„Párbeszéd a konszenzusért” – Fehér Könyv az oktatásról – az MPT Somogyi tagozatának fóruma

 

Helyszín: Kaposvári Egyetem – Rektori tanácsterem (Kaposvár, Guba S. u. 40)

Időpont: 2013. október 16. ; 13,30 – 16 óra

Jelenlévők: MPT SMT tagjai (10 fő) és Fábri Béla alelnök MPT

Dr. Podráczky Judit a Pedagógiai Kar dékánja köszöntötte az egybegyűlteket és a téma fontosságára hívta fel a figyelmet.

Kissné Dr. Kenesei Éva a Tagozat elnöke – a téma áttekintéseként – ppt  bemutatóval (ppt mellékelve)foglalja össze a Fehér Könyv előzményeit, a kulcsfejezeteit, szerepét. Szólt az MPT „párbeszéd a konszenzusért” kezdeményezésének fontosságáról is.

Fábri Béla nagy volumenű kutatásként értelmezi a Fehér Könyvben megjelenített eredményeket, melyben az MPT-nek kutatás-szervezési szerepe volt. A Társaság szerepe az is, hogy a szakosztályi és tagozati fórumokon elhangzott véleményeket eljuttassa a döntéshozókhoz.

A 20 beavatkozást igénylő terület közül az azonnali intézkedést jelentő feladatok  négy területét emeli ki vitaindítójában, melyet röviden be is mutat .

1.      Munka világába való bekapcsolódás és az iskola kapcsolata

–         szükséges tudás a munkavállaló számára
–         dinamikus átalakulás a munka világában
–         generáción belüli kultúraváltások

2.      Iskolarendszer szelektivitása

–         tankötelezettségi korhatár (16 év)
–         Híd-programok
–         az iskola szelekciós hatásának erősödése – társadalmi, szociális problémákra is visszavezetnek
–         emigrálás (külföldre távozások!)

3.      A pedagógus – kulcskérdés

–         képzettsége, továbbképzése, minősítése
–         életpálya-modell – igazi perspektíva-e

4.      Minőségügy megjelenése az oktatásügyben

–         pedagógust, iskolát, felsőoktatást segítő minőségügyi rendszer

PISA-vizsgálatok: előrelépés – GDP növekedés, mely felelősséget jelent az iskolák számára.

Gőbölös Izolda: Fontosnak tartja a pedagógusok szakértelmét a köznevelés megújításában, de tapasztalatai alapján nem biztosítottak az ehhez szükséges feltételek, különösen a szakmai-módszertani segítséget nyújtó pedagógiai intézetek működési feltételei. A pedagógusok korösszetételéből adódóan az új bértábla nem vette figyelembe a pályán eltöltött hosszú időt és a több-diplomát, illetve a szakvizsgát, mely komoly ellenérzést, csalódást váltott ki az érintettekből. Elismeri a köznevelésben végbement változások szükségességét, üdvözli a külső ellenőrzési, értékelési rendszer bevezetését. A működés – működtetés vonatkozásában: a döntéshozás központosítása  – tapasztalatai alapján – nagyon megnehezíti a rendszer működését. Fontosnak tartja az egységes szakmai(központi) irányítás mellett a helyi döntési kompetenciák és hatáskörök biztosítását a gyors, rugalmas, működőképes rendszer biztosításához.

Dr. Podráczky Judit: A pedagógus-korfa ismert mindenki előtt. Fontos lenne tisztázni, hogy az életpálya-modell hibái rendszerhibának vagy technikai hibának tekinthetők-e. A definiálás után javítani kellene a hiba jellegének megfelelően.

Kissné Dr. Kenesei Éva: Bizonytalanságot jelent az oktatásban, hogy a politikai hatalmi váltásoknál nincs szakmai folytonosság. A politikai pártok között nincs konszenzus az oktatás terén.

Katóné Antal Yvette:  Az intézmények minőségbiztosítása nem azonos a monitoringgal. Fontos a folyamatok működtetése. Kérdés, hogy az életpálya megfelelő perspektívát jelent-e a pedagógusok számára, mert nem számol a jelenleg érvényben lévő képesítésekkel, szakvizsgákkal.

Dr. Sótonyi Sándor: Nem látja a hosszú távú koncepció meglétét az oktatásban. Szakmai koncepcióra, politikai konszenzusra van szükség. Kell a külső ellenőrzési rendszer, hisz az oktatás minősége mélyponton van. A tanügyirányításból hiányoznak a szükséges pénzeszközök. Fontos a stabilitás, melynek célja a működőképesség fenntartása hosszú távon. A pedagógus-továbbképzésben a folyamatosan csökkenő finanszírozással szemben megjelent az ingyenesség, mely tele van anomáliákkal. Vezetőképzés: az a tapasztalata, hogy az intézményvezetők kiválasztásában nem a szakmaiság dönt.

Kovács Zsuzsanna: Fontosnak tartja munkájában (egyetemi tanítás) a friss információkat, melyet ez a fórum is jelent. Tapasztalata szerint nincs párbeszéd a szakma és az oktatáspolitika között.

Dr. Húth József: Az iskola és a munka világának témájához kapcsolódva teszi fel a kérdést: „Mi kell?” – alkotó tudás, probléma-megoldás; a „kevesebb több – elv”, a szelektivitás a tananyag mennyiségében. „Embert” kell kibocsátania az iskolának. A szakmaiság kérésköréhez kapcsolódva megállapítja, hogy a szakmaiság és az aktuálpolitikai kapcsolódás mindig is jelen volt.

Árgány Brigitta: Reménykedik a külső értékelési rendszer szakmaiságában. Az iskola hátránykompenzáló szerepét is nagyon fontosnak tartja. Megjegyzi, az iskolai fejlesztés a tanulóra kell irányuljon; az ok-okozati összefüggések feltárására.

Kissné Dr. Kenesei Éva: Hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt, a hozzászólásokat, a fórumot lezárja. Ismételten felhívja a figyelmet a Fehér Könyv elérhetőségére az interneten.

 

A feljegyzést készítette: Gőbölös Izolda

Kategória: Somogy Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?