Pályaorientációs rendezvény Egerben

Szép szakmai rendezvényt zárt ma a Pályaorientációs Szakosztály Egerben. 80 résztvevő, kiváló témafelvetések. Köszönet a hevesi kollégáknak! (B.T)

Kategória: Heves Megyei Tagozat, Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Doktori védés

Darvai Tibor (egyébként sikeres) doktori védésén (A Tanító című lap és a hatvanas évek oktatáspolitikája) több, a társaság dél-dunántúli tagozatához tartozó szakember is részt vett.

Kategória: Dél-dunántúli Tagozat | Szóljon hozzá most!

BTM-es tanulók lehetőségei

 
 
Szakosztályunk meghívást kapott az OH-ba, abba a munkacsoportba, amelyik a “Taigetosz-törvény” zökkenőmentes bevezetéséhez szükséges intézkedéseket dolgozza ki.
A holnapi ülésre egy javaslatcsomaggal indulunk. Reménykedünk abban, hogy a munkacsoportnak lehetősége lesz a megvalósítás lépéseinek kidolgozására, s így történik előrelépés a kármentesítés tekintetében.
Nagyok az elvárásaink, de sok-sok gyerek sorsát befolyásoló kérdésről van szó!
Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

95 évvel ezelőtt született díszpolgárára, dr. Ádám Györgyre emlékezett a XIII. kerület

2017. augusztus 25-én születésnapja alkalmából koszorúzási ünnepséget rendezett az önkormányzat, professzor dr. Ádám György pszichofiziológus, állami és Széchenyi-díjas kutatóorvos, az Eötvös Loránd tudományegyetem volt rektora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a XIII. kerület díszpolgára tiszteletére a 2015-ben állított emléktáblánál.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Régi-új szakosztály

Szeptember 11-én Csereklye Erzsébet PhD, az ELTE adjunktusa kezdeményezésére megalakul az Interkulturális Nevelés Szakosztálya. Érdeklődőket fogad.

Kategória: Interkulturális nevelés Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Delegálás munkacsoportba

2018. szeptember 1. napjával – kifutó rendszerben – kivezetésre kerül az értékelés és minősítés alóli felmentés és szöveges értékelés lehetősége a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében. Az ezen változtatást előkészítő munkacsoportba meghívást kapott az EMMI-től az MPT. Turcsik Katalin és Paveszka Dóra (a Diszlexiás gyerekek fejlesztéséért szakosztály vezető aktivistái, korábban a témában kidolgozott kritikus társasági állásfoglalás kidolgozói) képviselik az MPT-t.

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály, MPT | Szóljon hozzá most!

Meghívó

Kedves Tagtársunk!

Értesítjük, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság Vezetői Kollégiumának – a 2017. évi küldöttgyűlésen felhatalmazott Jelölő Bizottság tagjaival kibővített – ülését

2017. szeptember 28-án, csütörtökön 14. 30 órai kezdettel tartja

az ELTE PPK Bp. VII. Kazinczy u. 23-27. sz. alatti épülete II. emelet 203-as termében.

Napirenden a 2018. évi tisztújító küldöttgyűlés és az ezt megelőző szakosztályi, tagozati folyamatok előkészítése. Tekintettel a napirendi pont fontosságára, nélkülözhetetlennek gondoljuk a szervezeti egység vezetőjének, felhatalmazott aktivistájának jelenlétét az ülésen. Ezért különös figyelmébe ajánljuk e meghívót.

Csatoljuk az elnökség által elhatározott „menetrendet” is, ebből (és természetesen alapszabályunkból, vagy honlapunkra feltöltött egyéb szervezeti dokumentumokból, címlistákból is) tájékozódhat.

Az ülés második részében mód nyílik a Jelölő Bizottsággal folytatandó beszélgetésre is, tanácsaik mind a központi, mind a szervezetet érintő személyi kérdéseknél jól alkalmazhatóak lesznek. (Egyéb kérdésekkel összefüggésben Fábry Béla, a szervezeti életért felelős alelnök áll rendelkezésükre).

Várakozással, s a társasági év egyéb eseményeire, akcióira, feladataira is bíztatással

Benedek András s.k. elnök

 

Kategória: Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető

az MPT 2017. 08. 25-i elnökségi üléséről

Jelen voltak: Benedek András, Trencsényi László, Kraiciné Szokoly Mária, Somogyi Zsuzsanna, Villányi Györgyné, Fábry Béla, az elnökség tagjai, Novák István, az FB elnöke

Távol voltak: dr. Bőszéné Szatmáry-Nagy Anikó, Karlovitz J Tibor, Szenes György

Az Elnökség a megbeszélés kezdete előtt testületileg részt vett egykori elnökünk Ádám György szültésének évfordulója alkalmából rendezett emlékező ünnepségén, XIII. kerületi lakóháza falán elhelyezett emléktábla koszorúzási ünnepén. Az ünnepen Trencsényi László idézte fel és méltatta Ádám professzor személyiségét.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Szakosztályi ülések

A KIsgyermeknevelési szakosztály augusztus 28-án és szeptember 30-án tart ülést. Helyszín: ELTE Kazinczy utcai épülete.

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Műhelyfoglalkozás

November 27-én az ELTE Kazinczy utcai épületében műhelyfoglalkozást tart Czakó Kálmán Dániel vezetésével a Prevenciós szakosztály

Kategória: Prevenciós Szakosztály | Szóljon hozzá most!