Pest megyei tagozat – beszámoló és munkaterv

Beszámoló, 2015

2015-ben a Tagozat az újjászerveződés feltételeinek megteremtésével telt el.

 1. vezetőváltás előkészítése
 2. közvélemény kutatás a tagságról, a tagság összetételéről, a tagság érdeklődéséről, motivációjáról
 3. vezetőváltás

 1. A tagozat korábbi vezetője, Zsadányi László tavasszal jelezte, hogy magánéleti okokból nem vállalja tovább a Tagozat vezetését. Jelöltként Eszterág Ildikó neve merült fel, aki jelezte, hogy elvállalná a tisztséget.

Annak érdekében, hogy pontos képet kapjon a Tagozat helyzetéről, Eszterág kérdőívet állított össze a Tagozat tagjai, és az MPT Pest megyében lakó tagjai számára.

A nyár folyamán sor került a kérdőív szétküldésére és a válaszok kiértékelésére. Eredménye:

 • a PM-i Tagozat nyilvántartás szerint 43 tagból áll, akik közül mindössze 14 fő e-mailes elérhetősége áll rendelkezésre.
 • az eddig tagdíjat is fizetők létszáma… fő
 • a 150 postán és 140 emailben kiküldött kérdőívre összesen 11 fő, taglistában nem szereplő, a megyében lakó pedagógus reagált. Közülük 3 fő vállalta, hogy a vázolt tagozati munka szervezésében részt vállalna.
 • a visszajelzők közül 2 fő életkorára tekintettel kérte törlését a listáról

Konklúziók:

 • az előzetes feltételezésekkel ellentétben a Tagozat nem megújításra, hanem újjászervezésre szorul
 • szükséges új tagok toborzása, a tagság fiatalítása
 • a megújulás érdekében a tagozati működés újragondolása

 

 1. December sor került az elnökválasztásra. Új elnök: Eszterág Ildikó

 

 1. A tagozat újjászervezésének koncepciója:
 • a tagság megyében elfoglalt földrajzi elhelyezkedése alapján négy régió kijelölése központokkal (Budaörs, Cegléd, Vác, Szentendre),
 • e településeken potenciális partnerek – könyvtárak, felsőoktatási intézmények, más pedagógus szakmai szervezetek, felkutatása a rendezvények megszervezéséhez, s egyben a helyszín biztosításához. (Eddig a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium vállalta)
 • pedagógus beszélgető körök beindítása a központokban, témáit kezdetben az elnök határozza meg, aztán a szubszidiaritás elve alapján a részvevők. Az első beszélgetés javasolt témája: agresszió, agresszivitás
 • a beszélgető körök önszerveződővé tétele helyi vezetők kiválasztódásával
 • tagtoborzás.

Munkaterv 2016-ra

A munkaterv egyes állomásait a Tagozat újjászervezésének koncepciója határozza meg:

 1. a megye iskoláit és elérhetőségét tartalmazó adatbázis létrehozása
 2. az első beszélgető körök megszervezése (meghívott előadó: Simon Kata)
 3. a további beszélgető körök témáinak rögzítése, megszervezése, lebonyolítása – tervezett beszélgető körök félévente és régiónként
Kategória: Pest Megyei Tagozat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?