A Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály állásfoglalása

A Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály állásfoglalást adott ki a köznevelési törvény legújabb tervezett módosításának  a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel élőket hátrányosan érintő részével kapcsolatban. Az állásfoglalás itt olvasható.

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Gyászhír

Illés Lajosné, az MPT (újra)alapító tagja, az Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály örökös tiszteletbeli elnöke hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt. Emlékét megőrizzük. Könyvszerkesztőként részese volt a neveléstudomány modernizációját előmozdító szakmai törekvéseknek.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Meghívó Királyrétre

Kedves Barátaink!

A Magyar Pedagógiai Társaság emléktáblát állít a Mozgalompedagógiai Szakosztály 2010-ben elhunyt titkára, Kondor Endre cserkész- és úttörővezető, aranyjelvényes túravezető, turisztikai szakíró (főbb művei: Úttörő portyakönyv, Túrakönyv, Úttörővezetők turisztikai zsebkönyve Természetbarát sportvezetők kézikönyve, Turisztika, Cserkészek portyázó könyve) emlékére. Az emléktábla avatására

2017. május 14-én 14 órai kezdettel kerül sor Királyréten.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 13.30 órakor Királyréten, a Fáradt Vándor Kisvendéglő előtt.

Tisztelettel megköszönjük, ha részvételi szándékát jelzi a következő elérhetőségek valamelyikén:

Révész György
e-mail:
revesz.gyorgy@gomba.hu ,
mobil: +36 70 343 3586.

A helyszín megközelíthető:

A Királyrétről Nagy Hideg-hegyre vezető kék + jelzés mellett, a kisvasút végállomásától 700 méterre, az úttól balra (GPS: N47° 53.775 E018° 58.232).

Révész György
a Mozgalompedagógiai Szakosztály
elnöke

dr. Trencsényi László
a Magyar Pedagógiai Társaság
ügyvezető elnöke

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

X. Kiss Árpád Konferencia

Kedves Kolléga!

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete és a Magyar Pedagógiai Társaság 2017. szeptember 22-23-án Debrecenben rendezi meg a Kiss Árpád Emlékkonferencia sorozat jubileumi, X. tudományos tanácskozását

Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei

címmel

http://www.kissarpadkonf.unideb.hu/

Konferenciánk az 1999-ben megrendezett I. Kiss Árpád Emlékkonferencia hagyományait kívánja folytatni: megnevez egy központi problémakört, de közös megbeszélések tárgyává szeretné tenni az aktuális pedagógiai gondolkodás, kutatás és gyakorlat valamennyi felmerülő problémáját.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiss Árpád Műhely, MPT, Nem MPT-s hírek, közlemények | Szóljon hozzá most!

Meghívó: abszolút pedagógusok (Rényi Alfréd és Rényi Kató)

Magyar Pedagógiai Társaság
1364 Bp. Pf 176
Bp VII. Kazinczy utca 23-27
mptiroda@gmail.com
www.pedagogiai-tarsasag.hu

KISS ÁRPÁD MŰHELY

Kedves Barátunk!

A Magyar Pedagógiai Társaság Kiss Árpád Műhelyében évek óta kezdeményezünk olyan közös gondolkodást, műhelybeszélgetést, mely a műhely munkálatai során megfogalmazott definíció szerinti „abszolút pedagógusok” „titkát” kutatja.

E beszélgetések első folyamát hasonló címmel kötetben is kiadtuk (benne Kiss Árpádról, Kovács Mátéról, Faragó Lászlóról, Vargha Balázsról, Domokosról, Tamásról, Szent-Györgyi Albertről, Bálint Alizról, Hermann Alizról, Koncz Sándorról, Kontra Györgyről Ádám Györgyről, Báthory Zoltánról olvasható írás, visszaemlékezés). „Új folyamunkban” már szó esett Kodályról, Kokas Kláráról, Burchard Erzsébetről, Benedek Marcellről.

A soron következő beszélgetés fókuszába a jeles matematikus-tanár házaspár, Rényi Kató és Rényi Alfréd került.

Május 16-án 17 órai kezdettel az ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Kazinczy utca 23-27. sz. alatti épületében, a 302 sz. teremben tartjuk nyilvános beszélgetésünket. Felvezető, beszélgetés-indító szavakat Rényi Zsuzsa mond (a szüleiről készült impozáns interjúkötet szerzője), a kerekasztal-beszélgetésen megszólalnak az egykori tanítványok, munkatársak, Szász Domokos, Simonovits Miklós, Katona Gyula, a szabad beszélgetésen bárki hozzászólhat.

Szeretettel hívjuk, várjuk. Segíti munkánkat, ha jelzi részvételi szándékát.

Üdvözlettel

Kiss Endre

Hudra Árpád

Trencsényi László

Tomana Györgyi

a Műhely szervezői

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Staféta tábor!

Már van program (letölthető innen), lehet jelentkezni (ezzel a jelentkezési lappal).

 

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Zsibrita Mária Vasvári Diplomája

Bátran mondhatjuk, hogy Zsibrita Mária egész életét a közösség, s ezen belül mindenekelőtt a gyermekek szolgálatában töltötte. Élete, egész pályfutása a Viharsarokhoz kötődik. Fiatalon lett úttörőtitkár Békéscsabán, tanított a közeli Dobozon. A rendszerváltás után, amikor újjászerveződtek a Gyermekbarátok, az elsők között csatlakozott a régi-új mozgalomhoz, amelynek lelkes aktivistája, fáradhatatlan szervezője, Békés megyei „nagykövete” és az országos vezetőség tagja lett. Persze nem csak Békés megyében, hiszen például mindmáig jó kapcsolatokiat ápol a szlovák Fénix gyermekszervezettel.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Gyermekbarát Piknik

Április 22-én a nem kifejezetten kedvező időjárási körülmények ellenére is sikeresen zajlott le a Gyermekbarát Piknik a budapesti Szent István parkban. A szervezők – a Mozgalompedagógiai Szakosztály, a Kisgyermeknevelési Szakosztály, a Kerekgedei Makó Pál Matematikatanári Szakosztály, a Színes Húrok Szakosztály, továbbá számos csatlakozó és közreműködő szervezet a Magyarországi Munkás Gyermekbarát Egyesület centenáriuma alkalmából arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a mai magyar társadalomban fokozottan szükség van az elesett, rászoruló gyerekeket segítő tevékenységre, és ezen belül is különösen aggasztónaknak tartották a mai magyar gyermektársadalom közösséghiányos állapotát.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kerekgedei Makó Pál (matematika tanári) Szakosztály, Kisgyermeknevelési Szakosztály, Mozgalompedagógiai Szakosztály, Színes Húrok Szakosztály (Zenepedagógusok) | Szóljon hozzá most!

Munkaerőpiac és pályaorientáció

Meghívó

Munkaerőpiac és pályaorientáció

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya
és a
Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya
közös szakmai rendezvénye

2017. május 4-én, csütörtökön 15 órától

az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 203-as terem).

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Beszámoló – Találkozó finn iskolai és diáktanácsadókkal

A találkozóra az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán került sor, 2016. április 7-én délután. Az esemény célja az volt, hogy a finn és magyar résztvevők bemutassák saját, illetve megismerjék egymás országának tanácsadási módszereit, megosszák tapasztalataikat az iskolai és a diáktanácsadás területén.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!