Könyvek által a világ….

A Magyar Pedagógiai Társaság

pedagógiai-andragógiai könyvbemutatója

Ideje: 2018. október .29. 15 óra

Helye: K11 művelődési színtér Budapest VII. ker. Király utca 11.

’Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért’ Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

JÁTÉKBARÁT ISKOLÁKÉRT

Kedves Ismerősünk, Barátunk, Kollégánk! Szeretettel meghívunk a „Children’s Access to Play in Schools – Játékbarát iskolákat” című projektünk műhelytalálkozójára!

Időpont: 2018.10.30. 9:30-14:00

Helyszín: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest 1126. Kiss János Altábornagy u. 40. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Játékpedagógia és gyermekkultúra szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető a Családpedagógiai Szakosztály programjáról

2018. október 5-én pénteken lezajlott a Családpedagógiai Szakosztály, a Kisgyermeknevelési Szakosztály és a Fővárosi ( Közép – magyarországi ) tagozat közreműködésével szervezett programja, a „Nagyszülők szerepe a tanulási folyamatban“ címmel. A rendezvénynek a Lurdy Ház Líra – Móra Könyvesháza adott otthont. A bolt dolgozói összegyűjtötték a témával kapcsolatos könyveket, melyeket helyben megvásárolhattunk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Családpedagógiai Szakosztály, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

NAT 2030 – Szakképzés

Vélemény

a Nat (2018. augusztus) szakképzési vonatkozásairól

 

A Nemzeti alaptanterv 2018. augusztus végén nyilvánosságra került tervezete koncepciójában, nyelvezetében számos előremutató elképzelést tartalmaz. Ez azonban nem oldja meg közoktatásunk alapvető gondjait, nem oldhatja meg, mert nem is ez a feladata. A rendszert változatlanul nyomasztja a központosítás, az iskolák tantervi gúzsbakötése, a kötelező kerettanterv, a tankönyvek választhatóságának hiánya, az iskolák pedagógiai, gazdasági és munkaügyi szabadságának eltörlése, a hibás pedagógus életpálya modell és a hozzá kapcsolódó rossz bérezési rendszer, a tanulók és a tanárok túlterhelése és a sor még folytatható. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakképzési Kollégium | Szóljon hozzá most!

Rekviem egy intézményért és egy szakosztályért

amkAz ÁMK-szakosztály elköszön

Az ÁMK-sok baráti találkozója október 5-6-án Kunszentmiklóson Turcsányi László kollégánk és barátunk szakmai életútját állítja fókuszába, s az ő tapasztalatainak tükrében jeleníti meg az ÁMK-mozgalom múltját és jelenét is. A rendezvény támogatója a Magyar Pedagógiai Társaság ÁMK-szakosztálya, amely maga is története fontos pontjához érkezett: ezt a rendezvényt szánja ugyanis hivatalos búcsúnak, tevékenysége lezárásának. Az ÁMK-szakosztály 2013-as megalakulásakor azt a célt tűzte maga elé, hogy az általános művelődési központok szakmai mozgalmának értékeit szervezett keretek között örökítse tovább a kedvezőtlenül megváltozott jogszabályi (különösen oktatásirányítási) feltételek közepette. Ennek érdekében az eltelt esztendőkben szervezett tevékenységei elsősorban arra irányultak, hogy az Általános Művelődési Központok Országos Egyesületével együttműködve az „ámk-gondolatot” lehetőség szerint minél szélesebb körhöz juttassa el, valamint hogy a magyar pedagógiai gondolkodás számára megőrizze e „szakmai hagyományt”. Sikerrel jártunk-e? Emlékezni fognak-e azokra a szakemberekre, munkásságukra, akik az intézményekben, az Országos Egyesületben valamint az ÁMK-szakosztályban évtizedeken át dolgoztak egy olyan eszmény megvalósításán, amely a magyar közoktatás innovatív megújulását célozta? A választ nem tudjuk. De hisszük, hogy igen, hogy ez elmúlt közel fél évszázad bőségesen hagyott az eljövendő pedagógusgenerációk számára is értékes teléreket. Kívánjuk, hogy leljék fel, aknázzák ki őket!
Tarcsa Zoltán 

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: ÁMK Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Andragógusok, figyelem!

