Meghívó Nyíregyházára

A Leánykálvineum Református Tanítónőképző emlékére a Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány, a Nyíregyházi Főiskola Tanítóképző Intézete és a Magyar Pedagógiai  Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tagozata  tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a nyíregyházi állami tanítóképzés elindulásának 100. évfordulója alkalmából  rendezendő

„Hagyomány és modernség a XXI. századi  tanítóképzésben”
című emlékülésre és nemzetközi tudományos konferenciára.

Az emlékülés és konferencia időpontja:2014.május 15-16.
Helyszíne: Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.

Az emlékülés és konferencia programja:

2014. május 15.

14.00 – 17.00: Emlékülés
Helyszín: „A” épület fszt. Bessenyei aula

Az emlékülés és konferencia programja: 2014. május 16.

A május 16-i konferencia részletes programja

8.30 – 15.30 : Nemzetközi tudományos konferencia

Helyszín: „A” épület I. em. 114 sz. terem

A vendégeket köszönti: Dr. Jenei Teréz főiskolai tanár, intézetigazgató

Megnyitó: Prof. dr. Jánosi Zoltán rektor

Plenáris előadások:

Dr. habil. Mikonya György egyetemi docens, az ELTE TÓK   dékánja; a TÓKF dékáni kollégiumának elnöke: Hagyomány  és modernitás: néptanítói modellek és a jelen kor kihívásai
Dr. Hauser Zoltán főiskolai tanár, EKF rektori megbízott; az MRK Pedagógusképzési Bizottságának elnöke: A pedagógusképzés párhuzamos akkreditációjának tapasztalatai

Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár, NYF Tanítóképző  Intézet: A kezdetek. (A Nyíregyházi Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző első évtizedei)

Kocsis Zsófia 3. évf. tanító szakos hallgató NYF Tanítóképző Intézet: Gyakorlati képzés a nyíregyházi középfokú képzőben

8.30 – 8.45: Bartha Krisztina adjunktus, tanszékvezető-helyettes, PKE, Nagyvárad: A beszédészlelés és részfolyamatainak jellemzői kétnyelvű alsó  tagozatos tanulóknál

8.45 –  9.00: Dr. Herbszt Mária főiskolai tanár, intézetvezető, SZTE  JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet: Kérdezéstechnika – szövegértő olvasás –  kritikai gondolkodás

9.00 –  9.15: Csákberényi-Nagy Miklósné dr. főiskolai docens, tanszékvezető  DRHE: Hangsúlyváltások a magyar nyelv és irodalom tanításában

9.15 –  9.30: Dr. Galgóczi Lászlóné ny. mestertanár: Így is lehet… Az  anyanyelvi kompetencia fejlesztése alsó tagozaton

9.30 –  9.45: Dr. Gajdóné dr. Gődény Andrea adjunktus ELTE TÓK: Apám  kakasa, Anyám tyúkja – hagyomány és korszerűség kisiskolások irodalmi nevelésében

9.45 – 10.00: Dr.Végh Balázs Béla egyetemi adjunktus BBTE Szatmárnémeti  Kihelyezett Tagozat: Mítoszteremtő játék Lászlóffy Aladár Harmatjáték c.  versében

10.00 – 10.15: Imre Rubenné dr. főiskolai tanár, NYF PKK Tanítóképző Intézet: A kreatív-produktív versmegközelítés alkalmazása tanító szakos hallgatók körében

 

10.15 – 10.45: VITA, KÁVÉSZÜNET

 

10. 45 – 11. 00: Dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens, intézetvezető DE  BTK Neveléstudományok Intézete: Mit kutat a tudóstanár? Reinkarnáció  vagy új elem az életpályamodellben

11.00 – 11.15: Dr. Orosz Ildikó elnök, II. RF KMF Beregszász: Egy sikeres  tudástranszfer. A nyíregyházi tanítóképzés meghonosítása Beregszászban az ezredfordulón

11.15 – 11.30: Dr. Molnár Béla főiskolai docens NYME BDPK: Hagyomány és változás a 20. század közepének tanítóképzésében

11.30 – 11.45: Dr. habil. Brezsnyánszky László ny. egyetemi tanár: Debreceni  diplomások a tanítóképzésben

11.45 – 12.00: Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai docens, NYF Tanítóképző Intézet: A nyíregyházi tanítóképzés kiemelkedő alakja: Porzsolt István

12.00 – 12.15: Dr. Vincze Tamás adjunktus, NYF Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet: A tanítói hivatásszemélyiség fejlesztése az egykori középfokú tanítóképzésben

12.15 – 12.30: VITA

12.30 – 13.30: EBÉD

3. Tanítóképzés tegnap és ma II.

Elnök: Dr. habil. Brezsnyánszky László ny. egyetemi tanár

13.30 – 13.45: Dr. Rehó Anna docens, Kárpátaljai Pedagógus Továbbképző  Intézet, Pedagógia és Pszichológia Tanzsék, Ungvár: A család és az iskola kapcsolatának gyakorlata a kárpátaljai iskolákban

13.45 – 14.00: Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens, tanszékvezető, NYF Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet: Új pszichológiai megközelítések és ismeretkörök a XXI. század tanítóinak szakmai felkészítésében

14.00 – 14.15: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó főiskolai tanár, rektorhelyettes DRHE: Hivatásszocializáció a tanítóképzésben

14.15 – 14.30: Dr. Pornói Imre főiskolai tanár, tanszékvezető, NYF  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet: Elvárások és juttatások. Az elemi iskolai tanítóság társadalmi és gazdasági helyzetképe a századfordulón

14.30 – 14.45: Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi egyetemi adjunktus ,BBTE  Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat:: Polgári iskolai tanítóképzés  Szatmárnémetiben

14.45 – 15.00: Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár, NYF Tanítóképző Intézet: Magyar nyelvű tanítóképzés a két világháború között Csehszlovákiában

15. 15 – 15. 30: VITA; A KONFERENCIA ZÁRÁSA

Kategória: Nem MPT-s hírek, közlemények, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?