MOPED 2018/19

 

BESZÁMOLÓ és MUNKATERV

2018 – 2019.

A 2018. év szakosztályi tevékenységének értékelése

 1. A szakosztály 2018. évi munkatervi célkitűzéseit nem sikerült megvalósítani
 2. Továbbra is súlyos – immár a szakosztály létét fenyegető – gond a taglétszám csökkenése, az elöregedés, ill. az új tagok bevonására irányuló kísérletek kudarca.
 3. A taglétszám csökkenésének természetes következménye a még aktív tagok terhelésének jelentős növekedése. Különösen súlyos helyzetet teremt ez abban az esetben, ha – miként 2018-ban is – nem tervezett, külső feladatok megoldása köti le a szakosztály egyébként is szerény aktív kapacitását.
 4. Részben az előzőkből adódóan az év során szakosztályi ülést nem tartottunk, az utolsó (értékelő-tervező) szakosztályi ülésünk 2017. december 4-én volt.
 5. Alkalom hiányában 2018-ban sem sikerült átadni a 2017-ben odaítélt Vasvári Diplomát. Részben e miatt, részben azért, mert szakosztályi ülés hiányában ilyen értelmű döntés nem is születhetett, 2018-ban nem id döntöttünk új Vasvári Diploma adományozásáról.
 6. A Bors néni Emléklap továbbra is vállalhatóan jó kezdeményezés, azonban részben a már említett okok miatt, részben a javaslattevő szervezetek számának csökkenése miatt 2018-ban nem sikerült Emléklapokat átadni. 
  1. Az MPT Gyermekérdekek Szakosztály – Korczak Munkabizottságával és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködve részt vettünk a Janusz Korczak Jozki, Jaski i Franki c. művének magyar nyelvű kiadását célzó projektben.
  2. Az elmúlt év egyik kiemelt projektje volt a május 30-án – számos szervezettel együttműködve – a Wesley János Lelkészképző Főiskolán Holnapra távol… címmel megrendezett táborozáspedagógiai konferencia előkészítésében, lebonyolításában, valamint a konferencia anyagát (is) összegző A komfortzónán is túl… c. kötet megjelentetése. Szakosztályunk tagjai a teljes folyamatban aktívan részt vettek.
  3. A csillebérci Úttörő Köztársaság megnyitásának 70. évfordulója alkalmából – a Magyar Úttörők Szövetségével és a Múltunk Öröksége Alapítvánnyal közösen – találkozót szerveztünk. A november 20-ai rendezvényen dokumentumfilmek illusztrálták a „hőskort”, Rácz Péter, az Úttörőszövetség ügyvezető elnöke tartott tájékoztatót a jelenről és a jövőre vonatkozó tervekről, és ez alkalommal került sor dr. Tóth József tagtársunk Csillebér 1948-2018 c. kötetének bemutatására, amely a Mozgalompedagógiai füzetek sorozat 12. köteteként jelent meg.
  4. Ily módon legalább részben teljesítettük a 2018-ra tervezett feladatok közül a sorozat új kötetének megjelentetését célzót, még ha nem is a tervezett témában, amely így egyelőre továbbra is várat magára.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Sikeres beszélgetés a Műcsarnokban – az intézmény elegáns vendéglátásában – Dienes Valériáról mint abszolút pedagógusról

dvdv2

A beszélgetést bevezette Boreczky Ágnes, az ELTE tanára

Kategória: Kiss Árpád Műhely, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és tervek KMPSz

A MPT Kerekgedei Makó Pál szakosztályának beszámolója és munkaterve

Beszámoló a végzett munkáról, 2018.

A MiMa nemzetközi kutatás projekt tapasztalatai alapján folytatódott a munka a Móra Ferenc általános iskolában. Az ELTE nyílt napon játszottunk a gyerekekkel. A vezsenyi iskolában szokás szerint megrendeztük szülők és gyerekek számára a matematika délelőttöt. Az ELTE tehetséggondozó programja keretében a csécsei (Nógrád megye) általános iskolában és a dombóvári gimnáziumban a tanárokkal együttműködve a MiMa feladatok által inspirált problémákkal szereztünk örömöt a tanulóknak.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Megújulás Miskolcon?