Jelen soraimmal tisztelettel meghívom a PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézetben megrendezésre kerülő MPT Felnőttképzési Roadshow keretében megvalósuló szimpóziumra, melynek keretében Intézetünk oktatói rövid előadásokban mutatják be a felnőttoktatás és a felnőttkori tanulás területéhez kapcsolódó elemzéseiket.

 

Téma: Az andragógia vonzásában: a felnőttek tanulását és tanítását érintő jelenségekről

Időpont: 2018. október 9. 11.00 – 13.30 között

Helyszín: PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet/Fsz. A terem – 7633 Pécs, Szántó Kovács J. 1/B.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A kecskeméti Gyermeklét 2018 konferencia előadásaiból (2018. szeptember 27)

gyermeklet-kecskemet-1mpt_konf_nemeth_kolto_2014_hbscgyereklet2018-konferencia-2018-09-27gyerekek-kozossegek-nelkul_kerenyia-prevencio-fogalmanak-erv-_-czako-k-da-gyermekkultura-helyzetekecskemet_gyereklet-1

Kategória: Gyermekérdekek Szakosztálya-Korczak Munkabizottság, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Földesi konferencia – partnerünk rendezvénye

Egy régi konferenciára emlékeztek Földesen
2018.10.01

Földes – Balatonszárszó nevéhez kötődik a XX. század egyik nevezetes történelmi eseménye: az 1943-as találkozó.
Azt a találkozót Püski Sándor könyvkiadó a Magyar Élet könyvbarátainak társaságával és a reformátusok Soli Deo Gloria nevű szövetségével közösen rendezte meg. A találkozót bezáró előadást akkor a Földesen született Karácsony Sándor tartotta. Szeptember 22-én erre, a Magyar nevelésről elhangzott nagy hatású előadására emlékezett konferencián a Karácsony Sándor Művelődési Társaság, a Földesi Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület, az önkormányzat és több helyi civil szervezet.
Sorsfordító időkre készültek
A szárszói találkozó 1943. augusztus 23-tól 28-ig tartott, mintegy hatszáz résztvevővel. Püski Sándor és a szervezők célja az volt, hogy a világháború közepette a népi mozgalom íróit, barátait, a magyar szellemi élet hasonlóan gondolkodó kiválóságait a mozgalmon belül is éleződő viták tisztázására és hatékonyabb összefogásra késztesse a magyarság jövője érdekében. Gondolataikban ott volt már akkor, hogy a világháború befejeztével majd a világ újrarendezésére is sor kerül, és valószínűleg arra is gondoltak, hogy a háború a németek vereségével ér véget. Az igazi kérdés az volt, hogy addig is miként viselkedjék a magyar politika és a szellemi élet, hogyan készüljön a sorsfordító időkre, s miféle magyar jövőkép vázolható a háború utáni évekre, évtizedekre.
A nevelés lélek és hit dolga
Az emlékkonferencia előadói: Levente Péter, Heltai Miklós, dr. Deme Tamás és dr. Medvigy Endre arra keresték a választ, hogy Karácsony Sándor akkori előadásának főbb gondolatai hogyan élnek tovább és valósultak meg a magyar nevelésben. Mit értsünk a nevelés magyar voltán, van-e egy bizonyos fajta törvényszerűsége a nevelésnek, hogyan lehet a nevelést modern¬né, magyarrá és hatékonnyá tenni.
Karácsony Sándor előadásában Szárszón egy negyedik utat is ajánlott. Ezt a bizonyos „negyedik utat” ő először a nevelés területén találta meg, amikor a pedagógia történetében először ismerte el diákjait „másik embernek”. Fölismerte, hogy ha a magunk sikere, a magunk tekintélye fontosabb számunkra az órán, mint az, hogy a gyerekekkel elviseljük egymást, képesek legyünk szóba állni egymással és megértsük egymást, akkor bizony nem respektáljuk a gyermekben a „másik embert”.
Ma ezernyi iskola működik hazánkban, a terep tehát a negyedik út megleléséhez adott mindazoknak, akik számára a tanári pálya nem foglalkozás, hanem életkérdés. A 75. évforduló alkalmat ad arra is, hogy elgondolkodjunk, vajon a mai magyarországi nevelés „magyar nevelés”– e? S közelebb került-e ahhoz a bizonyos Karácsony Sándor-i „negyedik úthoz”, amely az ő értelmezésében elsősorban a nevelői alázat, áldozatvállalás útját jelentette. Az előadók, a konferencia vitájában részt vevők, és konferenciát záró gondolataiban Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester is megerősítette: van magyar nevelés, mert sok jó tanár van, aki nyelvileg viszonyul a diákokhoz. Olyanok, akik érzelmileg hangot találnak s megtalálják velük a közös cselekvés útját is, s mindezért áldozatot is vállalnak. Hogy kevesen vannak-e ilyenek, vagy elegen? Erre nem tudták az előadók a választ.
– Péter Imre –

