Konferencia megannyi vezető MPT-aktivista részvételével

Invitation to the conference Visual Learning –

A Year After organized by the Hungarian Academy of Sciences / Budapest University of Technology and Economics project Perspectives on Visual Learning

Date/venue: May 23, 2019, Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Aktuális információk | Szóljon hozzá most!

Küldöttgyűlés 2019

AZ Elnökség 4/2019. sz. határozatával a Küldöttgyűlést május 24-én délutánra összehívta. Az ülés helye: OPKM (Népliget) Díszterme.

A küldöttek meghívót kapnak, és kézhez vehetik a küldöttgyűlés dokumentumait.

 

Kategória: Küldöttgyűlés | Szóljon hozzá most!

Elnökségi ülés – határozat a Küldöttgyűlés összehívásáról (május 24.)

Emlékeztető
az MPT Elnökség április 17-iki üléséről
Jelen voltak az elnökség tagjai, Fábry Béla és Villányi Jutka mentette ki magát egészségi okokból, továbbá Novák István, a Felügyelő Bizottság elnöke.
Napirend előtt Somogyi Zsuzsa bemutatta Pálvölgyi Gábort, aki felajánlotta segítségét a honlap-reform grafikai megoldásaihoz. A Turcsik Katalin vezette ad hoc bizottság a részleteket illetően felveszi vele a kapcsolatot. Az őszi VK ülésen lehetne „premier”, a webfejlesztés és működtetés esetleges költségeinek bíztató áttekintésére ősz előtt nem lesz mód.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Szókincsháló

A Magyar Pedagógiai Társaság SZÓKINCSHÁLÓ Szakosztályának
2018. évi beszámolója és 2019. évi munkaterve
Szakosztályunk az elmúlt év során két új taggal bővült. A többség továbbra is bázisiskolánk, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola jelenlegi vagy nyugdíjba vonult pedagógusa. 
Véget ért egy négyéves ciklus, ezért döntéseket hoztunk a tisztújítás kérdéseiről. Ennek eredményeképp a tisztségeket ettől az évtől az alábbi tagjaink töltik be: Szakosztályi elnök: Turcsik Viktor Alelnök: Demeter Éva Titkár: Turcsik Katalin Küldöttek: Demeter Éva és Turcsik Viktor Szakmai Kollégiumba delegált tag: Turcsik Viktor 

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szókincsháló Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Mérleg 2017

merleg2017

Kategória: Küldöttgyűlés | Szóljon hozzá most!

Mérleg 2016

merleg2016

Kategória: Küldöttgyűlés | Szóljon hozzá most!

Kiss Árpád Műhely

Beszámoló a Kiss Árpád Műhely 2018. évi munkájáról és 2019. évi terveiről

 

Az MPT Kiss Árpád Műhelye az abszolút pedagógusokról szóló beszélgetéssorozata 2018-ban (emlékeztetőül: az MPT Kiss Árpád Műhelye 2016 májusában jelentette meg az addigi munkáját összefoglaló Abszolút pedagógusok című, több nyilvános fórumon is bemutatott kötetet) az informális megbeszéléseken megfogalmazódott előzetes tervek alapján folytatta munkáját.

 

Rendezvényeink a következők voltak:

 

Nagy László és Domokos Lászlóné mint abszolút pedagógusok. Bevezető: Áment Erzsébet, a reformpedagógia kutatója, az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottságának tagja. MPT Kiss Árpád Műhely. Budapest, 2018. január 19.

 

BarcsayJenő, az abszolút pedagógus. Bevezető: Beke László, Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár. MPT Kiss Árpád Műhely. Budapest, 2018. április 23.

 

Sík Sándor, az abszolút pedagógus. Bevezető: Kamarás István, olvasáskutató, vallásszociológus, szociográfus, író. MPT Kiss Árpád Műhely. Budapest, 2018. október 8.

