Munkaterv és beszámoló

Az MPT Szomatikus Szakosztály 2015. évi munkaterve

2015. évben kiemelt célnak tekintjük:

a kapcsolati tőke további bővítését, kapcsolatfelvételt szakmai civil szervezetekkel és szövetségekkel.

2015. évben tervezett feladatok:

két egészségnap megrendezése fiatal felnőttek körében;

a TÁMOP 6.1.1. projekt eredményeinek terjesztése a felsőoktatás több, nem sport- és rekreáció képző intézményeiben;

az egészségfejlesztés témakörében tudástár létrehozáa, a rendszer felépítésének kidolgozása és a tudástartalmak gyűjtésének megtervezése, pilot kipróbálása,

az egészségnevelés pedagógiai vonatkozásainak áttekintése.

2014. december 28.

Bárdos György
a Szomatikus Szakosztály elnöke

 

 

Beszámoló az MPT Szomatikus Szakosztály 2014. évi tevékenységéről

 

A Szomatikus szakosztály 2014. évi feladata kettős célt szolgált: egyrészt számba venni a szakosztályi tagság igényeit és lehetőségeit, másrészt szervezetépítő jelleggel bekapcsolódni egy-egy nagyobb országos jelentőségű, egészségfejlesztéssel foglakozó rendezvény megvalósításába.

A tagság összetételének, eddigi tevékenységének áttekintése után a szakosztály vezetése elhatározta, hogy felveszi a kapcsolatot a szabadidősport, a rekreáció és turizmus területén tevékenykedő szervezetekkel a tevékenység tartalmi kérdéseinek koordinálása, gazdagítása és az együttműködés kiszélesítése érdekében.

A terveknek megfelelően a Szomatikus Szakosztálya bekapcsolódott az „Egészségfejlesztés a felsőoktatásban” c. 2014. november 25-én megrendezett országos konferencia munkájában. A konferenciát az ELTE PPK, a Felsőoktatási Tervezői Testület és az Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség, valamint a „Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei számára, valamint egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” c. TÁMOP 6.1.1/12/1 Felsőoktatási Alprojekt közösen szervezte.

A meghívóját valamennyi felsőoktatási intézmény vezetőjének, az egészségfejlesztés, mentálhigiéné, sport és rekreáció témájában képzéseket megvalósító tanszékeknek és a hallgatói szolgáltatásokat működtető szervezeteknek (hallgatói önkormányzatok, sportközpontok, karrier- és mentálhigiénés tanácsadó központok, kortárs segítő csoportok) küldték el a szervező testületek. A résztvevőknek lehetőségük nyílt szakmai kapcsolataik erősítésére és bővítésére, tájékozódhattak a TÁMOP-6.1.1-12/1 Felsőoktatási alprojekt munkájáról, és véleményt nyilváníthattak, és saját észrevételeikkel, gondolataikkal is hozzájárulhattak a jövőben megvalósuló fejlesztési munka tartalmának kialakításához. További cél volt, hogy a szakemberek tapasztalatokat cserélhessenek a felsőoktatási intézmények egészségfejlesztései feladatairól, lehetőségeiről és gyakorlatairól. A szomatikus nevelésben érintett szervezetek kezdeményezzék szakmai kapcsolataikat megerősítését, hálózati munka kialakulását.

A konferencia iránt országosan nagy érdeklődés mutatkozott az egészségfejlesztésben és a felsőoktatásban tevékenykedő szakemberek körében. A konferencia mintegy 120 résztvevője 50 fele-fele arányban vidéki és budapesti intézményből érkezett. A konferencia programjának délelőtti részében a két bevezető előadást követően négy előadó vezette be a hallgatóságot a TÁMOP-6.1.1-12/1 kiemelt projekt témájának hátterébe, majd a projekt szakértői műhelyeit irányító három vezető szakértő mutatta be a fejlesztési munka, egyben a délutáni műhelyek koncepcióját. Az érdeklődést mutatja, hogy a délutáni szekcióműhelyek munkájában kb. 78 fő, a konferenciát záró panelbeszélgetésen kb. 45 fő vett részt.

2014. december 28.

Bárdos György
a Szomatikus Szakosztály elnöke

 

 

Melléklet 1.