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Az MPT elnöksége által autorizált álláspont a NAT-tervezetről

A Magyar Pedagógiai Társaság

ÁLLÁSPONTJA

a NAT-2018 tervezetéről

A Magyar Pedagógiai Társaság Didaktikai Szakosztálya 2018. szeptember 24-ei kibővített ülésén az MPT Elnökségének felkérésére a Társaság szervezeti egységeinek véleményét is figyelembe véve megvitatta a NAT 2018. augusztus végén megjelent tervezetét.

A jelenlévők és az írásban véleményt nyilvánítók fontosnak és szükségszerűnek tartották a dokumentum elkészültét. Az MPT megértéssel követi a tervező szakértői csoport törekvéseit, azt, hogy napjaink kihívásaira egyre szakszerűbb és tudományosan megalapozott választ igyekeznek adni, már, ami egy tantervi szabályozási válasszal a közoktatás problémáira válaszként adható. Fontos értékként emeljük ki, hogy a dokumentum szerkesztői a tanulási folyamatok főszereplőjének a biztos és korszerű tudással rendelkező tanulót, tanulói közösséget tekintik.

A Magyar Pedagógiai Társaság álláspontját a szakosztályi ülés (ennek megelőző írásbeli és követő vitái) alapján alkotta meg. Álláspontunk megfogalmazásakor fontosnak tartottuk a javító szándékú véleményekre való fókuszálást.

I. Kiemeljük ezek közül a NAT-tervezet támogatandó elemeit.

• A tartalmi szabályozást tárgyaló rész (1. fejezet) gyermekközpontú, megfogalmazott pedagógiai elvei előremutatóak, korszerűek.
• Különleges bánásmód szerepe, az „egyéni tanulási utak” legitimációja, ösztönzése markánsan megjelenik.
• Integrált szemléletmódra törekvés.
• Az értékelési rendszer a fejlesztő, szöveges értékelés irányába mozdul el.
• Digitális kompetenciák és digitális pedagógia szerepe is érdemi helyet kap, ugyanakkor célszerű lenne a kifejtést kettéválasztani a 9-10. és 11-12. évfolyamoknál.
• Az idegen nyelv oktatása érdemben szerepel, de e szakmai rész a nyelvtanárok bevonásával tovább finomítható.

II. A tervezetből elhagyandó elemek.

• Fejlesztő vagy 0. évfolyam elhagyását javasoljuk, hiszen ez minden szándéka ellenére a korai szegregációt segítené elő, s egyben semmibe veszi az óvodák fejlesztő munkáját. A 0. évfolyam bevezetése nyilván törvénymódosítási kérdés. E helyett helyreállítani javasoljuk a „”rugalmas beiskolázás” elve alapján ennek gyakorlatát. 
A NAT fejlesztési feladatrendszere szorosan kapcsolódik a kisgyermekkori fejlesztés irányait meghatározó Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott célokhoz, ez helytálló, és erősíti az óvodai nevelés súlyát. De a kifejtés, a javaslat további része nem ezt támogatja. Ellenkezőleg, a magyar óvodai nevelés szakmai tartalmának súlyos csonkítását jelenti. Ezért nem ez fogadható el, mivel a köznevelési törvény fejlettség szerinti beiskolázást biztosít, nincs tehát szükség felkészítő fejlesztő évfolyamra az iskolában! Az óvodai hálózat jól képzett óvodapedagógusokkal és szakmai munkát segítő szakemberekkel meg tudja oldani minőségi értékek alapján megvalósítható nevelést, fejlődés segítését differenciált egyéni bánásmód alapján.
• Nem szükséges a mindent meghatározó centrális szabályozás, a tantárgyi tábla
műfajidegen, az adaptivitást korlátozza.

