A Neveléstörténeti Szakosztály ülése

Kedves Kollégánk!

A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya a szakma és a nevelésügy nehéz helyzetében az utóbbi időben hagyományaihoz képest csendesebb volt. Vezetősége korábban új, vonzónak gondolt  programokkal  próbálkozott (felelevenítve a “szakmai turizmus” hagyományait), ez az innováció több-kevesebb sikerrel járt, aztán ez az innováció is elakadt. Bizonyos szempontból tükre  volt a szakosztályi munkának a 2017. tavaszán az MPT újjászervezésének 50. évfordulójára meghirdetett  nyílt szakosztályi ülés, mely szakmai sikerekben bővelkedett (kötet is készült), ám a szakosztály tagságát nem mozgósította igazán.

Tudjuk, hogy a neveléstörténész szakma jól szervezett, intenzíven szerveződő alrendszere, közösség a neveléstudományi diszciplínának, bizonyára ez is oka, hogy a pedagógiaitársaság-beli szerveződés presztízse csökkent az utóbbi időben.

A 2018. évi tisztújító társasági küldöttgyűlésre készülvén a társaság elnöksége – más szervezeti egységek mellett – áttekintette a Neveléstörténeti Szakosztály helyzetét is. A felkészülés során tudomásul kellett vennünk Mikonya György elnök és Hegedűs Judit titkárok lemondását. Az elnökség Endrődy-Nagy Orsolyát kérte fel a szakosztály élete új periódusának felelős megszervezésére.

Az ő aktivitása nyomán kitűzhetjük a jövőről döntő szakosztályi ülés időpontját. Ez  2018. március 21-e 15.00. óra. Helyszíne az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Fszt.4-es földszinti tárgyalója (XII. Kiss János Altábornagy utca 40)

Kérjük, fogadja el meghívásunkat az ülésre. Akadályoztatása esetén is mindenképpen jelezze gondolatait, elképzeléseit, javaslatait, a szakosztályi munkában való további részvételi szándékát. Válasza is megkönnyíti értékelő-tervező munkánkat.

Végezetül felhívjuk figyelmét arra is, hogy az MPT tevékenysége jól követhető honlapján (pedagogiai-tarsasag.hu).

Várakozással

az MPT elnöksége


Benedek András elnök sk.

(A visszajelzéseket az mptiroda@gmail.com címre kérjük.)

Kategória: MPT, Neveléstörténeti Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Korai iskolaehagyás

A kispesti Comenius Iskolacentrum embermentő működését mutatta be az újonnan alakult Korai iskolaelhagyás megelőzéséért szakosztály. A szakosztály partnerséget, tapasztalatcserét, összehangolt érdekérvényesítést ajánl a szakmailag érintkező  szakosztályoknak kiterjedt gyermekvédelmi, szakképzési, közösségpedagógiai, szabadidőpedagógiai, prevenciós, pályaorientációs, felnőttképzési tevékenysége okán, illetve országos hálózat érdekében a megyei tagozatoknak is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Képek a Vezetői Kollégium február 9-ei üléséről

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!

A Kisgyermeknevelési szakosztály

2017. évi beszámolója és 2018. évi munkaterve

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Helyreigazítás

Korábbi híradásunktól eltérően Csizmadia Ferencné Nemes Márta temetése nem a Fiumei Úti Sírkert, hanem az Új Köztemető szóróparcellájánál lesz (Budapest, Kozma u. 8-10, február 22, 13:45).

Ifj. Csizmadia Ferenc
T: +36-20-9570988

Kategória: Családpedagógiai Szakosztály, MPT, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Magyar Pedagógiai Társaság „Korai iskolaelhagyás megelőzéséért” Szakosztály

KORISME

A Magyar Pedagógiai Társaság 2018. január 17-én megalakult szakosztálya nevében a kezdeményezők közössége meghívja Önt bemutatkozó mini konferenciájára a kispesti Comenius Iskolacentrumba.

Célunk kapcsolatot találni mindazokkal az MPT tagokkal, MPT szakosztályokkal és más érdeklődőkkel, akik a mindennapokban segíteni akarják azokat a középiskolás korú, a középfokú oktatási szolgáltatásokból – akár önhibájukból is – kiszoruló tanulókat, akik személyes boldogulása, társadalmi integrációja családjaik hiánya vagy értékorientációja okán nehezített.

Álláspontunk szerint a tanulóknak születésükkel szerzett joga, hogy saját életük saját szándékaik szerinti építéséhez – a társadalmi közszolgáltatások eszközeit is használatba véve – segítséget kapjanak.

Cím: XIX.kerület, Kispest, József Attila utca 74. alatti iskolaépület

Időpont: 2018. február 22. 14.30 -16.30 óra

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Korai Iskolaelhagyás szakosztály - KORISME | Szóljon hozzá most!

