Kecskeméti esemény

morva_plakat_2-1

Kategória: Bács-Kiskun Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Ádám György Emlékérem alapításáról szóló elnökségi határozat

1/2019. sz. elnökségi határozat

„A Magyar Pedagógiai Társaság Ádám György Emlékérme” alapításáról és az Emlékérem adományozásának eljárásrendjéről

A Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége – a 2018. évi Küldöttgyűlésen elfogadott határozatok alapján – Emlékérem alapításáról döntött.

 1. Az emlékérem elnevezése, mely az emlékérmen szerepel

A Magyar Pedagógiai Társaság ÁDÁM GYÖRGY Emlékérme

 1. Az Emlékérem adományozásával egyidejűleg díszoklevél kiadására is sor kerül, mely a kitüntetés tényén túl tartalmazza a kitüntetett nevét.

A díszoklevelet a Társaság elnöke írja alá.

 1. Az Emlékéremmel az MPT azon személyek munkásságát kívánja elismerni, akik

a Társaság Alapszabályában megfogalmazott küldetésével összhangban folytattak hosszú időn keresztül kiemelkedő szakmai tevékenységet, munkájukban, szakmai-közéleti gyakorlatukban különösen az Ádám György által képviselt tudós-pedagógus ethoszt jelenítették meg, ezzel példát mutattak a széles értelemben vett nevelésügy hivatásos és nem hivatásos tagjainak.

 1. Az Emlékérem adományozásáról az alábbi összetételű Emlékérem Kuratórium (a továbbiakban Kuratórium) dönt:
 2. a Kuratórium elnöke a Társaság mindenkori elnöke,
 3. tagjai: az Elnökség 1 fő alelnöke,

     az Elnökség 1 fő nem tisztségviselő tagja,

     a Vezetői Kollégium által választott 2 fő.

 1. A Kuratórium a javaslatokról titkos szavazással dönt. Az Emlékérmet az a javasolt személy kaphatja meg, aki a kuratóriumi szavazás alkalmával 4/5-ös támogatottságot kap.
 2. Egy évben a Társaság 2 – kettő -, különlegesen indokolt esetben 3 – három – Emlékérmet adományozhat.
 3. Az Emlékérmek átadására a Társaság küldöttgyűlésén kerül sor. Az Emlékérmeket a kitüntetetteknek a Társaság elnöke adja át. Ettől eltérni különleges esetben, a Kuratórium javaslata, az Elnökség döntése alapján lehet.
 4. A Kuratórium elnökségi tagjairól az Elnökség minden év szeptember 30-ig dönt.
 5. A Kuratórium vezetői kollégiumi tagjairól minden évben az őszi Vezetői Kollégium a jelen lévők egyszerű többségének szavazatával dönt.
 6. A Kuratórium titkári feladatait a Társaság ügyvezető elnöke látja el.
 7. Az Emlékérem adományozására a Társaság tagjai, szervezeti egységeinek vezetőségei, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tehet javaslatot.
 8. Az Emlékérem adományozására vonatkozó javaslatokat a szervezeti egységek vezetőségei minden évben a szervezeti egységek éves munkájáról szóló beszámolójuk leadásával egyidejűleg tehetik meg.

A Társaság tagjai javaslatukat az un. év végi tagsági levélben meghatározott határidőig tehetik meg.

Az Elnökség javaslatait a naptári év utolsó elnökségi üléséig fogalmazhatja meg.

A javaslattevőknek javaslatukat indokolni kell. A Kuratórium csak azt a javaslatot fogadhatja el, amelyik részletes indoklást is tartalmaz.

 1. A Kuratórium a döntési eljárását – kivéve e szabályzat 5. pontjában megfogalmazottakat – saját hatáskörben állapítja meg.
 2. A Kuratórium az Emlékéremmel kapcsolatos döntési szempontjait megvitatja, és javaslatát legkésőbb az adományozó küldöttgyűlés éve előtt november 30-ig jóváhagyásra az Elnökség elé terjeszti.
 3. A Kuratórium a javaslatok alapján az Emlékérem adományozásáról az adományozó küldöttgyűlés évében március 31-ig dönt.
 4. Az emlékérmek elkészíttetése a Bizottság titkárának felelőssége.
 5. Átmeneti rendelkezések
  • E szabályzatot az Elnökség határozatban fogadja el.
  • A határozatot illetve az Emlékérem adományozására vonatkozó eljárásrendet a honlapon közzé kell tenni, a facebook oldalon tájékoztatást adni róla.
  • A 2019. évi elismerésekről e szabályzatban meghatározott eljárástól eltérően az Elnökség 2019. március 31-ig dönt.

Az Elnökség a 2019. évi Kuratórium személyi összetételéről a februári elnökségi ülésen dönt.

Az Emlékérem adományozásáról történő döntés előkészítésébe az Elnökség a Vezetői Kollégium három tagját kéri fel, melyről az Elnökség szintén a februári elnökségi ülésen dönt.

