Csatlakozás

A Diszlexiás Gyerekek Fejlesztéséért Szakosztály csatlakozást kifejező kezdeményezéséhez csatlakozott az MPT elnöksége is. (A nyílt levelet a Tanítanék Mozgalom fogalmazta.)

Nyílt levél Áder Jánosnak,
Magyarország köztársasági elnökének
 
Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Országgyűlés május 30-án csendben megszavazta Az  oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó  törvények módosításáról szóló, Balog Zoltán miniszter  által benyújtott, a sajtóban és szakmai-, illetve érintetti  körökben Tajgetosz-törvénynek nevezett javaslatcsomagot.

Az elfogadott törvénymódosítások több pontját élesen  bírálta a szakmai közvélemény, illetve az érintett érdekképviseleti szervezetek, a törvényhozási folyamat során azonban e véleményeket nem vették figyelembe. Ilyen kifogásolt  pont többek között az, hogy lehetőség nyílik az iskolákban  képesítés nélküli pedagógusok foglalkoztatására, illetve,  hogy enyhe-. és középsúlyos értelmi sérült fiatalok számára  bizonyos tárgyakat gyógypedagógiai végzettséggel nem  rendelkező pedagógusok is taníthatnak ezentúl.  Ezen rendelkezések súlyosan csorbítják az iskolába járó  gyerekek és fiatalok jogát ahhoz, hogy a számukra  legmegfelelőbb, törvényben garantált képzéshez férhessenek  hozzá.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály, MPT Elnökség, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

A Pest Megyei Tagozat legújabb kori története

Az MPT Pest Megyei Tagozata 1979. április 10-én alakult meg a Vármegyeház dísztermében, dr. Novák István, a megyei művelődésügyi osztály vezetőjének kezdeményezésére. Elnökének Hargitai Károlyt választottuk, aki az Esztergomi Tanítóképző Főiskola zsámbéki tagozatának vezetője – korábban a műv. osztály vezetője – volt. Tisztségviselők lettek: Oberczán József alelnök, titkárok: Szabó Alfréd és Novák Lászlóné, jegyző: Platthy Ivánné. (Később Novák Lászlónét Erősvári Pál váltotta.) Kiemelkedő tevékenységük volt a Pest Megyei Iskolamúzem létrehozása Nagykőrösön, valamint a Zsámbéktól – Abonyig c. periodika, aminek első száma 1980. áprilisában jelent meg. (Az utolsó a 13. szám volt 1989-ben.) Kitűnő írások jelentek meg benne Szabó Alfréd szerkesztésében az első 8, majd Pap Jánossal a 9-10. és a 11.,12.,13.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pest Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ – MPT ’50

A Magyar Pedagógiai Társaság újjáalakulásnak 50. évfordulója alkalmából
megemlékezést tartunk.

A megemlékezés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és
Óvóképző Kara, 1126 Budapest Kiss J. altb. u. 40. fsz. 4. (Kari Tanácsterem)

Időpontja: 2017. június 9. péntek 10.00

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Beszámoló a szocio-andragógia műhelyfoglalkozásról

Idő és hely: 2017-05-26. 14-16 óra ELTE PPK 204 terem

Tartalmas megbeszélés folyt az őszre tervezett szimpózium tartalmáról. A szimpózium tervezett időpontja 2017. október második fele. Hely: TIT Zsombolyai út. Dr. Boga Bálint átalakított vázlata került megbeszélésre.

Kiemelten került megerősítésre az a tény, hogy az andragógia tartalmi kérdései bekerüljenek az egészségügyi dolgozók alapképzési és továbbképzési anyagaiba. Ennek módjáról és lehetőségeiről több ajánlás is elhangzott. Az alulról jövő kezdeményezések módját kéne megtalálni. A meghívottak névsorát kéne összeállítani, és a korreferátumok témáit meghatározni. Pedagógusokat is várnak a szimpóziumra. Az alapképzésben sajnos nem igazán jó helyen és időben van az orvosi etika téma tanítása.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

PROJEKTZÁRÓ ÉS SZAKMAI MŰHELY AZ ÖVEGES KÖZÉPISKOLÁBAN

Az elmúlt napokban két szakmai összejövetelünk volt, mindkettő a FOF2016 pályázatunkhoz kapcsolódóan.

2017. május 18-án megtartottuk a pályázatot záró összejövetelünket. Tizenkilencen voltunk jelen, nagy örömünkre Trencsényi László, ügyvezető elnök úr is megtisztelt bennünket részvételével.

