Felnőttképzés

Beszámoló az MPT Felnőttképzési Szakosztály 2018. évi tevékenységéről s a 2019. évi tervek

2018-ben a Felnőttképzési (nevelési) szakosztály munkájának középpontjában két kiemelt feladat állt: egyrészt a szakképzés i törvény változásai kapcsán a helyzet elemzése, az arra törtnő reflektálás, másrészt kapcsolatfelvétel és együttműködés fiatal szakemberekkel, egyetemi hallgatókkal a szakosztály tagságának fiatalítása érdekében. Az év során az alábbi rendezvényeket valósítottuk meg. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felnőttképzési Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Felsőoktatási szakosztály

Beszámoló

az MPT Felsőoktatási Szakosztály 2018. évi tevékenységéről és 2019. évi tervei

2018-ben a Felsőoktatási Szakosztály munkájának középpontjában a szakosztályi munka fellendítése és a szakmai kapcsolatok bővítése állt.

A fiatalítás érdekében neveléstudományi doktorandusz hallgatók körében népszerűsítettük az MPT tevékenységét és felhívtuk a figyelmet az MPT rendezvényeire. A 2018. májusi konferencia szervezésébe aktívan bevontuk a hallgatókat, a szervezőmunkán túl, ők biztosították a konferencia hostess és az asszisztensi feladatainak professzionális elvégzését.

 A szakosztály legfontosabb eseménye a Kaposvári Egyetemen, 2018. október 11-én, „A felsőoktatás pedagógiája” kerekasztal beszélgetés volt, amely a felsőoktatás a felsőoktatás mibenlétéről és módszertani kultúrájáról szólt.  A mintegy 20 fős találkozón egyetemi vezetők, hallgatók és oktatók, valamint szakképzésben dolgozó felnőttképzési szakemberek vettek részt. A bevezető előadás a felsőoktatással kapcsolatos elméleti kérdéseket vetette fel, amelyet számos hozzászólás követett, de ezek kis része érintette közvetlenül a témát. A hozzászólók főként az aktuális problémákról beszéltek, mint pl. a szakképzésbe beiskolázott hallgatók alacsony felkészültségéről. A rendezvény tapasztalat alapján megállapítható volt, hogy olyan témákban érdemes rendezvényt szervezni, melyek közel állnak az oktatásügy aktuális problémáihoz vagy olyan helyi különlegességeket mutatnak be, melyeket csak a közvetlen környezetükben lehet megismerni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Felsőoktatási Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Nógrádból jelentik

Munkatervi beszámoló-2018.

A Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád megyei Tagozata a 2018-as évben az alábbi célokat tűzte ki:

  • Részvétel a MPT és a Kisgyermeknevelési Szakosztály rendezvényein
  • Köznevelési változások figyelemmel kísérése
  • Módszertani műhelymunkával a tagság aktivitásának erősítése
  • Szervezetfejlesztés, tagsági létszám növelése
  • „Ünnepnapok az életen át tartó tanulásért” programsorozat szervezése, rendezése
  • A III. Országos Játéknap megszervezése
  • Együttműködés civil szervezetekkel az esélyteremtés jegyében

Törekedtünk arra, hogy célkitűzéseink ne csak saját programok szervezésével, hanem más civil szervezetek bevonásával, illetve egymás rendezvényeinek látogatásával is érvényt kapjanak. A 2018-as évben az alábbi programokat valósítottuk meg Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Nógrád Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tagozat

A Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának 2018. évi beszámolója és a
2019. évi munkaterve
 
 
A megyei tagozat önálló programokkal és társrendezésekkel segíti a megyei pedagógiai közéletet. Főbb tevékenységi formák: konferencia, felolvasó ülés, foglalkozások, könyvbemutató, szakmai műhely meglátogatása. A tagozat nyitott rendezvényeket tart, amelyeken az érdeklődők megkötés nélkül részt vehetnek.
Az alapvető feladatok rendezése
A tagozat létszámának növelése. Az elmúlt években a középiskolák és az általános iskolák pedagógusainak irányába próbáltunk aktívabb tagszervező tevékenységet kifejteni, több-kevesebb sikerrel.
A folytonosság fenntartása, a tagozat folytatható hagyományainak ápolása.
Kapcsolattartás a társaság tagjaival, más érdeklődőkkel
 
