ személyes fejlődésre való hatásának leírása, a ’tánc nevelő szerepének’ bemutatása, ’az antibiotikumok’ helyes használatára figyelmeztető gondolatok összegzése, a ’tárgykultúra’ körvonalazása, ’az élményterápiák és a jóga relaxációval való kapcsolatának’ bemutatása, ’agyféltekés rajzolás’ egyéni tapasztalatának publikálása, ’aktív polgári közösségek szerepének’ megjelenítése, a ’digitális nomád’ életstílusra vonatkozó reflexiók összesítése, a ’környezeti és honismereti nevelés arborétumokban megvalósítható’ mintájának bemutatása, ’az iskolai kötöttségek és lehetőségek’ körvonalazása, a ’Ruda-Szuha-Bán völgyében megvalósított program’ ismertetése, ’egy toposz leírásának’ terve, ’normák alkalmazására vonatkozó’ szociológiai kategóriák összeállítása, valamint a cikkek egységes keretének vázolása ebben a kötetben került bemutatásra.

A könyvet dr Czakó Kálmán habilitált egyetemi docens, a Megelőzési Szakosztály szakmai vezetője szerkesztette a megtartott előadások alapján.

 

A Megelőzési Szakosztály 2019-es munkaterve

 

 

1.Szakmai toposzok feldolgozása a következő témákban

 

A témák listája nyitott. Az eddigiek:

Általános és egyedi szerepe az önismeret alapján történő beavatkozásokban
Családtörténet és művészetterápia
Elmozdulások
Gyermekek és idősek egymásra hatása
HR intenzív képzés a fejlesztések érdekében
Igazságos és méltányos (jog és joggyakorlat)
Kommunikációs centrumok
Preventív alap és mesterképzés professzionalisták számára
Vizualitás és szakralitás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Műhelyfoglalkozás 2019 novemberében

 

Tervezett időpontok közül az ELTE a korábbi gyakorlatnak megfelelően kijelöli a műhelyfoglalkozás időpontját. A tervezett időpontok: november 15 (péntek), vagy 16 (szombat), vagy 18 (hétfő), vagy 22.(péntek), vagy 23 (szombat), vagy 25 (hétfő). 23.szombat.

 

  1. Az éves munka célja annak a munkacsoportnak a kialakítása, akik a preventív képzési anyagnak az egységes keretbe rendezését végzik el.

 

  1. Keressük annak lehetőségét, hogy a képzések jelenlegi formájának milyen továbbfejlesztése révén kerülhet be a képzésbe a korszerűbb neveléstudományi tudástartalom.

 

 

Tisztelettel

 

Dr Czakó Kálmán

a Prevenciós Szakosztály

szakmai vezetője

 

 

Kategória: Prevenciós Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?