III. Átdolgozandó elemek.

• Túl részletezőn fogalmazza meg a tananyagot, a tananyag tartalmában túlterhelt, beleértve a magas óraszámokat is.
• A mindent meghatározó centrális szabályozást korszerű, adaptív megoldással javasoljuk lecserélni.
• Kezdeményezzük a „nemzetiségi oktatás”-ról szóló részeket bővebben kifejteni.
• Összhangban a jelen álláspont I. pont első és negyedik bekezdésben mondottakkal, indítványozzuk az értékelés részletes rendszerének részletes kidolgozását. (ez nyilván törvénymódosítást jelent).
• A környezetismeret szerepe, a természettudományi tantárgyak oktatása kapcsán az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
A tervezetben foglalt megoldás problémái (képzés, attitűd, oktatási hagyományok, társadalmi szükségletek stb.) jelzik, hogy a fejlesztés csakis alternatívák alapján, azok választhatóságát biztosítva valósítható meg ( időben biztosított személyi és tárgyi feltételek megléte – ideértve az időben megvalósított képzést – esetén támogatandó siker esélyével a progresszív, innovatív megoldás).
• A szakgimnáziumoknál csak a szakirányú továbbtanulásra való felkészítést jelöli meg célként a NAT. A NAT-tervezet nem foglalkozik a szakközépiskolákkal, vagyis a korosztály 25%-ával.

IV. Vitatott elemek.

• Az óraszámok és a tantárgyi tábla műfajidegen egy alaptantervtől, fokozza a rendszer inadaptivitását.
• A 9 évfolyamos általános iskola kérdését szakmai megközelítés alapján fontosnak tartjuk, de hangsúlyozzuk, hogy ezt csak rendszerszerű megközelítésben szabad felvetni.

V. Hiányzó, vagy erőtlenül kifejtett elemek.

• A tanulók hátrányos helyzetből adódó kulturális deficitját, illetve másságát, az erre a helyzetre adott, tantervbe foglalható tanulástámogatási válaszokat nem tette kifejtés tárgyává.
• Megfelelő pályaorientáció és az életen át tartó tanulásra felkészítő fejlesztési feladatok.
• A pályaorientációnak középfokon nemcsak a gimnáziumban, hanem a szakképzésben is meg kell jelennie.
• A természettudományos kultúra érdemi helye, a XXI. századi kihívásokra adott válaszok 
kifejtetlensége.
• A Művészetek műveltségi területek körében helyreállítandó a Dráma/bábjáték, a Tánc, Mozgóképkultúra, Hon- és népismeret korábbi, e tárgyak presztízsét kifejező helye.
• Nem egységes tantárgyi tartalmak és leírások. A „fő témakörök” leírásainak absztrakciós szintje és struktúrája az adott tantárgy objektív természetétől jóformán függetlenül) igencsak különbözőek.
• A tantárgyakhoz nem köthető fejlesztési célok (pl. életpálya-építési készségek, könyvtárhasználat/információfeldolgozás, pénzügyi kultúra, médiatudatosság stb.) megjelenése és megvalósíthatósága.

*

A Nemzeti Alaptanterv 2018. augusztus végén nyilvánosságra került tervezetében, fogalmi rendszerében, nyelvezetében számos előremutató elképzelés jelenik meg. Ez azonban nem oldja meg közoktatásunk alapvető gondjait.

A rendszert változatlanul nyomasztja a központosítás, az iskolák tantervi gúzsbakötése, a kötelező típusonként egyetlen kerettanterv, a tankönyvek választhatóságának hiánya, az iskolák pedagógiai, gazdasági és munkaügyi szabadságának eltörlése, a hibás pedagógus életpálya-modell. A nemzetközi és a hazai szakmai felmérések, kutatások számos egyéb rendszer-problémára is felhívják a figyelmet (pl. a korai iskolaelhagyás, nemzetközi összehasonlításban a tanulók kompetenciákban mutatkozó lemaradása, a középiskolai és az azt követő képzésekben részt vevő fiatalok aránya). E problémák kezelése a NAT „bevezetésével” egyidejűleg követel beavatkozást.

Úgy látjuk, hogy a most vitára bocsátott NAT az eredeti tervekhez képest 2019-től nem vezethető be, ugyanis nem adottak a pedagógusi, tananyagtartalmi és infrastrukturális feltételek sem. Álláspontunk szerint a NAT „bevezetése” csak a folyamatos innováció-támogató implementáció útján járható.