Az információáramlás meggyorsítása és a jobb kapcsolattartás érdekében 2010-ben weboldalt indítunk: pedagogiaitarsasag.hupont.hu címen. A weboldalon megtalálható minden rendezvényük előadás anyagainak elektronikus változata is. A társaság tagjainak és minden érdeklődőnek az észrevételeit, megjegyzéseit a 2010-ben létrehozott e-mail címen: pedagogiaitarsasag@gmail.com címen várjuk. Itt válaszolunk felmerülő kérdéseikre is. 2009-ben egy önálló, lektorált kiadványt indítottunk „Pedagógushivatás” címen, melyben a rendezvényeink előadás anyagait jelentetjük meg. Évente egyszer-kétszer tudunk így megjelenni a tagjaink előtt. 2011-ben angol nyelvű kiadvánnyal rukkoltunk elő. 2016-ben már kilenc számmal rendelkezünk.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Interkulturális nevelési szakosztályunkról

beszamolo_mpt_interkulti_2018-1

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Interkulturális nevelés Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Az EMMI válasza a szakosztály NAT-bírálatára

Mint korábban arról tudósítottunk, szakosztályunk szeptemberben pályaorientációs szempontból véleményezte a Nemzeti Alaptanterv tervezetét. Véleményünket elküldtük az EMMI-nek, és – részletesebben kifejtve – a tervezetet létrehozó Oktatás 2030 munkacsoportnak.

Decemberben részletes választ kaptunk az EMMI-től, Pálfi Erika főosztályvezető aláírásával. A levélben megköszönik a véleményt, és örvendetesnek tekintik, hogy azt, hogy sok vonatkozásban egybeesik a véleményünk a NAT készítőinek véleményével.

A kritikánkat azonban nem fogadták el. Véleményük szerint a hiányolt dolgok (pl. a pályaorientáció/életpályaépítés tényleges megjelenése a tanítás folyamatában) megjelennek a különféle tantárgyak célrendszerében, a megvalósíthatóságra vonatkozó meglátásaink pedig nem a NAT keretében oldandók meg.

Egyáltalán nem reagáltak arra a kritikára, hogy a középfokú képzésen belül a dokumentum csak a gimnáziumi keretek között foglalkozik érdemben a pályaorientációval, a felsőoktatásban való továbbtanulást lehetővé tevő kompetenciák megszerzését csak a gimnáziumban tanulók számára jelöli meg célként,  és egyáltalán nem szól arról, hogy hogyan valósíthatóak meg a szakközépiskolákban a NAT, illetve a tanulási területek fejlesztési céljai.

Nem reagáltak azon felajánlásunkra sem, hogy megkeresés esetén szakosztályunk és tagjaink készek részt venni a további fejlesztésekben, véleményezésekben.

A teljes válaszlevél itt olvasható.

 

Kategória: Pályaorientációs Szakosztály | Szóljon hozzá most!

Jászberényből érkezett

MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TAGOZAT

BESZÁMOLÓ – 2018 és előzetes tervek

2018-ban a megyei tagozat létszámának megtartását és növelését tűztük ki elsődleges célként, melynek érdekében: Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tagozat | Szóljon hozzá most!

Győri (nyugatmagyarországi) beszámoló

A Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat-magyarországi tagozatának beszámolója 2018.

A Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat-magyarországi Tagozata Vezetőségi, küldöttgyűlési megbeszélést tartott a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán 2018. 01. 11-én. Ennek során a korábbi évek eseményeinek, eredményeinek bemutatására került sor, továbbá a tagozat vezetőségének megválasztására, az éves tervek megbeszélésére.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Északnyugat-magyarországi Tagozat | Szóljon hozzá most!

Újabb beszélgetések az abszolút pedagógusok nyomában 2018/19

Beszámoló a Kiss Árpád Műhely 2018. évi munkájáról és 2019. évi terveiről

Az MPT Kiss Árpád Műhelye az abszolút pedagógusokról szóló beszélgetéssorozata 2018-ban (emlékeztetőül: az MPT Kiss Árpád Műhelye 2016 májusában jelentette meg az addigi munkáját összefoglaló Abszolút pedagógusok című, több nyilvános fórumon is bemutatott kötetet) az informális megbeszéléseken megfogalmazódott előzetes tervek alapján folytatta munkáját.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Kiss Árpád Műhely | Szóljon hozzá most!

Szakosztályi beszámoló

Beszámoló a Neveléslélektani Szakosztály 2018-ban végzett munkájáról

A szakosztály legfontosabb célkitűzése megalakulása óta a neveléslektani megközelítés, szemlélet alakítása, elfogadtatása a nevelési gyakorlat számára.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Kategória: Neveléslélektani Szakosztály | Szóljon hozzá most!