Bemutatkozik az Elnökség

 

Dr. habil. Borbély-Pecze Tibor Bors
alelnök

20 éve dolgozik a pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás, foglalkoztatáspolitika, kompetencia-fejlesztés területén. Előbb gyakorló munkavállalási tanácsadóként, majd munkaügyi kutatóként és szakpolitikai elemzőként. 2014-től a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának alapító elnöke. 2018 tavaszától az MPT közgyűlése a szervezet egyik alelnökének választotta meg. A Pénzügyminisztérium szakmai tanácsadója, a WJLF egyetemi docense, a SZTE és a ZSKE c. főiskolai docense. Az MTA Emberi Erőforrások Bizottságának szavazati jogú tagja.

Önkéntes munkában a Pályaválasztási és Szakképzési Tanácsadók Világszövetségének (IAEVG) valamint a Karrier tanácsadás és Közpolitika Nemzetközi Központ (ICCDPP) elnökségi tagja. A Munkaügyi Szemle szaklap szerkesztője. Korábban az Életpálya-tanácsadás szaklap alapító-főszerkesztője, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács létrehozója és titkára volt. Tíz évet dolgozott az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózatban.

Fő érdeklődési területe az életút-támogató pályaorientációs szakpolitikák rendszereinek fejlesztése és értékelése, valamint az iskolák és tanárok pályaorientációs felkészültségének javítása. Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi szaklapokban.

Elérhetőségek:

https://www.linkedin.com/in/borb%C3%A9ly-pecze-bors-24a7003b/

http://www.borbelytiborbors.extra.hu/home.html

https://www.researchgate.net/profile/Bors_Borbely-Pecze

 

Dr. Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó

Pedagógus pályáját a veszprémi Bem József Általános Iskolában kezdte 1980-ban.
A nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskolában a tanítás mellett helytörténeti szakköröket, alkotótáborokat vezetett, helytörténeti gyűjteményt hozott létre.
Alapítója és igazgatóhelyettese volt a veszprémi Alapítványi Általános Iskola és Gyermekek Háza intézménynek, ahol a tanítás mellett a városi gyermek-közművelődést vezette. A Veszprémi Waldorf Egyesület elnökeként részt vett a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola alapításában.

2008-ban önkormányzati felkérésére megírta Veszprém város története a kezdetektől napjainkig című könyvet, amely az iskolákban a helytörténet tanítását segíti.

 

Kidolgozta és elkészítette a – könyvhöz kapcsolódó – „Ki tud többet Veszprémről?” társasjátékot.
2009-ben Esztergom Önkormányzata középiskolásoknak szóló könyv, 2011-ben Törökszentmiklós Önkormányzata négy korosztályos tankönyvcsalád elkészítésével bízta meg a veszprémi helytörténeti könyv koncepciójának alapulvételével.

A három város hely- és hagyományismereti, helytörténeti kiadványait könyvbemutatókon, konferenciákon népszerűsíti.

2015-ben megkapta Veszprém Megye Prima Díját magyar oktatás, köznevelés kategóriában.

 

FábryBFábry Béla
ügyvezető elnök

Történelem-pedagógia szakon szereztem diplomát 1978-ban az ELTE BTK-n. Pályámat a pedagógiai innovációk, a nevelő-oktató munka gyakorlatának

megújítása jellemezte, “határterületi” feladatok megoldásában vállaltam feladatokat. Dolgoztam gimnáziumban, ifjúságpolitikai szervezetben, pedagógiai kutató-fejlesztő intézetben, általános iskolában, gyermekvéd

elmi intézetben, szakközépiskolában, voltam pedagógiai-minőségügyi tanácsadó, iskolai szervezetfejlesztés tárgyú Eu-projekt vezető mened

zsere, óraadó tanár egyetemen. Az MPT tagságának bizalma alapján 1994 óta titkárként, 2010-től alelnökként vállaltam feladatot a Magyar Pedagógiai Társaság tartalmi és szervezeti megújításában.

