Közlemény a Magyar Pedagógiai Társaság 2018 május 25-iki küldöttgyűléséről

A Magyar Pedagógiai Társaság legfőbb döntéshozó testülete, a Küldöttgyűlés a közhasznú civil szervezetre vonatkozó szabályok és az egyesület Alapszabálya szerinti rendben tartotta meg ülését, számot adva az elmúlt négy esztendő társadalmi, nevelésügyi, ebben társasági működésének folyamatairól.

A  számottevő részvétel mellett megtartott ülés egyhangú határozattal fogadta el az elnökség és a Felügyelő Bizottság beterjesztett beszámolóit és stratégiai terveit, nemkülönben Állásfoglalását.

Alapvetően a folyamatosság jegyében választotta újjá vezető testületeit, szerkesztő bizottsági képviselőit, felelős vezetőit.

A küldöttgyűlés kifejezte szándékát a társaság közösségeinek megerősítésére, tagjainak aktivizálására, a szakmai közéletben való hatékony és igényes részvételre.

A személyi döntéseket a GDPR előírásai szerint fogjuk nyilvánosságra hozni.

Trencsényi László
elnök

A küldöttgyűlés dokumentumai:

Benedek András leköszönő elnök prezentációja

Az Elnökség beszámolója

A Felügyelő Bizottság beszámolója

Az MPT 2017. évi számviteli beszámolója

A Küldöttgyűlés Állásfoglalása

Képek a küldöttgyűlésről:

Kategória: Küldöttgyűlés | Szóljon hozzá most!

MPT Játékpedagógia és Gyermekkultúra szakosztályának alapítása

Jegyzőkönyv

2018. május 7-én az alapító tagokkal, megalakítottuk a(z) MPT Játékpedagógia és Gyermekkultúra szakosztályát. A tagság elnöknek Dr. Kolosai Neddát, titkárnak Biró Fannit választotta. Küldetésként a tagok vállalják, hogy a szakosztály nevében jelzett területeken a pedagógiai, neveléstudományi közélet aktív résztvevői és formálói kívánnak lenni. Reális vállalásként az óvodapedagógia és a tanítás aktuális kérdéseit elemző konferenciákon való segítést, valamint projektekben, pályázatokban való aktív közreműködést vállalnak a tagok. Az alakuló ülés végén a tagok az ELTE TÓK Gyermekkultúra Állandó Kiállításán szimbolikusan belepillantottak a kiállítás tükrébe, előtte a tanító szakos tagok aktívan résztvettek egy Winkler Mártával folytatott beszélgetésben a tanítói hivatásról, az óvodapedagógus hallgatók a művészeti nevelés óvodai alakalmazási lehetőségeiről és hasznairól beszélgettek.

Budapest, 2018. május 7.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Szakképzési konferencia

Nagy érdeklődés mellett került sor a Szakképzési Törvény 25. évfordulójára és a szakképzés mai állapotának vizsgálatára, a változási kényszerek kijelölésére összehívott konferencia.

A konferencia kiegészítő programjaként újjáalakult az MPT Szakképzési Kollégiuma. Korábbi elnöke, Szenes György tiszteletbeli elnök, Benedek András elnök és Schindler Rózsa titkár lett. A Kollégium belső működését úgy szabályozta, hogy ha bármely önkéntes, feladatra szerveződő munkacsoportja eléri a 10 főt, úgy ennek képviselője automatikusan a Kollégium alelnöke lesz.

 

Kategória: Szakképzési Kollégium | Szóljon hozzá most!

EMLÉKEZTETŐ

A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG

FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI TAGOZATA

2018. május 15.-én, a budapesti Teleki Blanka Gimnáziumban megtartott üléséről

A Teleki Blanka Gimnázium igazgatója Gál Ferenc nyitotta meg a kiállítást és az ülést, majd Bizjákné Újvári Ibolya zongoratanár teremtette meg a kellemes hangulatot, átkötötte a témákat és zárta le az ülést zongorajátékával.

Egri Judit tagozatvezető köszöntötte az előadókat, az MPT alelnökét: Villányi Jutkát, az MPT tagokat és a vendégeket, majd a témák feldolgozása következett.

Téma: Nemcsak Nagyi…A személyiség kiteljesedése az első 50 év után…

Ami eddig kimaradt az életedből…

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Fővárosi Tagozat, Pest Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Feljegyzés a MPT Családpedagógiai Szakosztálya rendkívüli üléséről

2018. május 15 (az MPT – Szülőnek lenni-program – ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 7. „Szülőnek lenni” konferenciája szünetében).

Jelen voltak: Villányi Judit alelnök, Nagy Péterné, Szigeti Ágnes, Veressné dr. Gönczi Ibolya, Kiss Éva, Ács Rozália, Cserey Miklós, Horváth-Szabó Angéla. Gyógykezelésre hivatkozva maradt távol a szakosztály leköszönő elnöke, dr. Mészáros Ilona. Az ülést Trencsényi László ügyvezető elnök moderálta.

Jelen voltak szomorúan emlékeztek Csizmadia Ferencnére, akinek életműve fontos része volt az MPT-ben kifejtett aktivitása, gyors felépülést kívántak az elnöknek, méltatták a „Szülőnek lenni” konferenciák jelentőségét a családpedagógiai szellemiség megőrzésében, továbbfejlesztésében.