Fontosnak tartjuk továbbá hangsúlyozni, hogy a tervezet érvényesítése csak a pedagógusképzés átfogó áttekintése, fejlesztési stratégiájának adaptációja után lehet valamennyire is eredményes, e feladatokra időben és kellő időt szánva, a feladatra esetenként eltérő megoldást alkalmazva – új szak alapításával, indításával, máskor a követelmények korrekciójával – fel kell készíteni a pedagógusokat.

Eljárási problémaként fogalmazzuk meg, hogy a jelen NAT-változat kidolgozásának alapját jelentő NAT-koncepció kialakítását sajnálatos módon nem előzte meg szakmai és társadalmi vita.

Budapest, 2018. szeptember 30.

A Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének nevében

Trencsényi László elnök
Fábry Béla ügyvezető elnök

Kategória: MPT Elnökség, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Szakosztályunk véleményezte a NAT tervezetét

Szakosztályunk pályaorientációs szempontból véleményezte a Nemzeti Alaptanterv augusztus végén nyilvánosságra került tervezetét. Véleményünket elküldtük a vitában megjelölt címekre. Bár szakosztályunk már 2016 végén elküldte ajánlását a pályaorientáció NAT-ban való kezeléséről, tagjaink közül senki sem kapott felkérést a tervezet létrehozásában való részvételre. A Nemzeti alaptanterv tervezetének véleményezésével hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy a pályaorientáció, az életpálya-építési készségek fejlesztése jelentőségének megfelelően jelenjen meg a közoktatás minden szintjén és területén.

Véleményünkben üdvözöljük, hogy a tervezet a pályaorientációt kereszttantervi fejlesztési feladatként fogalmazza meg, hogy a kollégiumi feladatok között is megjelenik „a pályaorientáció és az életpályára való sikeres felkészülés segítése”, és hogy a személyes és társas kompetenciák között kimeneti elvárásként szerepel a pályaépítés, illetve a munkavállalói, vállalkozói kompetenciák.

Kritikaként fogalmaztuk meg ugyanakkor, hogy a megfogalmazott pedagógiai fejlesztő tevékenységek és időkeretek fényében nem látszik reálisnak ezen célkitűzések megvalósítása.

Ez részben a NAT azon általános problémájából következik, hogy – bár a bevezető rész korszerű szemléletet tükröz – a konkrét előírások nem teszik lehetővé a tantárgyi kereteken túlmutató tudás- és készségfejlesztést. A tantárgyakra biztosított órakeret lefedi a kötelező óraszámot, nem látszik, hogyan jut idő és szakember a kiemelt kompetenciaterületeken a személyre szabott fejlesztésre.

Általános, az életpálya-építés szempontjából kiemelten fontos problémája a tervezetnek a középfokú oktatás elitista megközelítése.

A NAT megfeledkezik a tanulók egynegyedéről: semmit sem szól arról, hogyan valósíthatók meg a szakközépiskolákban a NAT, illetve a tanulási területek fejlesztési céljai, hogyan lehetséges „az alapkompetenciák fejlesztése mellett olyan tudás elsajátítását … biztosítani, amely lehetővé teszi a tanulmányok folytatását, így a szakképesítést követően az érettségi megszerzését is.” A felsőoktatásban való továbbtanulást lehetővé tevő kompetenciák megszerzését csak a gimnáziumban tanulók számára jelöli meg célként, a szakgimnazisták számára nem. A középfokú képzésen belül a dokumentum csak a gimnáziumi keretek között foglalkozik érdemben a pályaorientációval, holott az életpálya-építési készségekre mindenkinek szüksége van, ráadásul a 14 éves korban történő pályaválasztás sokszor korrekcióra szorul.

Mindenezek alapján nem látszik, hogy az új NAT bevezetésével a köznevelés keretében mindenki számára elérhető lenne a „carrier education”, az életpálya-építési ismeretek oktatása, az életpálya-építési készségek fejlesztése. Megvalósíthatatlannak tűnik az a NAT-ban megjelenő jogos elvárás, hogy a tanuló „Megtervezi saját életpályáját, tanulási, életpálya- vagy jólléti célokat tűz ki, és belső motivációját folyamatosan alakítja, fejleszti.”

Részletes szakmai véleményünk itt olvasható.

 

 

 

 

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!