A Taigetosz-törvény nyomában…

Egy évvel ezelőtt bekerült a köznevelési törvénybe egy olyan paragrafus, amely a jövőben korlátozza a BTMN-es (beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő) tanulók számára biztosítható könnyítési lehetőségeket. A módosítás “Taigetosz-törvény” néven vált ismertté a sajtóban és nagy port kavart.

Ha a magyar közoktatás ideális körülmények között működne, nem lennének BTMN-es tanulók, vagyis olyanok, akik (bár nincs organikus sérülésük) különböző okokból lemaradnak és iskolai éveik alatt egyre kevésbé képesek helytállni. Így viszont éppen ők azok, akik indikátorként jelzik számunkra, hogy valami nagyon nincs rendben az oktatási rendszerünkben. Ezért ez a kérdés nemcsak őket érinti, hanem minden tanulót!

Az Oktatási Hivatal a 2017/18-as tanévben működtetett egy munkacsoportot, amelynek segítségével a törvény nyomán támadt bizonytalanságot, kételyeket és vitákat próbálta kezelni. A csoport munkájáról – amelyben az Magyar Pedagógiai Társaság képviselői is jelen voltak – olvasható beszámoló itt.

Kategória: Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály | Szóljon hozzá most!

MEGHÍVÓ

A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya ezúton hívja meg következő ülésére, melyet 2018. június 11-én 14.30 órai kezdettel tartunk a Lurdy-ház könyvesboltjában. Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (Bejárat a mozi mellett, parkolás az épület mögött lehetséges.)

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Neveléstörténeti Szakosztály | Szóljon hozzá most!

A Kisgyermeknevelési Szakosztály programja

Kedves Kolléga, szeretettel köszöntünk a nevelési év befejezésének utolsó heteiben. Már mindnyájan alig várjuk, hogy kevesebb teher legyen rajtunk, éppen ezért tettük júniusra a találkozót.

Beszélgessünk kötetlenül, szakmázzunk gyermekeink érdekében. Keressük a jó válaszokat a kérdéseinkre,  beszéljük ki az összegyűlt dilemmáinkat. Töltődjünk fel hasznos tanácsokkal, érezzük jól magunkat a bőrünkben.

Ez is adjon erőt a nyári pihenésre, és az évkezdést is megkönnyíthetik a hasznos gondolatok, információk.

Program mellékelve.

Gyere, várunk, június 9-én szombaton 10 órakor az ELTE PPK épületében. Hozzál érdeklődő kollégát is!  Ha nem tudsz eljönni, küldjél magad helyett egy egy barátodat, lehet szülő, nagyszülő is, tanító, kisgyermeknevelő, gyakornok, nyugdíjas kolléga.
Üdvözlettel

Villányi Jutka és Kosztel Kriszti

Magyar Pedagógiai Társaság

Villányi Györgyné Jutka
c. főiskolai docens
Magyar Pedagógiai Társaság alelnök
Kisgyermeknevelési Szakosztály-vezető
A Kisgyermek szakmai folyóirat felelős szerkesztő
pedagógiai szakértő

mobil: +36-30-9665237 www.akisgyermek.hu
Email: villanyi.jutka@gmail.com

 

 

Kategória: Kisgyermeknevelési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Holnapra távol…

címmel került sor táborozáspedagógai konferenciára a Wesley János Főiskolán 2018.05.30-án

 

Kategória: Mozgalompedagógiai Szakosztály, Nem MPT-s hírek, közlemények, Szabadidő-pedagógia Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Emlékeztető

az MPT Szakképzési Kollégium 2018.05.22-én megtartott üléséről

Helye: BME Q épület A139-es Biszterszky terem (Budapest XI. ker. Magyar tudósok körút 2)

Vezeti: Szenes György, az MPT SZK elnöke

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

  1. A jelenlegi helyzet rövid felvázolása, a továbblépés, a szervezeti struktúra megújításának lehetőségei.

  2. A Szakmai Kollégium elnökének, titkárának és az MPT küldöttgyűlésén résztvevő személynek a megválasztása.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szakképzési Kollégium | Szóljon hozzá most!

Könyvbemutató

Június 11-én a Közösségpedagógia Szakosztály szervezésében kerül sor az ELTE PPK Könyvtárában 17 órai kezdettel a Loránd Ferenc szakirodalmi munkássága című kötet bemutatójára. A rendezvény nyilvános.

