Neveléstörténet

A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténet Szakosztályának 2018-as beszámolója

A Neveléstörténti szakosztály 2018. március 21-én az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán tartott újjáalakuló ülésén új vezetőséget választott. A szakosztály új elnöke dr. Endrődy-Nagy Orsolya (ELTE), vezetőségi tagjai: Kattein-Pornói Rita (Debrecen) és Dr. Kézi Erzsébet (Sárospatak) lettek. Az ülésen a jelenlévők elhatározták, hogy 71 tagjukat igyekeznek időről-időre eseményeikről tájékoztatni, valamint leendő új tagok, neveléstörténészek felkutatásával, illetve az eddigi tagok megszólításával sokféle programot szervezni.

Június 11-én a szakosztály következő ülésén, mely egy budapesti könyvesbolt közösségi terében zajlott, a jelenlévők saját kutatási érdeklődésük mellett elemezték a neveléstörténet diszciplína jelenlegi helyzetét az ország pedagógusképző intézményeiben. A jelenlévők valamennyi érintett kart, egyetemet képviselték, szerteágazó kutatási érdeklődésük nyomán elhatározták, hogy a 2019-es évben konferenciát szerveznek a diszciplína helyzetéről, jövőképéről, lehetőségeiről.

A szakosztály képviseletében Kattein-Pornói Rita részt vett a NAT tervezet társasági vitáján, Endrődy-Nagy Orsolya pedig felkérte Prof. Szabolcs Évát a tervezett konferencia nyitó plenáris előadásának megtartására, melyet professzor asszony készséggel vállalt. Szakosztályunk tagjai szekcióelőadásokkal, szekcióvezetéssel és szimpóziumokkal is képviselték magukat az Országos Neveléstudományi Konferencián, valamint az MTA Kutatásmódszertani Albizottságának alakuló ülésén.

Vezetőségünk tagja Kézi Erzsébet a tavaszi időszakra kirándulást készített elő a nagymúltú Sárospatakra.

A 2018-as év második félévében szakosztályunk szoros együttműködést alakított ki a Kisgyermeknevelési, valamint az Interkulturális Nevelés Szakosztállyal. Ez utóbbival egy Erasmus KA2 nemzetközi (dán-olasz-ír-magyar) projekt előkészítésén dolgozik, mely a második félév feladatait javarészt alakította.

Nagy örömünkre szolgál, mind a hallgatói, mind az aktív kutató-oktatói, mind a nyugdíjas kollégák közül újabb tagok jelezték csatlakozási szándékukat és aktívan be is kapcsolódtak a szakosztály életébe. Tagjaink 2018-as megjelent köteteit következő, tavaszi ülésünkön tervezzük megismerni, ezáltal biztosítva az izgalmas szakmai lehetőséget a párbeszédre a különböző területeken és képzőkben tevékenykedő kollégák véleménycseréjére.

 

Budapest, 2019. január                                                     Dr. Endrődy-Nagy Orsolya

szakosztályvezető

Kategória: Neveléstörténeti Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?