A 2019. évi elismerésekről a 9+3 fős testület titkos szavazás keretében 4/5-ös támogatottsággal dönt.

Záradék

Jelen Határozatot az MPT elnöksége 2019, február 11-én egyhangú szavazással – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – fogadta el.

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

2/2019. sz. elnökségi határozat a tagnyilvántartás elemzéséből adódó társasági feladatokról

A Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének 2/2019. sz. határozata

A 2019-es tagnyilvántartás és tagdíjfizetés eredményéből következő személyi döntések

 1. A 2018. évi Küldöttgyűlésen a Felügyelő Bizottság javaslatára az elnökség foglalkozik a hosszú évek óta a Társasággal kapcsolatot nem tartó, tagdíjat nem fizető tagok tagsági viszonyával.
 1. A tagsági viszonnyal kapcsolatos alábbi eljárás célja az Alapszabály szerinti működés biztosítása, a tagsági viszonynak a Társaság társadalmi-szakmai súlyának megfelelő rendezése, a Társaság hűséges tagjainak megbecsülése.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség | Szóljon hozzá most!

Elnökségi ülés 2019 március

Magyar Pedagógiai Társaság 2019.02. 11. Elnökségi ülés

Emlékeztető

Jelen voltak az Elnökség tagjai (Bősze Anikó kimentette magát), illetve Miskolcziné Jakab Anikó a FB képviseletében

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: MPT Elnökség, Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Közösségpedagógia

Beszámoló

Az MPT Közösségpedagógia Szakosztály 2018. évi munkájáról

valamint terveink a 2019.évre

A 2018. évi küldöttgyűlésre készülve a Makarenko Munkabizottság vezetője, Tölgyesi József, figyelemmel a Gáspár László Év tapasztalataira is, felvetette, hogy a továbbiakban a Társaság szervezeti keretein belül a közösségpedagógia jeles képviselőinek munkásságával foglalkozzunk. Az ott megjelentek a felvetést pozitívan fogadták, és úgy döntöttek, hogy a továbbiakban, a Makarenko Munkabizottság jogfolytonos szervezeti egységeként Közösségpedagógia Szakosztály néven folytassuk munkánkat.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Közösségpedagógiai Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Levél az ÁMK-soknak

Kedves „ÁMK-pártoló” Kollégánk, MPT ÁMK-szakosztály tagunk!

 

Ezúton is szeretnélek értesíteni, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság keretein belül működő ÁMK-szakosztály a tavalyi októberi kunszentmiklósi rendezvényével pontot tett működésére és megszüntette önmagát. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: ÁMK Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Hegyek-völgyek között konferencia az Úttörő/ Gyermekvasút 70. születésnapján a MÁV és az MTA PTB SZociálpedagógiai Albizottság támogatásával

img-2481img-2473img-2478

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!

Elnöki megnyitó, ügyvezető elnöki prezentáció a Vezetői Kollégium ülésén

2019_mpt_vezkoll_0208_2

A szakmai-civil  szervezet társadalmi környezete

Elnöki megnyitó  az MPT Vezetői kollégiuma február 8-iki  ülésén

Az elnök köszöntötte a Vezetői Kollégium tagjait. Leszögezte: expozéja összhangban van a 2018. évi  társasági küldöttgyűlés nyilvánosságra hozott állásfoglalásába foglaltakkal. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!

Vezetői Kollégium 2019. február 10.

Emlékeztető az MPT Vezetői Kollégiuma üléséről

2019 február 8.

Képviseltette magát Neveléstörténeti szakosztály, Hagyományismeret szakosztály, Kiss Árpád Műhely, Kisgyermeknevelési szakosztály, Közösségpedagógia Szakosztály, Interkulturális Pedagógia szakosztály, Diszlexiás gyerekek fejlesztéséért, Nemzetiségi szakosztály, Színes Húrok szakosztály, Szókincsháló szakosztály, Családpedagógiai szakosztály, Kerekgedei Makó Pál szakosztály, Mozgalompedagógiai szakosztály, Felnőttképzési szakosztály, Szakképzési Kollégium, Szabadidőpedagógia-szakosztály, Neveléselméleti szakosztály, Gyermekérdekek szakosztálya – Korczak Munkabizottság, Gyermekkultúra-Játékpedagógia szakosztály (18).

Középmagyarországi tagozat, Északnyugat-magyarországi tagozat, Békés megyei tagozat, Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagozat, Veszprém megyei tagozat, Bács-Kiskun megyei tagozat (6).

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Vezetői Kollégium | Szóljon hozzá most!

Megújuló honlap

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az elnökség, hallgatva a kritikai megjegyzésekre, munkacsoportot hozott létre a honlap megújítására. Turcsik Katalin elnökletével a munka megkezdődött.

Kategória: Uncategorized | Szóljon hozzá most!