Volt egy tanító, aki Várgesztesen…

VOLT EGY TANÍTÓ, AKI VÁRGESZTESEN…

(A cikkhez tartozó képek megtekinthetők a Galériában.) 

Köszönő levél Kiss Molnár Paulának

 

Kedves Paula Tanító Néni!

Nagyon örültünk a Várgesztesen eltöltött tanítói éveiről készített visszaemlékező írásának, amit teljes terjedelmében felolvastunk a Molnár tanító emlékére rendezett ünnepségen. Az ünnepségen jelen volt az egykori munkatárs, Lévai Gizi néni is, akit virággal köszöntöttünk. Végtelenül sajnáljuk, hogy nem lehetett közöttünk. A Paula néninek szánt virágcsokor fényképét, amin Molnár tanító négy csodálatos dédunokája is látható, levelünkhöz csatolva küldjük. A virágcsokrot pedig Kesztler Mátyásné, Kati tanító néni sírján helyeztük el.

A levélhez csatolt képekkel és mozgóképekkel próbájuk kárpótolni, hogy a felejthetetlen élményeknek nem lehetett részese. Az emlékmisén a Molnár tanító fia János, négy unokája közül  Tamás, Zsuzsanna, Nóra, hat dédunokája közül Csenge, Júlia, Sára, Eszter, és a boldog nagymama, Molnár Károlyné vettek részt. A hálaadó áhítaton jelen voltak egykori tanítványai, Várgesztes apraja nagyja, összesen mintegy kétszáz ünneplő. Hálaadó beszédet Menoni Gabriella polgármester mondott.

Az egykori iskola falán elhelyezett Molnár János emléktáblát Menoni Gabriella polgármester és Schalkhammer Ferenc a Várgesztesi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub elnöke leplezte le, és Sándor Atya szentelte meg. A megemlékezés koszorúit Hartdégen Ignác a hagyományőrzők képviseletében, Mosonyiné Hofer Szonja és Pillmann Katalin a Várgesztesi Iskola és Óvoda nevében helyezték el.

Molnár tanító sírjánál egykori tanítványa, Dr. Vánkos László mondott beszédet. A tisztelet és kegyelet koszorúit a Várgesztesi Önkormányzat Testülete nevében Klúber János alpolgármester, a Német Kisebbségi Önkormányzat nevében Pillmann József elnök, a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub nevében Schalkhammer Ferenc és Jezsó Pál helyezték el. Egykori tanítványai a „Mit frohen Herzen” éneket adták elő. Ez volt Molnár János kántor vizsgája azon a misén, amit annak idején Gráf plébános celebrált.

A Faluházban a Molnár János születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett centenáriumi ünnepségen Menoni Gabriella polgármester mondott ünnepi beszédet. Ezt követte Halagyi Anett előadása „Várgesztes iskolájának fejlődése” címmel, akinek ez volt a diplomamunkája 2008-ban, és akinek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen ez a dolgozat volt a gyújtószikra ünnepségünk megrendezéséhez. A Molnár tanító mai örökösei, a mai Várgesztesi Iskola és Óvoda pedagógusai tanították be az iskolások műsorát, akik többek között előadták a „Rose Rose Ringen” című dalt, ami annak idején Molnár tanító gyerekeinek kedvelt éneke volt.

Molnár tanító 45 éves pályafutása alatt több mint 60 színdarabot tanított be. Csiky Gergely „Nagymama” című színdarabját 1959-ben mutatták be hatalmas sikerrel. A híres „Sorrentói szerenád” című dalt nagy örömünkre azok a tanítványok adták elő, akik több mint fél évszázada énekelték, összesen tizenhárman. Páble Katalin egykori tanítvány, Szabó Lőrinc „Köszöntő” című versét mondta el. Végezetül a „Nagymama” intézeti növendékeit alakító Hartdégen Katalin, Klúber Julianna és Pillmann Katalin a „Kis lak áll a nagy Duna mentében” című dallal zárták az egykori tanítványok műsorát.