2019. májusában vettem át a megyei tagozat vezetését Ádám Anettától. Ezért beszámolóm csak az azóta eltelt időszakra vonatkozik.
Egy -papíron- 128 tagú egység irányítását vállaltam. Azonban a tagi aktivitás gyakorlatilag elapadt. Ádám Anetta  elődöm elmondása szerint rendezvényeken nem jelenik meg senki és a tagdíj fizetési hajlandóság is alacsony. (Ezt a megkapott befizetési lista is alátámasztja.) 
Októberi megbeszélésünk óta ez a helyzet nem változott. Ennek oka részemről az, hogy mesterportfólióm írása, valamint a sikeresen induló őszi tanulmányi versenyek minden maradék időmet és energiámat felemésztették. Kollégáim körében kezdetem új tagokat toborozni, eddig csekély érdeklődést váltva ki. Úgy látom a jelenlegi leterheltség mellett az aktív pedagógusok többségének “nem hiányzik” semmilyen munkahelyen kívüli elkötelezettség. Lassú és sziszifuszi munkának ígérkezik új tagok bevonása. A régi tagok aktivizálásával adós vagyok. Ez ennek a félévnek a feladata lesz.
Február 1-jén megrendezésre kerül a Miskolci egyetemen a Taní-tani Konferenci,a melyen én fogom képviselni a megyei tagozatot. Ily módon nem szakad meg a hagyomány és -remélem-, sikerül egy kis hírverést csapnom kollegáim körében.
Májusban érdemes lesz számot vetni egy év eredményeiről és levonni a konzekvenciát. 
Baráti üdvözlettel: Vály György (B-A-Z megyei tagozat)
Kategória: B-A-Z Megyei Tagozat Borsod Műhely | Szóljon hozzá most!

Elnökségi ülés Sopronban

sopron

Emlékeztető

a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének kihelyezett üléséről

Soproni Egyetem, Benedek Elek Főiskolai Kar, Sopron, 2019. január 10.

 Jelen voltak: Bőszéné Szathmáry-Nagy Anikó, Fábry Béla, Kisné Bernhardt Renáta, Trencsényi László, Turcsik Katalin, Villányi Jutka, az elnökség tagjai,

Tóthné Pálmai Zita, a Veszprémi Tagozat társelnöke,

Varga László, Kisné Zsámboki Réka, Tóth Mariann a házigazda intézmény képviseletében.

Kimentette magát Novák István, Borbély-Pecze Bors Tibor, Kraiciné Szokoly Mária, Somogyi Zsuzsa – utóbbiak írásban fűztek véleményt az írásban korábban kiküldött javaslatokhoz, ezeket a levezető elnök rendben ismertette.)

 A program a vendéglátók (mind az intézmény, mind a város) különleges figyelmessége jegyében zajlott le. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Beszámoló és tervek Veszprém megyében

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG VESZPRÉM MEGYEI TAGOZATA  BESZÁMOLÓJA  A 2018-AS ÉVRŐL

Az MPT Veszprém Megyei Tagozatának üléseit az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság székházában tartottuk. ( 8200. Veszprém, Vár u. 37.) Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Veszprém Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Gyermekkultúra és Játékpedagógia – beszámoló 2018

A Gyermekkultúra és Játék Szakosztály 2018 második félévében aktívan szervezte és munkájával segítette egy hat ország szervezésében megrendezésre kerülő nemzetközi tudományos tanácskozás létrejöttét és lebonyolítását az ELTE TÓK-on: Play and Drama – a Route for Resilience: Achieving Resilience Through Play and Drama . Ennek elkészült az absztrakt füzete is. E mellett a nagyobb munka mellett segítő hallgatói tagokkal részt vettünk a 2. Művészetpedagógiai Konferencia lebonyolításában.

Kategória: Játékpedagógia és gyermekkultúra szakosztály | Szóljon hozzá most!