Beszámoló az MPT Szomatikus Szakosztály 2017. évi tevékenységéről

2017-ben a Szomatikus Szakosztály munkájának középpontjában a szakosztályi munka fellendítése és a kapcsolatépítés állt.

A szakosztályi munka fellendítése érdekében 2017. október 21.-én Egészség, rekreáció, sport” címmel nyílt egészségnapot szerveztünk az ELTE Sporttelepen együttműködve az ELTE PPK ESI-vel. A rendezvényen …. fő vett részt. A nyílt sportnap keretében kötetlen és szervezett szabadtéri játékok, ügyességi, kreatív, csapat- vagy egyéni sportprogramok várták a résztvevőket.

A program résztvevői bekapcsolódhattak a nyílt nap keretében rendezett, nagy érdeklődéssel kísért tudományos konferencián, ahol az alábbi előadások hangzottak el. Bárdos György: Életmód és egészség – mi a magunk felelőssége, Janecskó András: Az atlétika szerepe az egészség védelmében; Demeter Attila: Életmódváltás a gyakorlatban – avagy tenni, vagy nem tenni; Báthoriné Németh Andrea: Az edzői kommunikáció sajátosságai a szabadidős sportfoglalkozások folyamán az óvódás és kisiskolás kisgyermekek körében; Borkovits Margit – Rausz-Szabó Attila Fizikai aktivitás az élsportoló és a rekreátor szemszögéből.

Együttműködés szakmai szervezetekkel

A szakosztályok közötti együttműködés keretében a Felsőoktatási szakosztály programján, Szombathelyen megismertettük a résztvevőkkel az ELTE egészségfejlesztési stratégiájának lényegét, abból a célból, hogy érzékenyítsük a hallgatóságot az egészséges életmód és a rekreáció fontossága iránt.

2018. január 6.

Bárdos György
a szakosztály elnöke

Kategória: Szomatikus Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Meghívó

a szocio-andragógia műhely foglalkozására.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának 2017. évi beszámolója és a 2018. évi munkaterve

A megyei tagozat önálló programokkal és társrendezésekkel segíti a megyei pedagógiai közéletet. Főbb tevékenységi formák: konferencia, felolvasó ülés, foglalkozások, könyvbemutató, szakmai műhely meglátogatása. A tagozat nyitott rendezvényeket tart, amelyeken az érdeklődők megkötés nélkül részt vehetnek.

Az alapvető feladatok rendezése

A tagozat létszámának növelése. Az elmúlt években a középiskolák és az általános iskolák pedagógusainak irányába próbáltunk aktívabb tagszervező tevékenységet kifejteni, több-kevesebb sikerrel.

A folytonosság fenntartása, a tagozat folytatható hagyományainak ápolása.

Kapcsolattartás a társaság tagjaival, más érdeklődőkkel

Az információ áramlás meggyorsítása és a jobb kapcsolattartás érdekében 2010-ben weboldalt indítunk: pedagogiaitarsasag.hupont.hu címen. A weboldalon megtalálható minden rendezvényük előadás anyagainak elektronikus változata is. A társaság tagjainak és minden érdeklődőnek az észrevételeit, megjegyzéseit a 2010-ben létrehozott e-mail címen: pedagogiaitarsasag@gmail.com címen várjuk. Itt válaszolunk felmerülő kérdéseikre is. 2009-ben egy önálló, lektorált kiadványt indítottunk „Pedagógushivatás” címen, melyben a rendezvényeink előadás anyagait jelentetjük meg. Évente egyszer-kétszer tudunk így megjelenni a tagjaink előtt. 2011-ben angol nyelvű kiadvánnyal rukkoltunk elő. 2016-ben már kilenc számmal rendelkezünk.

Szabolcsi pedagógusok a pedagógusok arcképcsarnokában

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Jegyzőkönyv

2018. február 1-én a Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat megtartotta a MPT vezetősége által javasolt tisztújító ülését Trencsényi László MPT ügyvezető elnök jelenlétével, melyet ezúton is köszönünk szépen!

Helyszín: Móricz Zsigmond Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és Városi Könyvtár Konferenciaterem

1. A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata dr. Dráviczki Sándort javasolja és választotta a megyei tagozat elnöki, és Pinténé Kosina Juditot a titkári posztjára.

2. A megyei küldöttek (az MPT tanácskozásain) a mindenkori elnök és a titkár, valamint Raffay Zoltánné.

3. Az MPT Szakmai Kollégiumának munkájában a mindenkori tagozati elnök vesz részt

4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat állásfoglalása a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségével kapcsolatban: személyi változást nem kezdeményez.

Nyíregyháza, 2018. 02. 01.

Pinténé Kosina Judit
jegyzőkönyvvezető

Kategória: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!