 

Kisné Bernhardt Renáta

1975. 06. 02-án született Dombóváron. Az ELTE pedagógia, valamint a KGRE angol bölcsész és tanár szak mellett tanító-angol nyelvoktató alapvégzettséggel rendelkezik. 2007-től dolgozik főiskolai oktatóként, jelenleg adjunktus az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán. 2012-ben doktorált az ELTE Pedagógia-Pszichológia Karán, disszertációja a két tanítási nyelvű középiskolás diákok anyanyelvi és idegennyelvi írásbeli készségének fejlettségi vizsgálatára irányul. Elsősorban tanító és óvodapedagógus szakos hallgatók neveléstudományi kurzusainak oktatásában, valamint a gyakorlati képzés szervezésében vesz részt. Prioritásként kezeli a hallgatók tudományos életének mentorálását, az OTDK pályamunkák bírálójaként is tevékenykedik. A szakmai közéletben jelen van mint a MATEHETSZ tutora, valamint a Magyar Pedagógia Társaság Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagozatának elnöke.

 

KraicinéKraiciné Szokoly Mária PhD
alelnök
(1945, Vác) c. egyetemi docens, az ELTE PPK Andragógia Tanszék oktatója

Biológia, filozófia, népművelés szakon végzett az ELTÉ-n, az egyetemi doktori fokozatot biológiából, a PhD fokozatot neveléstudományból szerezte. Több mint 30 éve dolgozik a felsőoktatásban, több szak alapítója és indítója, pedagógiai és felnőttképzési szakértő. Kutatási területe a pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák változása, a felnőttképzés módszertani megújítása, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális eszközökkel történő segítése,  Néhány éve bekapcsolódott a fenntartható fejődésre irányuló kutatások pedagógiai vonultába. 2010 óta a Magyar Pedagógiai Társaság alelnöke, a Felnőttképzési szakosztály elnöke. Tagja az MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottságának, valamint a Kultúra és Közösség c. folyóirat, a www.nevelestudomany.elte.hu online folyóirat szerkesztő bizottságának. 

(Lemondott 2019. május 24-én)

Kálmán Anikó 
alelnök

kakep

Kálmán Anikó az élethosszig tartó tanulás, az andragógia és az oktatási innováció nemzetközileg is elismert szakembere, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszékének docense. Az MPT Összehasonlító pedagógiai és Didaktikai szakosztály tagja. A Debreceni Egyetem Élethosszig Tartó Tanulási Központjának alapító igazgatója, a hazai Felsőoktatási Hálózat az Egész Életen át Tartó Tanulásért (MELLearN) alapító elnöke.

PhD fokozatát 1999-ben neveléstudományból szerezte Debrecenben, 2007-ben habilitált doktori az üzleti és vezetéstudományok területén a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az egyetem rektora az BME Európai Uniós nagykövetévé nevezte ki. Tanít a BME: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi,az ELTE PPK, valamint a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének doktori iskolájában.

Szakterülete a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás. Jelenlegi kutatási területei: a tudás cseréje és átadása az élethosszig tartó tanulás területén, új felnőttképzési módszertanok kidolgozása, a tudásháromszög mélyebb megértése és megvalósítása, az innováció és a kreativitás értékelése, a multikulturális tanulási és tanítási környezetek összehasonlító elemzése.

Nemzetközi kapcsolati rendszere kiterjedt, 2001-ben kutatóként hat hónapot töltött az Egyesült Királyságban, a Nottingham-i Egyetemen, 2015-ben egy évet töltött vendégoktatóként Finnországban, a Tampere-i Egyetemen. Nemzetközi szervezetekben vezető tisztségeket tölt be: az Európai Mérnökképzési Egyesület (SEFI) Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs igazgatótanácsának tagja, a Nemzetközi Mérnöktovábbképző Egyesület IACEE) International Association for Continuing Education tanács tagja .

Egyetemi vezető oktatóként uniós projektek nemzetközi munkacsoportjainak irányítójaként dolgozott, amelyeknek során több mint 30 európai és ország szakembereivel épített kapcsolatot. 2005-2016 között az Európai Unió nyolc oktatási programjának vezetője és menedzsere

Somogyi Zsuzsanna

Somogyi Zsuzsa német nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanárként kezdte pályafutását. Később különböző feladatokat látott el a külgazdaság területén. A 80-as évek végétől foglalkozik szakképzéssel, a 90-es évek elejétől vezetőként, a KOTK Kft-nél. Az ezredfordulót követően szakképzési vizsgaközpont-vezető, majd a SZÁMALK Zrt. felnőttképzési igazgatója. Jelenleg a META-Don Bosco Szakgimnázium igazgatója.

