Meghívó Miskolcra

Elitek – nevelés és iskolázás
18-20. századi esetek és összefüggések

NEVELÉS- és MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KONFERENCIA

A Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézetének és a Magyar Pedagógiai Társaság
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatának
tudományos rendezvénye

2014. március 28.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Miskolc-Egyetemváros C/I. épület III. emelet

10:00 – 10:10 Megnyitó
10:10 – 10:40 Plenáris előadás – Nagy Péter Tibor (WJLF, Budapest): Elitoktatás – oktatástörténet – történetszociológia

10:45 – 12:25 

19. századi szekció I. – szekcióvezető: Ugrai János

Virág Irén (EKTF, Eger):

A nevelés és iskolázás a báró Vay családban
viragi@ektf.hu

Kapusi Angéla (ME, Miskolc)

Henszlmann Imre és a művészeti nevelés kérdése a 19. századi Magyarországon
kapusiangela@tanarkepzo.hu

Tóth Árpád (ME, Miskolc)

Szempontok az evangélikus polgárság iskoláztatási stratégiáinak vizsgálatához
benda.toth@gmail.com

Borbély Tamás (PPKE, Piliscsaba)

Helyi elitek oktatást érintő konfliktusa a dualizmuskori Győrben
lapu007@gmail.com

 

10:45 – 12:25

20. századi szekció I. – szekcióvezető: Rébay Magdolna

Kereszty Orsolya (ELTE, Budapest)

Nők művelődése és önképzésének tematizálása a Vasárnapi Kör működésében
keresztyorsolya@gmail.com

Vincze Tamás (NYF, Nyíregyházi Főiskola)

A gimnázium és a polgári iskola küzdelme a XX. század első harmadában
tamvincze@freemail.hu

Csibi Norbert (PTE, Pécs)

A katolikus oktatás és nevelés kérdései az első világháború előtti országos katolikus nagygyűléseken
csibi.norbert@gmail.com

Dévényi Anna (PTE, Pécs)

Az oktatáspolitika elvárásai a jövő generáció vezetői felé az 1930-as évek középiskolai reformja tükrében
devenyi.anna@pte.hu

 

13:30 – 16:30

19. századi szekció II. – szekcióvezető: Knausz Imre

 Simon Zoltán (ME, Miskolc)

Nemzeti egyházak művelődéstörténeti hatása a 18-19. századi Magyarországon: a görög katolikus egyház elitjének nemzetépítési, művelődési törekvéseinek példája
nyarad@gmail.com

Nagy Adrienn (PTE, Pécs)

A budapesti felső kereskedelmi iskolák tanulóinak pályaválasztása dualizmus kori
Magyarországon
adrienn.n.z@gmail.com

Rébay Magdolna (DE, Debrecen)

A felvidéki elit „bécsi” tanintézetekben a dualizmus korában
rebay@ella.hu

Támba Renátó (DE, Debrecen)

Gyermekszemlélet és pedagógiai tér a kalksburgi Jezsuita Gimnázium osztálytermi közegben készült fényképes dokumentumainak tükrében
trenato87@gmail.com

Rövid szünet

Bódán Zsolt (BML, Békéscsaba)

„Tanulj fiam, tanulj…” A nevelés elvei és gyakorlata a 19. század végén egy gyulai polgárcsaládban
bozsooo@freemail.hu

Nagy Péter (EKTF, Eger)

Magas színvonalú oktatás és röghöz kötés?
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. vállalati oktatáspolitikája Ózdon
nagypeter.uraj@gmail.com

13:30 – 16:30

20. századi szekció II. – szekcióvezető: Trencsényi László

Tamusné Molnár Viktória (DRHE, Debrecen)

A debreceni egyetemi elit és a művészetek, 1914-1950
tamusviki@gmail.com

Csejoszki Mihály (ME, Miskolc)

Katolikus „elit” iskolák a politikai diktatúra oktatási rendszerében, 1950-1990
csejoszkim@gmail.com

Hámori Péter (RETÖRKI, Budapest)

Egyházak, hitoktatás és egyházpolitika Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az 1960-1970-es években
hamori67@gmail.com

Rövid szünet

Bicsák Zsanett Ágnes

Herbart a Magyar Pedagógia (ill. a Magyar Paedagógia) hasábjain
bicsakzsanett@gmail.com

Vincze Beatrix (ELTE, Budapest)

A herbarti pedagógia megítélésének új nézőpontjai a 21. században
vincze.beatrix@ppk.elte.hu

Trencsényi László (ELTE, Budapest)

A pedagógiai elit alakváltozásai a „maratoni reformban”
trenyo@index.hu

13:30 – 16:00

A tehetséggondozás múltjából – szekcióvezető: Pornói Imre

Kmeczkó Szilárd (DRHE, Debrecen)

A visszavágyódás forrásai. Polányi Mihály és a budapesti századelő polgárvilága
kmeczko@gmail.com

Pornói Imre (NYF, Nyíregyháza)

Elit-Tehetség-Eugenika – a XX. század első felében
porimrit@t-online.hu

Kattein-Pornói Rita (DE, Debrecen)

Az oktatáspolitika felelőssége az elit kinevelésében
pornoirita@gmail.com

Rövid szünet

Vargáné Nagy Anikó (DE, Hajdúböszörmény)

Az Eötvös Collegium összetartozó közössége Jausz Béla életpályáján
vnaniko@ped.unideb.hu

Pinczésné Palásthy Ildikó (DRHE, Debrecen)

A diákszínjátszás és a színi tehetség
palasthay@gmail.com

16.30

A konferencia zárása

Kategória: B-A-Z Megyei Tagozat Borsod Műhely, Nem MPT-s hírek, közlemények | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?