Egyhangú akarattal kifejezték szándékukat arra nézvést, hogy az elhúzódó krízisben leledző szakosztály ne szűnjék meg, keresse meg új helyét ( régi hűségesek és új érdeklődők bevonásával) a gazdagodó, egyre árnyaltabb családpedagógiai szakmában, egyszersmind a Magyar Pedagógiai Társaságban. A szakosztály jövőjét meghatározni az elkövetkező hónapok feladata.

Bizonyos, hogy a szakosztály fennmarad, bizonyos, hogy tevékenységének részévé válik a következő (2019. május 21-én) sorra kerülő „Szülőnek lenni” konferencia előkészítése, promóciója, részvétel a konferencián.

A jelen voltak egyetértettek azzal, hogy a szakosztály közösségként csatlakozzék a Családpedagógiai Egyesülethez, keresve az együttműködést, arculatának kialakítását.

A jelen voltak kifejezték bizalmukat Nagy Péterné Ildikó iránt, aki a szakosztály ügyeinek vitelére, képviseletére vállalkozott. Segítőtársként, „háttérmunkásként” vállalnak feladatot Szigeti Ágnes, Veressné dr. Gönczi Ibolya és Cserey Miklós. Többen jelezték, hogy munkahelyükön vagy civil kapcsolatrendszerükben témába vágó rendezvények előkészületei zajlanak, s hogy érdemes a szálakat összekötni, kölcsönös meghívással, tájékoztatással.

Az ülés tapasztalatairól Nagy Péterné és Trencsényi László megbeszélésén körvonalazódott, hogy az elnökség (titkárság) tájékoztatja a fejleményekről a tagságot, az elnökség veszi fel a kapcsolatot a Családpedagógiai Egyesülettel a „belépést” illetően.  Bizonyára a közeli hónapokban a családokat érintő  jogszabályok tervei válnak társadalmi vita tárgyaivá, ilyen esetekben az elnökség a szakosztályt kéri majd állásfoglalás kialakítására. Várhatóan érdeklődésre tarthat számot olyan téma, mint „Nagyszülők egymás közt – az unokám külföldön jár iskolába”, illetve „Az iskola kapuja nyitva vagy zárva? Szülő – iskola kapcsolat aktuális kérdései”. A tagságtól más ötleteket, javaslatokat, felajánlásokat, meghívásokat is várunk.

 

Lejegyezte Trencsényi László

U.i.: Kérjük  jelen nem volt tagtársainkat, jelezzék vissza az információ vételét, fejezzék ki válaszukban  ehhez (ill. az MPT-hez) fúződő viszonyukat.
Az új belépőket kérjük: a www.pedagogiai-tarsasag.hu honlapon letölthető belépési nyilatkozatot kitöltve küldjék vissza (akár elektronikusan).
A honlap és az MPT facebook oldal mindenkit  gazdagon informál.

Most a június utolsó hétvégéjén Sármelléken sorra kerülő Staféta-tábort ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.

Kategória: Családpedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Képek a Szomatikus szakosztály május 11-ei üléséről

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Metamorfózis

Az ELTE Tanító- és óvó képző karán Kolosai Nedda vezetésével  az Ifjúsági Kor jogutodakent megalakult a Jatekpedagogia és gyermekkultura Szakosztály.

Kategória: Ifjúsági Kör | Szóljon hozzá most!

Michigan-i tapasztalatok

Benyovszky Andrea Michigan-i  tapasztalatairól szól a Konduktiv Pedagógiai Szakosztály ülésen, ahol megerősítették Feketene Szabó Evat szakosztály elnöki és küldötti tisztében.

Kategória: Konduktív pedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető

a MPT Kiss Árpád Műhely „Abszolút pedagógusok” csoport stábüléséről

 

Jelen voltunk a Kazimir Kávéházban május 4-én délután Tomana Györgyi, Kiss Endre, Hudra Árpád és Trencsényi László.

Áttekintettük az I. kötet megjelenése óta lezajlott beszélgetéseket. Tisztáztuk, hogy folytatásra szorul/érdemes a Pető Andrásról, ill. Barcsay Jenőről alakuló kép tisztázása. (Előbbi esetében Forrai Judit új kutatásainak megismerésére számítunk még 2018 őszén, a  kutatónak alkalmas időben, utóbbi esetében „forró nyomnak” – a pedagógiai komponens igazolásának gyanítjuk a Mesternek az „alapelemekre” vonatkozó munkásságát, ebben megpróbáltuk Kodályhoz mérni.)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

A Magyar Pedagógiai Társaság Nemzetiségi Szakosztálya Szakmai Fórumot szervez Intézményháló kiépítése a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmények között” címmel.

A programra olyan nemzetiségi oktatásban, nevelésben résztvevő pedagógusok és a pedagógiai szakmai munkában jártas kollégák jelentkezését várjuk, akik munkájukkal, saját intézményeik jó gyakorlatával – egymást segítve – képesek valamilyen pluszt nyújtani az érdeklődő pedagógusok és iskoláik számára.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nemzetiségi Nevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!