Szakképzési- és felnőttképzési szakértő, vezető munkája mellett posztgraduális tanulmányokat folytatott, és pedagógiai kutatásokat is végez.

Szívesen vállalja az elnökségi feladatot. Meggyőződése, hogy napjainkban nagyon aktuális a szakképzés ügyével való intenzív foglalkozásés rengeteg a megoldásra váró kérdés van. Sokat foglalkozik a duális képzéssel, amelynek szervezése Magyarországon nem olyan egyszerű, mint Németországban. Fontosnak tartja a korszerű szakképzést, különös tekintettel a minőségi gyakorlati képzésre.

 

TrencsényiTrencsényi László
elnök

A pedagógusképzésben  több éve közreműködő tanárember vagyok, aki korábban falusi tanár, úttörőmozgalmi „apparatcsik”, kutató és fejlesztő is voltam.

Több civil szervezet, mozgalom szervezője, pártfogója voltam és vagyok. E körben kiemelkednek azok a kezdeményezések, melyek az iskola és nem-iskola határán próbálnak felelősséget viselni a nevelésügyért. Ilyenek az „áemkások”, az általános művelődési központok szakértelmisége, ilyenek az „aleások”, a komplex-kreatív művészetpedagógia elkötelezettjei (az Academia Ludi et Artis művészetpedagógiai egyesület tagjai), de ilyenek az úttörők is,  sokáig voltam „nagycsaládos” is.

Mióta három háztáji gyermekünk megnőtt, e mozgalomból kikoptam, nagyapák egyesülete pedig – tudtommal – még nincs. Gyakran szólalok meg írásban, könyveimet, cikkeimet sokan olvassák, olykor idézik is. Vagyok már olyan korú, hogy sok tanítványom süvegel meg Palócföldön, Miskolcon, Pesterzsébeten, újabban Erzsébetvárosban. De „pedagógiai vándorköszörűsként” az ország más vidékein is vannak kedves szakmabéli barátaim. Megtalálhatnak a facebook-on is.

 

Turcsik Katalin

Iskolapszichológus vagyok, jelenleg a budapesti Öveges József Középiskolában dolgozom. Első szakmám az egészségügyhöz kötött, ahol gyógytornászként dolgoztam. Eközben végeztem el az ELTE pszichológia szakát, 1999- ben diplomáztam. Pályám 2007-ben kanyarodott a közoktatás irányába, azóta töltöm be mostani munkakörömet. 2011-ben szakvizsgáztam pedagógiai szakpszichológus képzésen. Elsősorban tanulási zavarral élő tanulókkal foglalkozom egyéni és csoportos formában, de munkám során egyéb szerteágazó feladatokat is vállalok, úgy mint konferenciák, tanfolyamok szervezése, előadások tartása, cikkek és tanulmányok írása, módszertani kézikönyvek kidolgozása, gyakorlatok tartása, pályázatok szakmai vezetése. E tevékenységek nagy része közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztályához. Ennek elnöki tisztét 2015 januárja óta töltöm be. Tagja vagyok a Szókincsháló Szakosztálynak is, ott a titkári feladatokat látom el. Elnökségi tagként szívesen vállalom a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ügyének képviseletét, de fontos küldetésnek gondolom a Társaság szakmai és közéleti jelenlétének fokozását is, egy korszerű kommunikációs stratégia megvalósításával.

 

VillányiJutka3Villányi Györgyné Jutka (született Pór M. Judit 1945-ben)
alelnök

Végzettségek: okleveles óvodapedagógus Kecskemét (1966), ELTE Pedagógiai szak (1992), kiadványszerkesztő (1993), Szakvizsgázott óvodapedagógus (2003).