 

Pólya György mint abszolút pedagógus. Bevezető: Munkácsy Katalin, főiskolai docens, ELTE TTK, Matematikatanítási és Módszertani Központ. MPT Kiss Árpád Műhely. Budapest, 2018. november 27.

 

Dienes Valéria mint abszolút pedagógus? Bevezető: Boreczky Ágnes, ELTE PPK, MPT Kiss Árpád Műhely, Budapest, 2019. január 13.

 

A Kiss Árpád Műhely találkozóinak általában 6-10 résztvevője volt az elmúlt évben.. A meghívottak, alkalmanként egy-két ember kivételével, megjelentek az összejöveteleken. Tekintettel arra, hogy a Kiss Árpád Műhely esetében valóban műhelymunkáról van szó, a jelenlévők létszáma megfelelt az elvárásoknak. Ugyanakkor a műhely kész a nagyobb szakmai nyilvánosság befogadására is. A résztvevők átlagéletkora a 2018. évi rendezvényeken 60 év felett volt. Az ezt megelőző években azonban, több doktorandusz, fiatal oktató is bekapcsolódott a munkába, s ezt a jövőben is tovább szorgalmazzuk. Mint ahogy az egyes témák bevezetőit tartó meghívottak névsora is mutatja, a résztvevők többsége az oktatás és a tudomány legkülönbözőbb területein munkálkodó egyetemi, főiskolai, gimnáziumi oktató, tudományos kutató volt, így biztosítva a szinergiákat a dialógushoz. Külön kiemelendő, hogy az MPT más szakosztályainak képviselői, így Villányi Györgyné, a Kisgyermeknevelési Szakosztály és Révész György, a Mozgalompedagógiai Szakosztály vezetője is részt vett a műhely több összejövetelén. 2019 első felében az MPT Kiss Árpád Műhely még egy-két beszélgetést tervez. Már most elkezdtük annak az újabb könyvkiadványnak az előkészítését, amelyben az abszolút pedagógiáról folyamatosan alakuló, gazdagodó elméletünk eredményeit szeretnénk közzétenni az említett abszolút pedagógusokról szóló tanulmányok közzétételének segítségével.

 

 

                                                                                   Hudra Árpád,

                                               a Kiss Árpád Műhely és az MPT Szakmai Kollégiumának tagja

 

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Vasvári-diploma 2019

A  gazdag életének 97. évébe lépő Pataki Gyula a 40-es évek debreceni ifjúsági életében köteleződött el a nevelés ügye mellett. A  parasztcsaládból a városba érkező villanyszerelő-inast a városi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) fogadta magához, s látta el feladatokkal. Az egyesület otthonába látogató professzor, Karácsony Sándor tudatosította benne hivatását. Így került sor az ifjúsági munkában szerzett tapasztalatai nyomán, hogy  barátjával, a fiatal könyvködősegéddel, Szekeres Mihállyal megbízást kapott a háborús viszonyok tovább fokozta városi  nyomorban  tengődő csavargó, bűn kísértette fiúkból létrehozza a Fiúkfalvát. A tanyavilágban berendezkedő, önkéntes csatlakozókból álló kamasz-közösség méltán tartozik a hazai közösségi nevelés  legnemesebb hagyományai közé. A faluvezető tragikus halála után 1944 júliusa után rámarad a közösség vezetése, nevelése és egyre nehezebb ellátása. A háború befejezése után néhány reményteli hónap élete véget vetett a vállalkozásnak. A gyermekvédelmi ellátás államosítása ellehetetlenítette a falu életét.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Ádám György -díj a Magyar Pedagógiai Társaságban

A Kuratórium javaslata alapján az Elnökség meghozta döntését. Május 24-én, a társasági Küldöttgyűlésen kerül nyilvánosságra, ki a 3 díjazott.gyorgy_adam

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Staféta-tábor júniusban Orosházán. A felhívás

stafeta-tabor_17-oroshaza-jelentkezesi-lap-1

Kategória: MPT Elnökség, Uncategorized | Szóljon hozzá most!