Meghívó Küldöttgyűlésre

MPTALAPÍTVA: 1891. 

Magyar Pedagógiai Társaság
Hungarian Pedagogical Association

M E G H Í V Ó 

a

Magyar Pedagógiai Társaság

2015. évi Küldöttgyűlésére

 2015. május 29. péntek
 11.00 – 13.20 óra  

A küldöttgyűlés helye:

 ELTE PPK aula
Budapest, VII. Kazinczy u. 23-27.

 

Az MPT 2015. évi Küldöttgyűlésének javasolt napirendje

 

10.30                   RegisztrációFábry Ilona irodavezető
11.00 – 11.30   MegnyitóMéltóan a 125 évhez –

A magyar oktatásügy a XXI. század második évtizedének közepén – az április 18-iki oktatáspolitikai fórum tükrében
Benedek András elnök

11.30 – 11.40   A Küldöttgyűlés munkabizottságainak megválasztása

(levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, Mandátumvizsgáló és   Szavazatszámláló Bizottság,)
előadó: Fábry Béla

11.40 – 13.10    Beszámoló az MPT 2014. évi munkájáról –
                             Javaslat az MPT 2015. évi munkájára
                              előadó: Trencsényi László

   – Közhasznúsági beszámoló a 2014. évről
     előadó: Trencsényi László

   – A Felügyelő Bizottság jelentése
    előadó: Novák István

    – Beszámoló aktuális szervezeti ügyekről
    előadó: Fábry Béla 

   Vita, határozathozatal

 

13.10-13.20   – Javaslat a Törvényszék elvárásainak megfelelően az Alapszabály módosítására

előadó: Fábry Béla 

Vita, szavazás   

 13.20         Elnöki zárszó 

Szendvics, üdítő

 A hatályos Alapszabály értelmében határozatképtelenség esetén az Elnök a Küldöttgyűlést ugyanazon napon, ugyanazzal a napirenddel újra összehívhatja. Ebben az esetben a Küldöttgyűlés létszámától függetlenül határozatképes. Ennek megfelelően határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgyűlésre 2015. május 29-én 11.15-kor kerül sor.

 

Kedves Kollégák, Tisztelt Tagtársak! 

A Társaság Alapszabálya szerint felhívjuk figyelmüket, hogy tagságuk érvényességének egyik feltétele, hogy az éves tagdíjat befizesse. Ezúton is kérjük, hogy választási joga érvényesítése érdekében tagdíját – ha erre még nem került sor – rendezni szíveskedjen. 

Számlaszámunk: OTP 11708001-20025854, illetve a regisztráció során lehetőség lesz a helyszínen befizetni.

Köszönjük, hogy a Társasághoz való tartozásukat ily módon is kifejezik. Köszönettel vesszük, ha adója 1%-ával is támogatja a Társaság működését. 

Adószámunk: 19816009-2-42

 

Kategória: Küldöttgyűlés | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?