Szakmai pályaút: óvodapedagógus, óvodai szakfelügyelő, óvodai szaktanácsadó, mentor-konzulens, közoktatási szakértő, főtanácsos, tudományos munkatárs, kutató-fejlesztő, minőségbiztosítási szakember, címzetes főiskolai docens, főszerkesztő, tutor, tréner.

Kutató-fejlesztő munkák: óvodakutatás, hazai kisgyermekkori OECD vizsgálatok, állampolgári nevelés az óvodában, minőségfejlesztés, Coménius tanácsadóként tevékenységek, COM I-II..OKAIM minőségfejlesztési munkálatok, auditálás, differenciált fejlesztés 3-10 éves korban, “Flupi” programcsomag beválás-vizsgálata, Zöld Óvoda kritériumrendszer kidolgozása, Informatikai fejlesztés az óvodai nevelésben – IKT alapú kompetenciafejlesztés HEFOP, Szárny és teher kutatócsoport tagja.

Szakmai tevékenységek: óvodapedagógusi továbbképzések vezetése, innovációk segítése, óvodai programfejlesztés a játék, tanulás, óvodai matematikai jellegű tapasztalatszerzés elmélete és gyakorlata, egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés, kisgyermekkori állampolgári nevelés, kerettantervi munkacsoport tagja (rajz), óvodai programelmélet, programadaptáció, programfejlesztés. Nemzetközi kapcsolatok: tanulmányutakon tapasztalatcsere és előadások tartása: Anglia, Hollandia, Franciaország, Ausztria, USA – Wisconsin Lutheran College, 2007.; OMEP Chicago 2007, Szlovákia, Köln és Thessaloniki – nemzetközi project 2008-2010. Óvodapedagógusi alapképzésben 15 éven keresztül oktatás, kutatás, fejlesztés. Óvodavezetői szakvizsga képzés alapítása, szervezés, fejlesztés és oktatás 1998 óta folyamatosan. Távoktatási felnőttképzési program készítése és tutor 2014. Előadások tartása országszerte folyamatosan. Kölöknet honlap óvodai szakértője. Tréner – Educatio Kft. 2014.

Szakmai szervezetben tevékenységek: pályakezdés óta a Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály tagja, jelenleg a Szakosztály vezetője 1994-től, az MPT elnökségi tagja 2003-tól, az Iskolafejlesztési Alapítvány képviselője 2000-től, jelenleg elnöke. Szakmai tagságok: Magyarországi Montessori Egyesület, Szaktanácsadók és Szakértők Országos Egyesülete, Pedagógiai Intézetek Országos Szövetsége, Magyarországi Pedagógusok Egyesülete, Pedagógiai Civil Fórum (PECIFO), Agóra Kerekasztal, MÚOSZ tagság.

Publikációk száma több mint 100. Kiemelések: Játék a matematika?; Óvodavezetők kézikönyve (könyvsorozat); Keress, kutass, nyomozz! mese-játékkönyv, szoftver; Óvodai programkészítés-tanulmánykötet; Óvodakutatás az ezredfordulón (kutatási jelentés); OECD Ország-háttértanulmány; Tág a Világ könyvcsalád 2004; A „Kisgyermek Könyvek” sorozat alapítója és szerkesztője (1-6 kötet); A környezettudatos állampolgári nevelés megalapozása az óvodában (a sorozat 3. kötete). Szárny és teher – Bölcsek Tanács Alapítvány részére háttértanulmányok  (2007-2009); Nemzetközi Projekt Óvoda-iskola átmenet problémái (2008-2010). 

Az „Óvodai Élet” országos szaklap alapítója 1990-ben és főszerkesztője 15 évig (OKKER kiadvány). Megszűnése után A KISGYERMEK (születéstől 8 éves korig) országos szakmai folyóirat alapítója 2007-ben (MPT és az OVOKEM Kft közös tulajdona) és főszerkesztője. www.akisgyermek.hu

Elismerések: 1982 „Kiváló Munkáért”, 2005 Brunszvik Teréz díj, 2008. címzetes főiskolai docens.

 

Bemutatkozik az Elnökség bejegyzéshez 1 hozzászólás

  1. Visszajelzés: Bemutatkozik az Elnökség | Magyar Pedagógiai Társaság honlapja

Vélemény, hozzászólás?