Meghívó: abszolút pedagógusok (Rényi Alfréd és Rényi Kató)

Magyar Pedagógiai Társaság
1364 Bp. Pf 176
Bp VII. Kazinczy utca 23-27
mptiroda@gmail.com
www.pedagogiai-tarsasag.hu

KISS ÁRPÁD MŰHELY

Kedves Barátunk!

A Magyar Pedagógiai Társaság Kiss Árpád Műhelyében évek óta kezdeményezünk olyan közös gondolkodást, műhelybeszélgetést, mely a műhely munkálatai során megfogalmazott definíció szerinti „abszolút pedagógusok” „titkát” kutatja.

E beszélgetések első folyamát hasonló címmel kötetben is kiadtuk (benne Kiss Árpádról, Kovács Mátéról, Faragó Lászlóról, Vargha Balázsról, Domokosról, Tamásról, Szent-Györgyi Albertről, Bálint Alizról, Hermann Alizról, Koncz Sándorról, Kontra Györgyről Ádám Györgyről, Báthory Zoltánról olvasható írás, visszaemlékezés). „Új folyamunkban” már szó esett Kodályról, Kokas Kláráról, Burchard Erzsébetről, Benedek Marcellről.

A soron következő beszélgetés fókuszába a jeles matematikus-tanár házaspár, Rényi Kató és Rényi Alfréd került.

Május 16-án 17 órai kezdettel az ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Kazinczy utca 23-27. sz. alatti épületében, a 302 sz. teremben tartjuk nyilvános beszélgetésünket. Felvezető, beszélgetés-indító szavakat Rényi Zsuzsa mond (a szüleiről készült impozáns interjúkötet szerzője), a kerekasztal-beszélgetésen megszólalnak az egykori tanítványok, munkatársak, Szász Domokos, Simonovits Miklós, Katona Gyula, a szabad beszélgetésen bárki hozzászólhat.

Szeretettel hívjuk, várjuk. Segíti munkánkat, ha jelzi részvételi szándékát.

Üdvözlettel

Kiss Endre

Hudra Árpád

Trencsényi László

Tomana Györgyi

a Műhely szervezői

Abszolút pedagógus az a személyiség, aki többoldalú kiemelkedő tehetségét az oktatás területén bontakoztatja ki.

Faragó Lászlót idézve: „Olyan géniusz, akinek az emberalakítás vágya jelentette léte középpontját.” Tevékenységében a pedagógia sajátos művészetté, a képességek összművészetévé válik.

Az abszolút pedagógus a maga minősített és nyilvánosan bizonyított képességeit a pedagógiai médiumában valósítja meg. Választása nem a történelmi fordulatok kikényszerítette kompromisszum, de szabad elhatározás az önmegvalósításra.

Ez a meghatározás definíció szerint előfeltételezi, hogy az abszolút pedagógus jelentős önálló alkotói tevékenységgel rendelkezzék, és hogy a pedagógiai és az értelmiségi alkotás harmóniában álljon egymással.

Az abszolút pedagógust az önálló alkotói tevékenység magas szintje választja el a kísérletező és újító pedagógusok ugyancsak kiemelkedően fontos többi csoportjától.

Az abszolút pedagógus pedagógiájának középponti eleme a világszerűség. Mindig egy egész világot közvetít a tanuló számára, amely a tudásoknak és magatartásoknak más és más elemekből összetevődő konkrét együttese.

A világszerűségen, a világ egészben való megjelenítésének képességén alapul az abszolút pedagógus mindennapokban is átélhető karizmája.

Az abszolút pedagógus a tudás és a művelődés egyetemességét a maga módján viszi be a gyermekek világába.

Abszolút pedagógiai gondolat, hogy a társadalmi felszabadításnak feltétele a gyermek felszabadítása. A társadalom felszabadítása és a gyermek felszabadítása sokszorosan áthatják egymást.

Meggyőződésünk, hogy az abszolút pedagógusok életművének feltárása és e csoport egyre elmélyülő kutatása erőteljesen át fogja írni a pedagógia történetén kívül huszadik század magyar eszme- és kultúrtörténetét is.”

 

 

Kategória: Kiss Árpád Műhely | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?