A nemzedékek tanítóját elsőként Kluber János alpolgármester méltatta, aki saját iskolai élményeit és szülei visszaemlékezéseit mondta el. Dr. Eigner György meghívásunknak akadályoztatás miatt nem tudott eleget tenni, de megküldte írásos visszaemlékezését, amit Halagyi Zoltán olvasott fel. Eigner Eszter tanító ma már Esztergomban él, de nagy örömmel jött vissza szülőfalujába, hogy élőszóban mondja el gondolatait Molnár tanítóról. Páble Katalinnak tudást és otthont adott egy időben a Molnár Család. Kettős élményeire nagy átérzéssel emlékezett vissza. Dr. Schaffer Antal nagyon büszke a falujára és igen nagy tisztelettel viseltetik egykori tanítója iránt. Ez derült ki írásából, amit Halagyi Zoltán olvasott fel. Pillmann Klári a Molnár tanítónál megszerzett alapos tudás birtokában jutott el a kereskedelmi üzemmérnök diplomáig. Hálatelt szível beszélt a Tanító Bácsiról. Végül Kiss Molnár Paula írását Pillmann Andrea, az ünnepség szóvivője olvasta fel.

Várgesztes Község Önkormányzata Molnár János tanítónak DÍSZOKLEVELET adományozott születésének 100. évfordulója alkalmából. Ez a díszoklevél emlékeztesse az utókort, hogy volt egy tanító, aki Várgesztesen 45 éven át tanított nemzedékeket a tudásra, a tisztességre, a többet akarásra. Az oklevelet a Molnár Család nevében Molnár János és Molnár Tamás vette át. Tamást négy éves kislánya vezette a mikrofonhoz, hogy meghatott hangon mondjon köszönetet a Várgesztesi embereknek a soha el nem felejthető ünnepségért.

Az ünnepség a Molnár János emlékkiállítás megtekintésével ért véget. A falakon tizenegy térkép, tizenhét osztály tabló, továbbá korabeli újságok és fényképek láthatók. Öt álló üveges vitrinben vannak elhelyezve a Molnár hagyaték féltve őrzött dokumentumai, többek között az arany és gyémánt diploma, a kitüntetések, elismerések, levelek, néptanítói segédkönyvek. A látnivalókat szinte megrohamozták a vendégek. Az önfeledt, örömteli beszélgetések hangulatát fokozandó, a Várgesztesi Római Katolikus Egyházközség aktivistái süteménnyel, borral és üdítő italokkal kedveskedtek.

Várgesztes, 2011. december 18.

Nagy tisztelettel: Menoni Gabriella polgármester

Molnár tanító példáját ismerje meg az utókor

Molnár tanító nagyon sok jót tett Várgesztes népével 45 éves pályafutása alatt. Jótéteményeinek sora azonban nem fejeződött be 1976-ban, nyugdíjasként is tovább munkálkodott a faluért, mert azt vallotta, hogy ez az ő élete. Ezért gondolták a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagjai, a Várgesztes Község Önkormányzata, a Várgesztesi Római Katolikus Egyházközség, egykori tanítványai és a falu lakói, hogy méltó emléket állítanak a mindenki által nagyra becsült Tanító Bácsinak.

A december 17-i ünnepséggel nem fejeződött be a megemlékezés. Néhány héten belül elkészül  Molnár tanító életművét bemutató Nemzedékek Arckép Csarnoka kiállítás a Községháza nyilvános termében. Az állandó kiállítás képeihez részletes tartalmi útmutató készül, hogy Várgesztes fiatal nemzedéke megismerhesse, hogy milyenek is voltak a szüleik, nagyszüleik, dédszüleik, amikor iskolába jártak. A kiállítás nyitott a kirándulóknak, a más településekről érkező vendégeknek is, hogy mintát kaphassanak az elődök tiszteletéből.

Molnár tanító örökségét Emlékkönyvben is megörökítjük. Ebben olvashatnak, még a távoli utókorban is a Várgesztes iskolájának fejlődéséről, a falu tanítóiról, korabeli dokumentumokba tekinthetnek és nézegethetik az elődöket felidéző gazdag képanyagot. Szeretnénk, ha a kiadványunk eljutna minden Várgesztesi családhoz, még azokhoz is, akik ma már nem a falunkban élnek.

Lejegyezte a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub megbízásából Dr. Tar József, 2012. január 25-én, Pedagógiai Társaság, Trencsényi László elnök részére.

 


Kategória: Tanulmányok | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?