A szervezők beszámoltak a négy pályázati tevékenység megvalósításáról – a pozitív tapasztalatokról és a nehézségekről egyaránt. Érdekes volt belesni a „kulisszák mögé” és közelebbről látni, hogyan lett a tervekből izgalmas logopédiai szakmai nap, egy egészen komplex érzékenyítő program, a tanulási zavarral élőket hatékonyan segítő felzárkóztató foglalkozások és úttörő jellegű digitális tananyagfejlesztések.

Az összegzés és értékelés során nagyon fontos és előremutató megállapítások hangzottak el. Újra bebizonyosodott, hogy érdemes együtt gondolkodni, mert úgy tudunk igazán előrelépni.

A komoly tartalmak mellett a könnyed hangulat volt jellemző, amit a finom szendvicsek és sütik tovább fokoztak .

A rendezvényen készült fotók itt tekinthetők meg.

Május 25-én került sor a pályázathoz kapcsolódó utolsó összejövetelünkre. Egy olyan műhelyfoglalkozást tartottunk, ahol a készítők bemutatták az általuk fejlesztett digitális tananyagtartalmakat és megvitattuk, hogyan tudunk tovább fejlődni és fejleszteni ezen a területen. Bár képzeletünknek határt szabnak a tárgyi feltételek, izgalmas volt együtt ötletelni és felismerni, milyen sok a lehetőség, s hogy ezek közül jó párat bármikor meg tudunk valósítani.

A képek itt tekinthetők meg.

 

 

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Küldöttgyűlés

Május 19-én a BME Q épületében került sor társaságunk 2017. évi küldöttgyűlésére.

Itt olvasható az Elnökség beszámolója a Küldöttgyűlésnek és a Felügyelő Bizottság jelentése.

Letölthető a számviteli beszámoló is.

A küldöttgyűlés jegyzőkönyve innen tölthető le, a Jelölő Bizottság javaslata pedig itt olvasható.

Képek a Küldöttgyűlésről:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Küldöttgyűlés | Szóljon hozzá most!

„Munkaerőpiac és pályaorientáció”

Összefoglaló a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztályának rendezvényéről

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya a Magyar Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Munkaügyi Szakosztályával közös szakmai rendezvényt tartott 2017. május 4-én az ELTE PPK-n

.

A rendezvény előadója Pongrácz Ferenc, az IBM délkelet-európai regionális üzletfejlesztési igazgatója, az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke, valamint Borbély-Pecze Tibor Bors, a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztályának elnöke volt. A fórum moderátora Sum István, a SZTÁV Zrt. vezérigazgatója volt.

Pongrácz FerencNyílt innováció 2.0” címmel tartotta meg előadását. Bevezetőként innovációs példákat említett, a „Pepper” nevű robotot, amellyel a bankban lehet kommunikálni, a „Hilton” robotját, amely recepciós feladatokat lát el. Végül a „Cognitive” ruhát említette, amelyen a közönség hangulatától függően változik a ruha színe. Kiemelte, az IBM ennél a terméknél a mesterséges tudást teremtette meg.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető elnökségi ülésről V. 19. (BME)

Jelen voltak az elnökség tagjai, ill. a FB elnöke. (az új tagok  megválasztásuk után csatlakoztak az ülés második szakaszához)
Az elnökség megtárgyalta az aznapi küldöttgyűlés előkészületeivel és levezetésével összefüggő kérdéseket.

A legutóbbi elnökségi ülés óta két fontos fejleményről számolt be az ügyvezető elnök:

1) a tavaszi szezonban a “mozdonyszervezetek” tevékenysége tovább élénkült, az “árnyékszervezetek” viszont nem, alig mozdultak ki ez időben.

2) a tavaszi tagdíjlevél nyomán újabb 60 tagtársunk fizette be tagdíját (több mint 100000 Ft értékben). Gondot okoz, hogy a 800 kiment elektronikus levélből 100 jött vissza “Ismeretlen címről”. Az elnökség javaslatára Karlovitz Tibor titkársági és más önkéntes  segítséget igénybe véve elvégzi a nyilvántartás karbantartását, az “elveszett címek” pótlását megkísérli.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Emléktáblát állított

a Mozgalompedagógiai Szakosztály egykori titkára, Kondor Endre emlékére Királyréten. Május 14-én kedves ünnepség keretében leplezte le az emléktáblát Várhelyi Mária és Révész György a szakosztály tagjai és Kondor Endre barátai jelenlétében.

(A felvételeket Villányi György készítette.)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Rényi Katóra és Rényi Alfrédra emlékeztek

tanítványai, barátai, munkatársai – Rényi Zsuzsi moderálásával – a Kiss Árpád Műhely Abszolút pedagógusok sorozatának keretében.

A rendezvényen készült video itt tekinthető meg.

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!