Neveléstörténeti Szakosztály – vázlatos munkaterv 2015.

A Neveléstörténeti Szakosztály – a tagság igen nagymértékű munkaterhei miatt – alapvetően munkacsoportok formájában tevékenykedik.

2015. tavaszán szakosztály gyűlés az ELTE TÓK Kiss J. altb. 40. szám alatti épületében. Tárgya a további feladatok megbeszélése, vállalások a szakosztály életében, elfoglaltság esetén E-mailen történt vállalást is örömmel fogadunk.

A szakosztály továbbra is kezdeményezi, illetve részt vesz az aktuális évfordulós rendezvényeken.

Ez év szeptemberére konferenciát szervezünk a neveléstörténet tanításnak módszereiről.  A konferencia célja a neveléstörténet szerepének erősítése, a BA és Ma képzés tapasztalatainak felmérése, a problématörténeti megközelítés adta új lehetőségek számbavétele, az újabb módszertani megoldások bemutatása.

Előadások, szimpóziumok tartásával részt veszünk az Országos Neveléstudományi Konferencián.

Folytatjuk Pedagógiai turisztikai programunkat, ennek részeként levéltári és múzeumi foglalkozással összekapcsolt látogatást tervezünk. Ez év január 30-án konzultációs lehetőséggel egybekötött tematikus napot tartunk a Budapesti Központi Szemináriumban, szakvezetéssel megnézzük az ottani pálos könyvtárat.

Ebben az évben tervezzük még a székesfehérvári játékkiállítás megtekintését szakmai konzultációval és esetlegesen a Pedagógiai Társaság veszprémi csoportjával beszámolunk új kutatási terveinkről.

Kiscsoportos formában levéltári műhelymunkára nyílik lehetőség, ugyancsak ilyen módon biztosítjuk az adatbázisok használatához szükséges információkat.

Iskolatörténeti-szekciónk kiemelt figyelmet fordít a helyi iskolatörténeti kiállítások anyagának megismerésére.

Tagjaink egy része részt vesz az MTA Neveléstörténeti Albizottsága munkájában és az annak keretében rendezett konferenciákon.

A szakosztály fontos feladatának tekinti létszámának növelését az elkövetkező időben a Neveléstudományi Doktori Iskolában kívánunk fokozottabb „toborzási tevékenységet” kifejteni.

 

Budapest, 2015. január 26.                 Mikonya György      Hegedűs Judit
elnök                  titkár

Kategória: Neveléstörténeti Szakosztály | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?