Korai iskolaelhagyás ellenében

Összefoglaló beszámoló

az MPT „Korai iskolaelhagyás megelőzéséért” tevékenykedő Szakosztályának 2018. évi munkájáról

Szakosztályunk 2018 január 17-én alakult a Kispesten működő Tanext Akadémia Szakképző Iskola és Comenius Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységét segítő pedagógus és más szakemberek részvételével. A szakosztály tevékenységének 2018. évi fókusza az MPT szervezetén belüli kapcsolat építés, szakmai együttműködések kialakítása volt. Ennek érdekében szakosztályunk tagjai aktívan vettek részt az MPT egyes szakmai rendezvényein Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Korai Iskolaelhagyás szakosztály - KORISME | Szóljon hozzá most!

Családpedagógia

A Családpedagógiai Szakosztálynak 2018 – ban az alábbi programjai voltak:
1. 2018. májusában a “Szülőnek lenni” konferenciához kapcsolódva a megjelent szakosztályi tagok a szakosztály fennmaradásáról határoztak.Egy őszi rendezvényről döntöttünk, mely elsősorban a nagyszülőket célozta meg. Közülük is azokat próbáltuk aktivizálni, akiknek külföldön élnek, tanulnak az unokáik.
2. 2018. október 5-én a Családpedagógiai Szakosztály, a Kisgyermeknevelési Szakosztály és a Fővárosi ( Közép – magyarországi ) Tagozat közreműködésével a “Nagyszülők szerepe a tanulási folyamatban” címmel szerveztünk programot a Lurdy Ház Líra – Móra Könyvesházában.
A programon többnyire a nagyszülői korosztály képviseltette magát, de a fiatalabbak is érdeklődéssel fordultak a téma iránt. A vitaindító előadásokban és a hozzászólásokban egyaránt megfogalmazódott, hogy a családokban szükség van a generációk közti együttműködésre, akár egymás közelében élnek, akár nagyobb földrajzi távolság választja el őket egymástól.
A visszajelzések megerősítést adtak a szervezőknek, hogy ez a téma nagyon aktuális napjainkban, érdemes volt kicsit bővebben foglalkozni vele.
 
2019-re az alábbi programokat szeretnénk megszervezni:
1. 2019. májusában a “Szülőnek lenni” konferencia programjához szeretnénk csatlakozni
2. 2019. őszén szeretnénk egy rendezvényt  az elvált szülők családjában nevelkedő gyermekek életének problémáiról.Ez sokakat érintő téma, ezért több érdeklődőre számítunk.
 
Az Elnökség minden tagjának sikeres új esztendőt és jó munkát kívánok!
     
   Nagy Péterné
a Családpedagógiai Szakosztály megbízott vezetője
Kategória: Családpedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Szomatikus nevelési szakosztály

Tagozati beszámoló

Beszámoló
az MPT Szomatikus Szakosztály 2018. évi tevékenységéről
 
2018-ben az előző évhez hasonlóan a Szomatikus Szakosztály munkájának középpontjában a szakosztályi munka fellendítése és a kapcsolatépítés állt.  A szakosztályi munka fellendítése érdekében 2018. szeptember 20-án sportnapot szerveztünk a Kodolányi János Egyetemen. A rendezvény keretében Kraiciné Szokoly Mária workshopot tartott az egészségfejlesztés, a felnőttkori tanulás egyetemi hallgatókat érintő témaköréből. A workshopon mintegy 20 fő vett részt. A nyílt sportnap keretében kötetlen és szervezett szabadtéri játékok, ügyességi, kreatív, csapat- vagy egyéni sportprogramok várták a résztvevőket. Az őszi szakosztályi munka kiemelkedő eseménye volt a november 21-én az ELTE PPK-n rendezett, Sport és egészség c. Konferencia,. A 120 fős konferencia az ELTE PPK Egészség és Sporttudományi Intézet megalakulásának 10. évfordulója alkalmából szerveződött. Sikerrel mutatkozott be a szakosztály új titkára, a Kodolányi Egyetem tanára, Butor Klára. A szakosztályok közötti együttműködés keretében együttműködünk a Felsőoktatási és a felnőttképzési szakosztályokkal, tájékoztatjuk egymást rendezvényeinkről és a lehetőségekhez képest közösen lépünk fel szakmai kérdésekben.
 

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szomatikus Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!