Kategória: Közösségpedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Közlemény a Magyar Pedagógiai Társaság 2018 május 25-iki küldöttgyűléséről

A Magyar Pedagógiai Társaság legfőbb döntéshozó testülete, a Küldöttgyűlés a közhasznú civil szervezetre vonatkozó szabályok és az egyesület Alapszabálya szerinti rendben tartotta meg ülését, számot adva az elmúlt négy esztendő társadalmi, nevelésügyi, ebben társasági működésének folyamatairól.

A  számottevő részvétel mellett megtartott ülés egyhangú határozattal fogadta el az elnökség és a Felügyelő Bizottság beterjesztett beszámolóit és stratégiai terveit, nemkülönben Állásfoglalását.

Alapvetően a folyamatosság jegyében választotta újjá vezető testületeit, szerkesztő bizottsági képviselőit, felelős vezetőit.

A küldöttgyűlés kifejezte szándékát a társaság közösségeinek megerősítésére, tagjainak aktivizálására, a szakmai közéletben való hatékony és igényes részvételre.

A személyi döntéseket a GDPR előírásai szerint fogjuk nyilvánosságra hozni.

Trencsényi László
elnök

A küldöttgyűlés dokumentumai:

Benedek András leköszönő elnök prezentációja

Az Elnökség beszámolója

A Felügyelő Bizottság beszámolója

Az MPT 2017. évi számviteli beszámolója

A Küldöttgyűlés Állásfoglalása

Képek a küldöttgyűlésről:

Kategória: Küldöttgyűlés | Szóljon hozzá most!

MPT Játékpedagógia és Gyermekkultúra szakosztályának alapítása

Jegyzőkönyv

2018. május 7-én az alapító tagokkal, megalakítottuk a(z) MPT Játékpedagógia és Gyermekkultúra szakosztályát. A tagság elnöknek Dr. Kolosai Neddát, titkárnak Biró Fannit választotta. Küldetésként a tagok vállalják, hogy a szakosztály nevében jelzett területeken a pedagógiai, neveléstudományi közélet aktív résztvevői és formálói kívánnak lenni. Reális vállalásként az óvodapedagógia és a tanítás aktuális kérdéseit elemző konferenciákon való segítést, valamint projektekben, pályázatokban való aktív közreműködést vállalnak a tagok. Az alakuló ülés végén a tagok az ELTE TÓK Gyermekkultúra Állandó Kiállításán szimbolikusan belepillantottak a kiállítás tükrébe, előtte a tanító szakos tagok aktívan résztvettek egy Winkler Mártával folytatott beszélgetésben a tanítói hivatásról, az óvodapedagógus hallgatók a művészeti nevelés óvodai alakalmazási lehetőségeiről és hasznairól beszélgettek.

Budapest, 2018. május 7.

Kategória: MPT | Szóljon hozzá most!

Szakképzési konferencia

Nagy érdeklődés mellett került sor a Szakképzési Törvény 25. évfordulójára és a szakképzés mai állapotának vizsgálatára, a változási kényszerek kijelölésére összehívott konferencia.

A konferencia kiegészítő programjaként újjáalakult az MPT Szakképzési Kollégiuma. Korábbi elnöke, Szenes György tiszteletbeli elnök, Benedek András elnök és Schindler Rózsa titkár lett. A Kollégium belső működését úgy szabályozta, hogy ha bármely önkéntes, feladatra szerveződő munkacsoportja eléri a 10 főt, úgy ennek képviselője automatikusan a Kollégium alelnöke lesz.

 

Kategória: Szakképzési Kollégium | Szóljon hozzá most!

EMLÉKEZTETŐ

A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG

FŐVÁROSI ÉS PEST MEGYEI TAGOZATA

2018. május 15.-én, a budapesti Teleki Blanka Gimnáziumban megtartott üléséről

A Teleki Blanka Gimnázium igazgatója Gál Ferenc nyitotta meg a kiállítást és az ülést, majd Bizjákné Újvári Ibolya zongoratanár teremtette meg a kellemes hangulatot, átkötötte a témákat és zárta le az ülést zongorajátékával.

Egri Judit tagozatvezető köszöntötte az előadókat, az MPT alelnökét: Villányi Jutkát, az MPT tagokat és a vendégeket, majd a témák feldolgozása következett.

Téma: Nemcsak Nagyi…A személyiség kiteljesedése az első 50 év után…

Ami eddig kimaradt az életedből…

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Fővárosi Tagozat, Pest Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!