Neveléslélektani Szakosztály

Beszámoló (2016) és munkaterv (2017)

A szakosztály 2016-ra két ülést tervezett. Az egyik a feladatszerkesztés kérdésköre lett volna, a másik Rókusfalvy Pál munkásságának méltatása 85. születésnapja okán. Találkoztam azonban egy jó téma (könyv) jó elóadójával, és így tűztük napirendre az akarat fejlesztésének pszichológiai kérdéseit. Ennek előadója V. Komlósi Annamária c. egyetemi tanár volt. Ismerve a mind kisebb érdeklődést, illetve a mind nagyobb kínálatot, a nagyobb hírverés érdekében közleményt adtam le a Tanító-ba részint a Szakosztály létéről, céljáról, működéséről, részint a megtartandó akarat-előadásról. A cikk nyomán senki nem jelent meg a szakosztályi ülésen, a kiküldött meghívók nyomán négyen vettek részt az előadáson, ami kiváló volt. Szóval egyre inkább sürgető kérdés, hogyan tudnánk megnyerni, bevonni a pedagógusokat a programokba. Egy szakosztályi ülés megszervezése kéttucatnyi munkaórát jelent, s az eredmény soványka. Nem mellesleg: úgy tudom, hogy a Klik (immáron KK) nem fizet elő folyóiratokra.?! Az előadás időpontja sem volt optimális teremhiány miatt.

A Rókusfalvy-ülés személyes okokból ez évre tolódott át. Annyiban azért előrehaladtunk, hogy van két előadónk, még legalább egy harmadikat kell találni, s az időpont is körvonalazódott: április utolsó csütörtök du. Terem?

Így tehát a 2017-es terv a Rókusfalvy-ülés, és az elmaradt feladatszerkesztés téma. Ennek a kérdésnek mondhatni egyáltalán nincs irodalma (ami van, nem a tanítás, hanem a mérés körében tartozik), a nyomtatott taneszközök pedig rendre hibás mintákat adnak a pedagógusoknak. Természetesen, ha valami jó témába botlom, azt iktatjuk programba.

Nem ejtettem el a korábbi tervemet a tanuláspszichológiai-módszertani „klub”-ról. A megvalósítást reményeim szerint megalapozza az ismét elindított sorozatom, a Pszichológia tanítási órán, amelyben most jelenik meg a hatodik írásom. A lapnak új főszerkesztője van, remélem, támogatja a tervet, ám illúzióink nem lehetnek, a Tanító 1000 példányban jelenik meg, s mint írtam az iskolákba alig jut el. Nem beszélve a már harminc éve nem is létező pedagógiai pszichológiáról

Budapest, 2017 január 9.

Demeter Katalin

Kategória: Neveléslélektani Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?