Az „Egészségfejlesztés a felsőoktatásban” c. 2014. november 25-én megrendezett országos konferencia koncepciójáról:

Az 1986. évi ottawai, I. nemzetközi egészségfejlesztési konferencia által kiadott charta, („Az egészséget mindenkinek 2000-re és azon túl”), az Egészségügyi Világszervezet „Egészséget mindenkinek“ céldokumentuma alapozva az egészség érdekében egy újfajta népegészségügyi mozgalmat, interszektoriális cselekvési folyamatot indított el. Az egészségfejlesztés ma már nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége. Az egészséget szolgáló közpolitika és ellátási rendszer mellett kiemelt jelentősége van egészségtudatos életmódra nevelésnek, az egyének saját és környezetük egészsége feletti fokozottabb figyelemnek, az erre irányuló munkahelyi és civil közösségi tevékenységeknek, a média ismeretterjesztő és fogyasztási szokásokat befolyásoló hatásának. Az új szemlélet, amely tehát eltér a hagyományos, betegségközpontú medicinális szemlélettől, a nagy egészségfejlesztési multiplikációs hatással bíró foglalkozásokat az érdeklődés középpontjába emelte.

Az egészségfejlesztés tömegellátóit és frontmunkásait (pedagógusok, felnőttoktatók, pszichológusok, szociális munkások, sport-rekreációs szakemberek stb.) képző egyetemek stratégiai feladatává vált, hogy működési rendjük, kultúrájuk, valamint képzési programjaik kialakításánál tudatosan törekedjenek a hallgatók és dolgozók egészségfejlesztésére, egészségtudatos életmódjának alakítására. Minden szakterületen a szakmai képzés készítse fel a hallgatókat az adott szakma, hivatás népegészségre gyakorolt hatásának tudatos figyelembe vételére, a választott hivatás művelése során a felelős cselekvésre, ennek érdekében a más területekkel történő együttműködésre és hálózatosodásra.

Az ELTE, amely számos szak esetében felelős az egészségfejlesztésben mintaértékű szakemberek képzéséért fokozott figyelmet kíván fordítani a végzett diplomások érzékenyítéséért és olyan felelős értelmiségieket nevelő környezet biztosításáért, amely hozzájárul ahhoz, hogy az egészségfejlesztés elkötelezett hívei legyenek mind egyéni életvezetésük során, mind szakemberként, hivatásuk gyakorlása során. Az e témában szervezett első országos konferencia célja, hogy felhívja általában az oktatásban, különös tekintettel a felsőoktatásban dolgozók figyelmét az egészségfejlesztés fontosságára, oktatás keretében megvalósítható feladatokra, jó gyakorlatokra.

 

Melléklet 2.

A konferencia programja:

9:30-10:00 Regisztráció
A program háziasszonya: Kraiciné Szokoly Mária, az ELTE PPK oktatója, szakértő
10:00-10:20 KöszöntŐK
Török Krisztina, az OEFI főigazgatója
Demetrovics Zsolt, az ELTE PPK dékánja
10:20-10:40 A felsőoktatás szektorszintű irányításának szerepe a lakosság egészségi állapotának javításában és a testkultúra fejlesztésében
Székely Mózes, az FTT elnöke
10:40-11:00 Az Egészségfejlesztő Egyetem koncepciója, mint a felsőoktatás társadalmi felelősségvállalásának megjelenési formája – Elvek és gyakorlatok
Koós Tamás, a TÁMOP-6.1.1-12/1 kiemelt projekt szakmai vezetője
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-11:50 Az egészségfejlesztő egyetem koncepciójának gyakorlatba való átültetése. Működésfejlesztési összefüggések. A minőségi működéssel való összefüggések. Az egyéni, intézményi és társadalmi hasznok.
Gilly Gyula, vezető szakértő
11:50-12:20 A TÁMOP-6.1.1 Felsőoktatási alprojektben megvalósított helyzetfelmérés, hatásvizsgálat eredményeinek bemutatása
Czippán Katalin, TÁMOP-6.1.1-12/1 kiemelt projekt Felsőoktatási alprojektjének szakértője
12:20-13:00 A tananyagfejlesztő műhelyek vezetői bemutatják a műhelyek céljait
13:00-14:00 Ebédidő
14:00-15:30 Tananyagfejlesztő műhelyek – szekciófoglalkozások

Egészségkultúra: Az egészségfejlesztés fogalma lehetőségei a felsőoktatásban

Társadalom: A pedagógusképzés, a szociális munka szerepe az egészségfejlesztésben

Gazdaság: A műszaki, agrár, közgazdász és jogi szakemberek szerepe az egészségfejlesztésben

Kommunikáció: A kommunikációs szakemberek szerepe az egészségfejlesztésben

15:30-16:30 Panelbeszélgetés
Vezeti: Czippán Katalin, TÁMOP-6.1.1-12/1 kiemelt projekt Felsőoktatási alprojektjének szakértője, a panel résztvevői: a műhelyek vezetői és az előadók
Kategória: Szomatikus Nevelési Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?